Ktl-icon-tai-lieu

Điều tra, nghiên cứu một số thực vật Việt Nam có tác dụng hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu để ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1894 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Điều tra, nghiên cứu một số thực vật Việt Nam có
tác dụng hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu
để ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2
Hà Thị Bích Ngọc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận án Tiến sĩ ngành: Hóa sinh học; Mã số: 62 42 30 15
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Mùi, TS. Phạm Thị Hồng Minh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Thu thập 24 mẫu thực vật ở Việt Nam được tham khảo là có khả năng trong hỗ
trợ điều trị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Tách chiết thu cao nước nóng và cao cồn, thử
nghiệm khả năng hạ đường huyết trên chuột nhắt ĐTĐ type 2. Chiết phân đoạn cao nước
nóng lá vối và lá chè đắng bằng các dung môi có độ phân cực tăng dần và nghiên cứu khả
năng hạ đường huyết của các phân đoạn đó trên chuột nhắt ĐTĐ type 2. Xác định thành
phần hóa học của cao chiết phân đoạn có tác dụng hạ đường huyết tốt nhất. Thử nghiệm
khả năng ức chế enzym α-glucosidase của cao chiết phân đoạn và các chất tinh sạch được.
Nghiên cứu bào chế chế phẩm, khả năng hạ đường huyết, xác định độ an toàn về chỉ tiêu vi
sinh vật, độc tính cấp cũng như hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của chế phẩm sinh
học.
Keywords. Hóa sinh học; Thuốc chữa bệnh; Đái tháo đường; Bệnh nhân; Thực vật
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đã từ lâu con người biết rằng đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh rối loạn chuyển hóa, nhưng
những biến chứng mà nó gây ra thì gần đây mới được làm sáng tỏ. Từ những năm 90 của thế kỷ 20,
các chuyên gia y tế đã dự báo “Thế kỷ 21 là thế kỷ của các bệnh rối loạn chuyển hoá”. Bệnh ĐTĐ
có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và là nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim, đột
quỵ, suy thận giai đoạn cuối và mù lòa… làm tăng tỷ lệ tử vong lên gấp 2-4 lần so với người không
bị ĐTĐ.
Việc sử dụng các thực phẩm bổ sung có nguồn gốc từ thực vật cho các bệnh nhân ĐTĐ sẽ có tác
dụng phối hợp với việc điều trị bằng thuốc. Việt Nam ta sở hữu nguồn tài nguyên thực vật nói chung, tài
nguyên thực vật chứa các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học nói riêng rất đa dạng. Đây là nguồn
dược liệu quí, tiềm năng, có giá trị kinh tế và xã hội rất lớn lao. Ngày nay, với sự phát triển của các
ngành sinh học, hóa học các hợp chất tự nhiên và dược học, hàng chục ngàn hoạt chất có trong cây cỏ
đã được phát hiện, nghiên cứu, chế biến và làm thuốc chữa bệnh. Do đó việc điều tra, nghiên cứu để

phát hiện, khai thác, sử dụng có hiệu quả cũng như bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên
thực vật chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học là nhiệm vụ lớn đã và đang đ...
Điều tra, nghiên cứu mt s thc vt Việt Nam có
tác dụng h tr điều hòa lượng đường trong máu
để ng dng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2
Hà Thị Bích Ngọc
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Sinh hc
Luận án Tiến sĩ ngành: Hóa sinh học; Mã số: 62 42 30 15
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Văn Mùi, TS. Phạm Th Hng Minh
Năm bảo v: 2012
Abstract. Thu thp 24 mu thc vt Việt Nam được tham khảo kh năng trong hỗ
tr điều tr bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Tách chiết thu cao nước nóng cao cồn, th
nghim kh năng hạ đưng huyết trên chuột nhắt ĐTĐ type 2. Chiết phân đoạn cao c
nóng vối chè đắng bằng các dung môi độ phân cực tăng dần nghiên cứu kh
năng hạ đưng huyết của các phân đoạn đó trên chut nhắt ĐTĐ type 2. c định thành
phần hóa học ca cao chiết phân đoạn c dụng h đường huyết tt nht. Th nghim
kh năng c chế enzym α-glucosidase ca cao chiết phân đoạn các chất tinh sạch được.
Nghiên cứu bào chế chế phm, kh năng hạ đường huyết, xác định độ an toàn về ch tiêu vi
sinh vật, độc nh cấp cũng như hot tính c chế enzym α-glucosidase ca chế phm sinh
hc.
Keywords. Hóa sinh học; Thuc cha bnh; Đái tháo đường; Bệnh nhân; Thc vt
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đã từ lâu con người biết rằng đái tháo đường (ĐTĐ) mt bnh ri lon chuyển hóa, nhưng
nhng biến chứng mà nó gây ra thì gần đây mới được làm sáng tỏ. T những năm 90 của thế k 20,
các chuyên gia y tế đã dự báo Thế k 21 thế k của c bnh ri lon chuyển hoá”. Bệnh ĐTĐ
thể y ra nhiều biến chng nguy him nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu tim, đột
qu, suy thận giai đoạn cuối lòa… làm tăng t l t vong lên gấp 2-4 ln so với người không
b ĐTĐ.
Vic s dng c thc phm b sung có ngun gc t thc vt cho c bệnh nhân ĐTĐ sẽ tác
dng phi hp vi vic điều tr bng thuc. Vit Nam ta s hu ngun tài nguyên thc vt nói chung, i
nguyên thc vt chứa các hợp cht t nhn hot tính sinh học nói riêng rất đa dạng. Đây ngun
c liu quí, tim năng, giá trị kinh tế hội rt lớn lao. Ngày nay, với s phát trin ca c
ngành sinh học, hóa học các hợp cht t nhn dược hc, hàng chc ngàn hot cht có trong cây c
đã được phát hin, nghiên cứu, chế biến m thuốc cha bnh. Do đó việc điều tra, nghiên cứu để
Điều tra, nghiên cứu một số thực vật Việt Nam có tác dụng hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu để ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều tra, nghiên cứu một số thực vật Việt Nam có tác dụng hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu để ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Điều tra, nghiên cứu một số thực vật Việt Nam có tác dụng hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu để ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 9 10 894