Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học môn văn GSTT Group lần III

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Tân
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 83 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GSTT GROUP
-----------ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC GSTT LẦN III NĂM 2014
Môn: NGỮ VĂN; Khối: D
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (5 điểm)
Câu I (2 điểm)
Anh/ chị hãy chỉ ra những thi liệu mang đậm phong vị dân gian trong bài thơ Tương tư thể hiện rõ
phong cách thơ “chân quê” của Nguyễn Bính.
Câu II (3 điểm)
Nhà văn Trang Hạ từng chia sẻ trên trên Facebook của mình: “Nhan sắc là món quà số phận chỉ một
số người nhận được, còn đẹp lại là hành trang một số người nhận ra được. Nên nhiều phụ nữ chọn đẹp để
mang theo trong cuộc đời mình.”
Anh/ chị có suy nghĩ gì về ý kiến trên, hãy bày tỏ quan điểm sống của mình.
PHẦN RIÊNG (5 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc III.b)
Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (5 điểm)
Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong đoạn trích Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát
vọng) của Nguyễn Khoa Điểm:
Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất Nước ven tròn, to lớn
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang Đất nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên đất nước muôn đời.
(Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2008)
Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5 điểm)
Anh / chị hãy bình luận về “cái bi, cái hài” trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ)
của Vũ Trọng Phụng.
----Hết----

...
GSTT GROUP
------------
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI TH ĐẠI HC GSTT LẦN III NĂM 2014
Môn: NG VĂN; Khối: D
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thời gian phát đề
PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (5 điểm)
Câu I (2 điểm)
Anh/ ch hãy ch ra nhng thi liệu mang đậm phong v dân gian trong bài thơ Tương thể hin
phong cách thơ “chân quê” của Nguyn Bính.
Câu II (3 điểm)
Nhà văn Trang Hạ tng chia s trên trên Facebook của mình: Nhan sc món quà s phn ch mt
s người nhận được, còn đẹp li là hành trang mt s người nhn ra được. Nên nhiu ph n chọn đẹp để
mang theo trong cuộc đời mình.”
Anh/ ch có suy nghĩ gì về ý kiến trên, hãy bày t quan điểm sng ca mình.
PHẦN RIÊNG (5 điểm)
Thí sinh ch được làm mt trong hai câu (câu III.a hoc III.b)
Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (5 điểm)
Cm nhn ca anh/ ch v đoạn thơ sau trong đoạn trích Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát
vng) ca Nguyễn Khoa Điểm:
Trong anh và em hôm nay
Đều có mt phần Đất Nước
Khi hai đứa cm tay
Đất nước trong chúng ta hài hòa nng thm
Khi chúng ta cm tay mọi người
Đất Nước ven tròn, to ln
Mai này con ta ln lên
Con s mang Đất nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi Đất Nước là máu xương của mình
Phi biết gn bó và san s
Phi biết hóa thân cho dáng hình x s
Làm nên đất nước muôn đời.
(Ng văn 12, Tập mt, NXB Giáo dc, 2008)
Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5 điểm)
Anh / ch hãy bình lun v “cái bi, cái hài” trong đoạn trích Hnh phúc ca mt tang gia (Trích S đỏ)
của Vũ Trọng Phng.
----Hết----
Đề thi thử đại học môn văn GSTT Group lần III - Người đăng: Nguyễn Duy Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử đại học môn văn GSTT Group lần III 9 10 641