Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Tin hoc quyển 1 Thcs

Được đăng lên bởi ltpleiku10
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:……………………..…………..
Lớp: Sáu …
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC 6
Thời gian làm bài 45 phút- (Học sinh được phép sử dụng tài liệu)
(Đề gồm 2 trang)

I. Chọn câu trả lời đúng (5 điểm)
1. Cấu trúc máy tính theo nguyên lý Neumann gồm:
A. CPU, ROM, RAM, I/O.
B. Bộ nhớ chỉ đọc, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, CPU.
C. Bộ xử lý trung tâm, thiết bị vào/ ra.
D. Bộ nhớ, thiết bị vào/ra.
2. Để chọn 1 biểu tượng nào đó, người ta thường:
A. Nhấp nút trái chuột vào biểu tượng
B. Nhấp nút phải chuột vào biểu tượng
C. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng
D. Nhấp nút giữa chuột vào biểu tượng
3. Các dạng thông tin cơ bản gồm:
A.Tiếng nói,văn bản, hình ảnh.
B.Chữ viết, âm thanh, hình ảnh.
C. Văn bản,âm thanh, hình ảnh.
D. Chữ viết, tiếng nói, âm thanh.
4. Trong phần mềm Mouse Skills, mức nào là mức luyện tập kéo thả chuột, nháy đúp và di
chuyển chuột
A. 1,2,3
B. 2,3,5
C. 1,4,5
D. 1,3,5
5. Hai megabyte bằng
A. 1024 byte.
B. 2048 byte.
C. 1048576 byte.
D. 2097152 byte.
6. Các thông tin trong ROM
A. Không mất đi khi tắt máy.
B. Bị mất một ít khi tắt máy.
C. Bị mất hoàn toàn khi tắt máy.
D. Đôi lúc bị mất khi tắt máy.
7. Hệ cơ số nào biểu diễn thông tin trên máy tính
A. Hệ thập phân B. Hệ nhị phân.
C. Hệ bát phân.
D. Hệ thập lục phân.
8. Các thiết bị nhập dữ liệu vào máy tính:
A. Màn hình, bàn phím, máy scan.
B. Chuột, bàn phím, máy in.
C. Bàn phím, chuột, máy scan.
D. Máy photocopy, chuột, bàn phím.
9. Sử dụng phần mềm Mario, em vào đâu để nạp tên mình:
A. Student ->New -> gõ tên ->Done.
B. Student ->Load ->chọn tên ->Done.
C. Student ->New->chọn tên ->Done.
D. Student ->New-> gõ tên ->Done.
10. Để hiện hoặc làm ẩn quỹ đạo chuyển động của hành tinh, nhấp chuột vào nút:
A. Orbit.
B. View.
C. Zoom.
D. Speed.
11. Đơn vị đo thông tin trong máy tính theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là:
A. Byte, KB, GB, MB
B. GB, MB, Byte, KB C. GB, MB,KB, Byte D. Byte, KB, MB,GB
12. Máy tính không có khả năng nào?
A. Tính toán.
B. Tư duy.
C. Lưu trữ.
D. Hạch toán.
13. Thiết bị không thể thiếu của máy tính là:
A. RAM.
B. Chuột.
C. Máy scan.
D. Máy in.
14. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sẽ lưu trữ thông tin
A. Sau khi tắt máy.
B. Tạm thời.
C. Vĩnh viễn.
D. Không lưu trữ thông tin.
15. Khi đánh máy 10 ngón, ta đặt tay ở
A. Hàng phím số.
B. Hàng phím dưới.
C. Hàng phím trên.
D. Hàng phím cơ sở.
16. Nơi truy cập thông tin nhanh nhất là:
A. ROM
B. RAM
C. CD/DVD
D. USB
17. Để có nhiều bạn bè trên thế giới, em nên trang bị thiết bị nào?
A. Điện thoại để bàn
B. Điện thoại di động
C.Máy tính và kết nối Internet
D.Truyền hìn...
Họ và tên:……………………..…………..
Lớp: Sáu …
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC 6
Thời gian làm bài 45 phút- (Học sinh được phép sử dụng tài liệu)
(Đề gồm 2 trang)
I. Chọn câu trả lời đúng (5 điểm)
1. Cấu trúc máy tính theo nguyên lý Neumann gồm:
A. CPU, ROM, RAM, I/O.
B. Bộ nhớ chỉ đọc, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, CPU.
C. Bộ xử lý trung tâm, thiết bị vào/ ra.
D. Bộ nhớ, thiết bị vào/ra.
2. Để chọn 1 biểu tượng nào đó, người ta thường:
A. Nhấp nút trái chuột vào biểu tượng B. Nhấp nút phải chuột vào biểu tượng
C. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng D. Nhấp nút giữa chuột vào biểu tượng
3. Các dạng thông tin cơ bản gồm:
A.Tiếng nói,văn bản, hình ảnh. B.Chữ viết, âm thanh, hình ảnh.
C. Văn bản,âm thanh, hình ảnh. D. Chữ viết, tiếng nói, âm thanh.
4. Trong phần mềm Mouse Skills, mức nào là mức luyện tập kéo thả chuột, nháy đúp và di
chuyển chuột
A. 1,2,3 B. 2,3,5 C. 1,4,5 D. 1,3,5
5. Hai megabyte bằng
A. 1024 byte. B. 2048 byte. C. 1048576 byte. D. 2097152 byte.
6. Các thông tin trong ROM
A. Không mất đi khi tắt máy. B. Bị mất một ít khi tắt máy.
C. Bị mất hoàn toàn khi tắt máy. D. Đôi lúc bị mất khi tắt máy.
7. Hệ cơ số nào biểu diễn thông tin trên máy tính
A. Hệ thập phân B. Hệ nhị phân. C. Hệ bát phân. D. Hệ thập lục phân.
8. Các thiết bị nhập dữ liệu vào máy tính:
A. Màn hình, bàn phím, máy scan. B. Chuột, bàn phím, máy in.
C. Bàn phím, chuột, máy scan. D. Máy photocopy, chuột, bàn phím.
9. Sử dụng phần mềm Mario, em vào đâu để nạp tên mình:
A. Student ->New -> gõ tên ->Done. B. Student ->Load ->chọn tên ->Done.
C. Student ->New->chọn tên ->Done. D. Student ->New-> gõ tên ->Done.
10. Để hiện hoặc làm ẩn quỹ đạo chuyển động của hành tinh, nhấp chuột vào nút:
A. Orbit. B. View. C. Zoom. D. Speed.
11. Đơn vị đo thông tin trong máy tính theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là:
A. Byte, KB, GB, MB B. GB, MB, Byte, KB C. GB, MB,KB, Byte D. Byte, KB, MB,GB
12. Máy tính không có khả năng nào?
A. Tính toán. B. Tư duy. C. Lưu trữ. D. Hạch toán.
13. Thiết bị không thể thiếu của máy tính là:
A. RAM. B. Chuột. C. Máy scan. D. Máy in.
14. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sẽ lưu trữ thông tin
A. Sau khi tắt máy. B. Tạm thời.
C. Vĩnh viễn. D. Không lưu trữ thông tin.
15. Khi đánh máy 10 ngón, ta đặt tay ở
A. Hàng phím số. B. Hàng phím dưới.
C. Hàng phím trên. D. Hàng phím cơ sở.
16. Nơi truy cập thông tin nhanh nhất là:
A. ROM B. RAM C. CD/DVD D. USB
17. Để có nhiều bạn bè trên thế giới, em nên trang bị thiết bị nào?
A. Điện thoại để bàn B. Điện thoại di động
C.Máy tính và kết nối Internet D.Truyền hình cáp
18. Sự giống nhau cơ bản của đĩa cứng và đĩa mềm là:
A. Cùng gắn trong máy B.Cùng mất dữ liệu khi cúp điện
C. Cùng là các thiết bị điện tử D.Cùng phục vụ việc lưu trữ thông tin.
Đề kiểm tra Tin hoc quyển 1 Thcs - Trang 2
Đề kiểm tra Tin hoc quyển 1 Thcs - Người đăng: ltpleiku10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra Tin hoc quyển 1 Thcs 9 10 569