Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi công chức thuế năm 2010 khu vực ĐBSCL ngày 8 và 9/01/2011 (Môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ĐỀ THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG
NGẠCH KIỂM SOÁT VIÊN THUẾ, CHUYÊN VIÊN

Câu 1: Pháp pháp kinh tế là một trong những phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm của phương pháp này?
Trong các biện pháp sau, hãy chỉ ra một biện pháp kinh tế đã được áp dụng đối với doanh nghiệp ở Việt Nam?
- Khuyến khích tổ chức thành lập hiệp hội ngành nghề;
- Giảm thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp.
Câu 2: Căn cứ vào nội dung kinh tế, các khoản thu ngân sách bao gồm những khoản nào? Trong các khoản thu sau đây, có một khoản thu không phải của ngân sách nhà nước, đó là khoản thu nào? vì sao?
- Thu học phí;
- Thu bán tài sản nhà nước;
- Thu từ cho thuê tài sản nhà nước.
Đề thi công chức thuế năm 2010 khu vực ĐBSCL ngày 8 và 9/01/2011 (Môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đề thi công chức thuế năm 2010 khu vực ĐBSCL ngày 8 và 9/01/2011 (Môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành) 9 10 55