Ktl-icon-tai-lieu

Đề luyện thi violympic

Được đăng lên bởi tieuhocvothisau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2634 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI THI SỐ 2 (Lần 1) – VÒNG 12 – LỚP 9

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 1:
Cho đường tròn (O;6cm), từ 1 điểm A nằm trên đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax.
Trên Ax lấy điểm B sao cho khoảng cách OB = 10cm.
Độ dài AB =
cm.
Câu 2:
Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết BC = 12cm và BH = 3cm.
Độ dài AB =
Câu 3:

cm.

Đồ thị hàm số
Câu 4:

có tung độ gốc bằng

Nghiệm của phương trình
là x =
Câu 5:
Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có AB = 2cm,

.

Số đo
là
Câu 6:
Tam giác ABC có chu vi bằng 120cm, độ dài các cạnh tỉ lệ với 8; 15; 17.
Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có độ dài là
( Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất ).
Câu 7:

cm.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
là
( Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất ).
Câu 8:
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao
Tổng
Câu 9:

=

Giá trị lớn nhất của biểu thức
Câu 10:
Hình thang ABCD có đáy nhỏ

là
, đáy lớn

. Độ dài đường cao hình thang là

cm.

BÀI THI SỐ 2(Lần 2) – VÒNG 12 – LỚP 9
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 1:
Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết BC = 12cm và BH = 3cm.
Độ dài AB =
Câu 2:

cm.

Đồ thị hàm số
cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
Câu 3:
Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết CH = 4cm và BH = 12cm.
Độ dài AC =
Câu 4:

cm.

Nghiệm lớn nhất của phương trình
Câu 5:
Biết
Câu 6:

và

là x =

thì

Biểu thức
đạt giá trị nhỏ nhất khi x =
( Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất ).
Câu 7:
Hàm số
Khi đó
=
Câu 8:
Cho 2 đường thẳng:
và
Giá trị của a để 2 đường thẳng trên song song với nhau là a =
Câu 9:
Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài đường tròn.
Kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB biết
. Từ điểm C trên cung nhỏ AB
kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt MA, MB lần lượt tại P và Q.
Số đo ( độ )
Câu 10:
Giá trị lớn nhất của biểu thức

là

Câu 1:
Đường thẳng
phân gọn nhất.
Câu 2:
Cho 3 đường thẳng

BÀI THI SỐ 1 (Lần 1) – VÒNG 13 – LỚP 9
được viết lại dưới dạng

. Vậy a =

Nhập kết quả dưới dạng số thập

và

Giá trị của m để 3 đường thẳng đồng quy là
Câu 3:
Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến MA,MB với (O) (A,B là các tiếp điểm ).Biết độ dài MA =
5cm. Độ dài MB là
Câu 4:

cm

Tung độ giao điểm của 2 đường thẳng
và
là
Câu 5:
Cho đường thẳng
cắt hai trục tọa độ tại A và B.Gọi G(a;b) là trọng tâm của tam giác OAB.Vậy a
=
Câu 6:
Hình vuông có cạnh bằng 4cm. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó bằng
=
Câu 7:
Gọi I là điểm cố định của đường thẳng
Khoảng cách OI =
Câu 8:

.

(đvđd)

Cho đườ...
BÀI THI SỐ 2 (Lần 1) – VÒNG 12 – LỚP 9
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 1:
Cho đường tròn (O;6cm), từ 1 điểm A nằm trên đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax.
Trên Ax lấy điểm B sao cho khoảng cách OB = 10cm.
Độ dài AB = cm.
Câu 2:
Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết BC = 12cm và BH = 3cm.
Độ dài AB = cm.
Câu 3:
Đồ thị hàm số có tung độ gốc bằng
Câu 4:
Nghiệm của phương trình là x =
Câu 5:
Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có AB = 2cm, .
Số đo
Câu 6:
Tam giác ABC có chu vi bằng 120cm, độ dài các cạnh tỉ lệ với 8; 15; 17.
Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có độ dài là cm.
( Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất ).
Câu 7:
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
( Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất ).
Câu 8:
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao
Tổng =
Câu 9:
Giá trị lớn nhất của biểu thức
Câu 10:
Hình thang ABCD có đáy nhỏ , đáy lớn
. Độ dài đường cao hình thang là cm.
Đề luyện thi violympic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề luyện thi violympic - Người đăng: tieuhocvothisau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề luyện thi violympic 9 10 193