Ktl-icon-tai-lieu

Điều tra, đánh giá về Đa dạng Sinh học một số giống cấy trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của huyện Từ Liêm và Ứng Hòa, Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều tra, đánh giá về Đa dạng Sinh học một số
giống cấy trồng, vật nuôi truyền
thống, đặc sản của huyện Từ Liêm và
Ứng Hòa, Hà Nội
Nguyễn Thị Hoài Thư
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành: Sinh Thái Học; Mã số: 60 42 60
Người hướng dẫn: PGS.TS Lưu Thị Lan Hương
Năm Bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về đa dạng sinh học và tầm quan trọng đối với phát triển bền
vững; hệ sinh thái nông nghiệp. Nghiên cứu xây dựng được hệ thống đa dạng sinh học
các cây trồng, vật nuôi của huyện Từ Liêm và huyện Ứng Hòa. Phân tích giá trị kinh tế
và giá trị văn hóa xã hội của một số giống cây trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của
huyện Từ Liêm và Ứng Hòa. Đề xuất một số giải pháp kinh tế chủ yếu để bảo tồn và
phát triển một số giống cây trồng vật nuôi nói riêng và kinh tế nông nghiệp huyện Từ
Liêm và Ứng Hòa nói chung theo hướng nông nghiệp sinh thái.
Keywords. Đa dạng sinh học; Nông nghiệp sinh thái; Hà Nội

Content.
MỞ ĐẦU
ĐDSH trong HSTNN làm cho HST trở lên “mềm dẻo” hơn trước những biến
động của môi trường và làm cho sản xuất nông nghiệp trở lên có hiệu quả hơn, bền
vững hơn.
Đa dạng các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi sẽ đáp ứng được đầy đủ hơn các
nhu cầu khác nhau của xã hội, hạn chế được thấp nhất những rủi ro trước những biến
động về giá cả, thị trường.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển nông nghiệp chuyên canh đã dần làm mất đi
ĐDSH trong các HSTNN.
Từ Liêm và Ứng Hòa là hai huyện ngoại thành, sản xuất nông nghiệp không
những đáp ứng khối lượng đáng kể nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho người dân
thành phố, mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc mang lại những giá trị tinh thần độc
đáo, làm giàu cho nét đẹp truyền thống văn hoá của cư dân nơi đây.

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đa dạng sinh học và tầm quan trọng đối với phát triển bền vững
1.1.1. Khái niệm về đa dạng sinh học
ĐDSH được hiểu là sự phong phú về sự sống trên trái đất của hàng triệu loài thực
vật, động vật, vi sinh vật cùng nguồn gen của chúng và các HST mà chúng là thành viên.
1.1.2. Đa dạng sinh học ở Việt Nam
Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa. Do vị trí địa lý, Việt Nam rất đa dạng về
địa hình, kiểu đất, cảnh quan, có đặc trưng khí hậu khác nhau giữa các miền. Đặc điểm
đó là cơ sở rất thuận lợi để giới sinh vật phát triển đa dạng về thành phần loài, phong
phú về số lượng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội, mức độ đa dạng
sinh học ở Việt Nam có nhiều thay đổi theo thời gian
1.1.3. Tầm quan trọng của ĐDSH nói chung và ở Việt Nam nói riêng
ĐDSH c...
Điều tra, đánh giá về Đa dạng Sinh học một số
giống cấy trồng, vật nuôi truyền
thống, đặc sản của huyện Từ Liêm và
Ứng Hòa, Hà Nội
Nguyễn Thị Hoài Thư
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành: Sinh Thái Học; Mã số: 60 42 60
Người hướng dẫn: PGS.TS Lưu Thị Lan Hương
Năm Bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về đa dạng sinh học tầm quan trọng đối với phát triển bền
vững; hệ sinh thái nông nghiệp. Nghiên cứu xây dựng được hệ thống đa dạng sinh học
các y trồng, vật nuôi của huyện Từ Liêm huyện Ứng Hòa. Phân tích giá trị kinh tế
giá trị văn hóa xã hội của một số giống cây trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của
huyện Từ Liêm Ứng Hòa. Đề xuất một số giải pháp kinh tế chủ yếu để bảo tồn
phát triển một số giống y trồng vật nuôi nói riêng kinh tế nông nghiệp huyện Từ
Liêm và Ứng Hòa nói chung theo hướng nông nghiệp sinh thái.
Keywords. Đa dạng sinh học; Nông nghiệp sinh thái; Hà Nội
Content.
MỞ ĐẦU
ĐDSH trong HSTNN làm cho HST trở lên “mềm dẻo” hơn trước những biến
động của môi trường và m cho sản xuất nông nghiệp trở lên hiệu quả hơn, bền
vững hơn.
Đa dạng các sản phẩm trồng trọt chăn nuôi sẽ đáp ứng được đầy đủ hơn các
nhu cầu khác nhau của hội, hạn chế được thấp nhất những rủi ro trước những biến
động về giá cả, thị trường.
Điều tra, đánh giá về Đa dạng Sinh học một số giống cấy trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của huyện Từ Liêm và Ứng Hòa, Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều tra, đánh giá về Đa dạng Sinh học một số giống cấy trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của huyện Từ Liêm và Ứng Hòa, Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Điều tra, đánh giá về Đa dạng Sinh học một số giống cấy trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của huyện Từ Liêm và Ứng Hòa, Hà Nội 9 10 962