Ktl-icon-tai-lieu

Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử thượng du sông Đà

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử
thượng du sông Đà
Lê Hải Đăng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 60 22 60
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Gia Đối
Năm 2012
Abstract. Tổng quan về đặc điểm tự nhiên tỉnh Lai Châu và quá trình nghiên cứu
khảo cổ học tiền sử ở Lai Châu. Nghiên cứu di tích, di vật của cư dân cổ Huổi
Ca. Phân tích những đặc trưng, niên đại các giai đoạn phát triển văn hóa của di
chỉ này. Thu thập, thống kê, hệ thống hóa các địa điểm khảo cổ học trong khu
vực, từ đó tiến hành nghiên cứu so sánh tìm hiểu mối quan hệ giữa Huổi Ca với
các di chỉ tiền sử khác. Khái quát về giai đoạn phát triển của giai đoạn Đá mới ở
khu vực thượng du Sông Đà.
Keywords. Khảo cổ học; Di chỉ Huổi Ca; Thượng du Sông Đà; Di vật
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn
Di chỉ Huổi Ca được phát hiện năm 1998 và khai quật năm 2010, nằm trong
Chương trình khai quật di dời và xử lý các di tích khảo cổ học lòng hồ thủy điện Sơn La
(2008 - 2010) do Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiến hành.
Qua kết quả khai quật cho thấy Huổi Ca là một di chỉ khá rộng, địa tầng dày, di
vật phong phú tiêu biểu cho nhóm di tích tiền sử ở vùng thượng du sông Đà. Di chỉ
Huổi Ca gợi mở một số vấn đề về đặc thù con đường Đá Mới hóa cũng như thể hiện các
mối quan hệ văn hóa trong nhóm di tích thuộc hệ thống các di tích tiền sử ở Tây Bắc.
Chính vì vậy, học viên đã chọn đề tài: “Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử
thượng du Sông Đà” làm luận văn thạc sĩ khảo cổ học của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Phân tích, cấu tạo địa tầng diễn biến các lớp văn hóa, nghiên cứu di tích, di vật,
của cư dân cổ Huổi Ca, để đưa ra những đặc trưng, niên đại các giai đoạn phát triển văn

1

hóa của di chỉ này. Thu thập, thống kê, hệ thống hoá các địa điểm khảo cổ học trong
khu vực, từ đó tiến hành nghiên cứu so sánh tìm hiểu mối quan hệ giữa Huổi Ca với các
di chỉ tiền sử khác, bước đầu khái quát về các giai đoạn phát triển của giai đoạn Đá mới
ở khu vực thượng du Sông Đà.
3. Nguồn tư liệu
Toàn bộ tư liệu điều tra khai quật, chỉnh lý ở địa điểm Huổi Ca và tư liệu có liên
quan đến Huổi Ca trong các địa điểm tiền sử khu vực nghiên cứu.
Tham khảo, sử dụng các công trình nghiên cứu đã công bố trên sách báo, tạp chí
chuyên ngành có liên quan đến luận văn.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài
- Đối tượng
Toàn bộ tư liệu nghiên cứu về di chỉ Huổi Ca ở bản Nậm Mạ, xã Nậm Mạ,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đồng thời nghiên cứu, so sá...
1
Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử
thượng du sông Đà
Lê Hải Đăng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 60 22 60
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Gia Đối
Năm 2012
Abstract. Tổng quan về đặc điểm tự nhiên tỉnh Lai Châu và quá trình nghiên cứu
khảo cổ học tiền sử Lai Châu. Nghiên cứu di tích, di vật của dân cổ Huổi
Ca. Phân tích những đặc trưng, niên đại các giai đoạn phát triển văn hóa của di
chỉ y. Thu thập, thống kê, hệ thống hóa các địa điểm khảo cổ học trong khu
vực, từ đó tiến hành nghiên cứu so sánh m hiểu mối quan hệ giữa Huổi Ca với
các di chỉ tiền sử khác. Khái quát về giai đoạn phát triển của giai đoạn Đá mới ở
khu vực thượng du Sông Đà.
Keywords. Khảo cổ học; Di chỉ Huổi Ca; Thượng du Sông Đà; Di vật
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn
Di chỉ Huổi Ca được phát hiện năm 1998 và khai quật năm 2010, nằm trong
Chương trình khai quật di dời và xử lý các di tích khảo cổ học lòng hồ thủy điện Sơn La
(2008 - 2010) do Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiến hành.
Qua kết quả khai quật cho thấy Huổi Ca một di chỉ khá rộng, địa tầng y, di
vật phong phú tiêu biểu cho nhóm di tích tiền sử vùng thượng du sông Đà. Di chỉ
Huổi Ca gợi mở một số vấn đề về đặc thù con đường Đá Mới hóa cũng như thể hiện các
mối quan hệ văn hóa trong nhóm di tích thuộc hệ thống các di tích tiền sử ở Tây Bắc.
Chính vì vậy, học viên đã chọn đề tài: “Di chHuổi Ca trong bối cảnh tiền sử
thượng du Sông Đà” làm luận văn thạc sĩ khảo cổ học của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Phân tích, cấu tạo địa tầng diễn biến các lớp văn hóa, nghiên cứu di tích, di vật,
của cư dân cổ Huổi Ca, để đưa ra những đặc trưng, niên đại các giai đoạn phát triển văn
Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử thượng du sông Đà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử thượng du sông Đà - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử thượng du sông Đà 9 10 115