Ktl-icon-tai-lieu

Địa danh vùng ngã ba Bạch Hạc dưới góc nhìn văn hóa

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3309 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Địa danh vùng ngã ba Bạch Hạc dưới góc nhìn
văn hóa
Cao Thị Nhật Diễm
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Luận văn Thạc sĩ ngành: Việt Nam học; Mã số: 60 31 60
Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Trí Dõi
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày cơ sở nhận thức về địa danh, những cách hiều, quan niệm về địa
danh. Khái quát về vùng ngã ba Bạch Hạc và những tên gọi có liên quan trong lịch sử.
Nêu đặc điểm về cách đặt tên của vùng đất này trong quá trình phát triển. Nêu khái
niệm về truyền thuyết và cách thức giải mã truyền thuyết, từ đó tìm hiểu địa danh
thông qua việc giải mã các truyền thuyết có liên quan đến các địa danh. Tìm hiểu về
truyền thuyết gắn với những địa danh trên vùng ngã ba Bạch Hạc, để thấy được phần
lớn những địa danh, những truyền thuyết đều gắn với thời các vua Hùng, đồng thời
phản ánh đầy đủ các mặt văn hóa và tinh thần của cư dân Văn Lang xưa. Qua những
truyền thuyết này không phải chỉ là hư cấu bởi nó một phần phản ánh cuộc sống, phản
ánh lịch sử, phản ánh những tâm tư, tình cảm của người dân. Bên cạnh đó những
chứng cứ khảo cổ học, có thể chứng minh được rằng có tồn tại thời đại Hùng Vương
trong lịch sử. Tìm hiểu địa danh thông qua các di tích khảo cổ học, di tích kiến trúc –
tôn giáo, địa danh gắn với lễ hội và địa danh liên quan đến văn hóa ẩm thực. Qua đó,
nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử và văn hóa của vùng ngã ba Bạch Hạc. Đây không
chỉ là mảnh đất mang trong mình chiều dài 4000 năm lịch sử, bắt đầu từ thời Hùng
Vương dựng nước mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa. Bao trùm toàn bộ văn hóa
vùng ngã ba Bạch Hạc là văn hóa thời Hùng Vương, văn hóa gắn liền với 18 đời họ
Hùng. Địa danh di chỉ khảo cổ, địa danh di tích kiến trúc tôn giáo, địa danh lễ hội và
địa danh ẩm thực minh chứng rằng thời đại Hùng Vương không chỉ tồn tại trong
truyền thuyết mà còn tồn tại trong hiện thực, trong lịch sử qua những chứng cứ hùng
hồn và thuyết phục.
Keywords: Việt Nam học; Địa danh; Bạch Hạc; Văn hóa
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nghiên cứu địa danh là một lĩnh vực rất quan trọng và cần thiết trong nghiên cứu văn
hóa và nghiên cứu khu vực. Bởi vì địa danh là một dạng thức ngôn ngữ, về bản chất, bao giờ
cũng có những mối quan hệ gắn bó, những ảnh hưởng hay tác động qua lại với văn hoá, lịch
sử, địa lý, dân cư nơi nó tồn tại. Nghiên cứu địa danh trong những mối quan hệ với các mặt có
liên quan đó, đặc biệt nghiên cứu địa danh trong mối quan hệ với văn hoá hiện đang là một

trong những công việc được quan tâm hiện nay. Và đó chính là lý do vì sao ch...
Địa danh vùng ngã ba Bạch Hạc dưới góc nhìn
văn hóa
Cao Thị Nhật Diễm
Vin Vit Nam hc và Khoa hc Phát trin
Luận văn Thạc sĩ ngành: Việt Nam học; Mã số: 60 31 60
Người ng dẫn: GS. TS. Trần Trí Dõi
m bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày snhận thức về địa danh, những cách hiều, quan niệm vđịa
danh. Khái quát vvùng ngã ba Bạch Hạc những tên gọiliên quan trong lịch sử.
Nêu đặc điểm về cách đặt tên của vùng đất này trong quá trình phát triển. Nêu khái
niệm về truyền thuyết và cách thức giải mã truyền thuyết, tđó tìm hiểu địa danh
thông qua việc giải các truyền thuyết liên quan đến các địa danh. Tìm hiểu về
truyền thuyết gắn với nhng địa danh trên vùng ngã ba Bạch Hạc, để thấy được phần
lớn những địa danh, những truyền thuyết đều gắn với thời các vua Hùng, đồng thi
phản ánh đầy đủ các mặt văn hóa tinh thần của dân Văn Lang xưa. Qua những
truyền thuyết này không phải chỉ là hư cấu bởi nó một phần phản ánh cuộc sống, phản
ánh lịch sử, phản ánh những m , tình cảm của người dân. n cạnh đó những
chng cứ khảo cổ học, thể chứng minh được rằng tồn tại thời đại Hùng Vương
trong lịch sử. Tìm hiểu địa danh thông qua các di tích khảo cổ học, di tích kiến trúc
n giáo, địa danh gắn với lhi và địa danh liên quan đến văn hóa m thực. Qua đó,
nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử và văn hóa của vùng ngã ba Bạch Hạc. Đây không
chỉ mảnh đất mang trong mình chiều dài 4000 năm lịch sử, bắt đầu tthời ng
Vương dựng nước n chứa đựng chiều u văn hóa. Bao trùm toàn bộ văn hóa
vùng nba Bạch Hạc là văn hóa thời Hùng ơng, văn hóa gắn liền với 18 đời h
Hùng. Địa danh di chỉ khảo cổ, địa danh di tích kiến trúc tôn giáo, địa danh lhội và
địa danh ẩm thực minh chứng rằng thời đại ng Vương không chỉ tồn tại trong
truyền thuyết n tồn tại trong hiện thực, trong lịch sử qua những chứng cứ hùng
hồnthuyết phục.
Keywords: Việt Nam học; Địa danh; Bạch Hạc; Văn hóa
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nghiên cứu địa danh một lĩnh vực rất quan trọng cần thiết trong nghiên cứu văn
hóa nghiên cứu khu vực. Bởi địa danh mt dạng thức ngôn ngữ, vbản chất, bao gi
cũng những mi quan hệ gắn bó, những ảnh hưởng hay tác động qua lại với văn hoá, lịch
sử, đa lý, dân cư nơi nó tồn tại. Nghiên cứu địa danh trong nhng mi quan hệ với các mặt
liên quan đó, đặc biệt nghiên cứu địa danh trong mối quan hệ với văn hhiện đang một
Địa danh vùng ngã ba Bạch Hạc dưới góc nhìn văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa danh vùng ngã ba Bạch Hạc dưới góc nhìn văn hóa - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Địa danh vùng ngã ba Bạch Hạc dưới góc nhìn văn hóa 9 10 380