Ktl-icon-tai-lieu

Định giá thương hiệu, tài sản vô hình-khoa học hay nghệ thuật...

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Định giá thương hiệu, tài
sản vô hình-khoa học hay
nghệ thuật...
Trong thời gian qua, ở Việt
Nam có nhiều tranh luận về
giá trị của thương hiệu, tài
sản vô hình.

Vấn đề trên trở nên đặc biệt
quan trọng khi công ty tư
nhân hoặc doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn trong
danh sách VNR500 tiến hành cổ phần hóa hay khi một
công ty trách nhiệm hữu hạn muốn thu hút sự tham gia của
thành viên mới.

Lúc này, một câu hỏi lớn được đặt ra là doanh nghiệp có
giá trị bao nhiêu? Đồng thời, việc định giá thương hiệu, tài
sản vô hình còn quan trọng bởi nó cho phép đánh giá hiệu
quả của marketing gia tăng giá trị tài sản vô hình.

Giá trị thương hiệu và tài sản vô hình

Trước khi thống nhất thương hiệu là tài sản vô hình, vậy
cần phải hiểu tài sản là gì? Tài sản được định nghĩa là
những gì có thể đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Tài
sản thương hiệu là những lợi ích mà công ty có được khi sở
hữu thương hiệu này bao gồm: khả năng thu hút khách
hàng mới, duy trì khách hàng trung thành, đưa chính sách
giá cao, mở rộng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, tạo
rào cản với đối thủ cạnh tranh.

Tất cả những lợi ích này có được là nhờ thương hiệu đã gây
dựng được niềm tin nơi người tiêu dùng nhờ những nỗ lực
trong quá khứ và do đó tạo ra khả năng sinh lợi trong tương
lai. Giá trị của một doanh nghiệp bao gồm hai phần, phần
giá trị hữu hình và phần giá trị vô hình. Đối với nhiều
doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu ngày nay đồng nghĩa
với việc tạo dựng và quản lý tài sản thương hiệu.

Danh sách những thương hiệu hàng đầu thế giới năm 2008
được tạp chí Bussiness Week công bố cho thấy có sự gia

tăng giá trị đáng kể của những thương hiệu công nghệ như
Google (tăng 43% so với năm 2007), Apple (24%),
Amazon (19%) và những thương hiệu hàng hiệu như Zara
(15%), Audi (11%) và Gucci (7%).

Dẫn đầu danh sách vẫn là Coca-Cola (giá trị 66,6 tỉ USD),
kế đến là IBM (hơn 59 tỉ USD) và Microsoft (59 tỉ USD).
Nhìn vào danh sách trên, có thể dễ dàng thấy giá trị tài sản
của các công ty này chủ yếu là giá trị tài sản vô hình. Liên
quan đến Việt Nam, rất tiếc là vẫn chưa có con số thống kê
cụ thể.

Định giá tài sản thương hiệu là một quá trình tổng hợp và
đo lường giá trị kinh tế của thương hiệu trong hiện tại và
tương lai. Ở đây, cần nhấn mạnh vài trò của định giá
thương hiệu là tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu tài
sản vô hình của doanh nghiệp, hỗ trợ lãnh đạo doanh
nghiệp lên chiến lược, kế hoạch đầu tư marketing và đánh
giá được tầm quan trọng của chiến lược đề ra.

Định giá thương...
Định giá thương hiệu, tài
sản hình-khoa học hay
nghệ thuật...
Trong thời gian qua, ở Việt
Nam có nhiều tranh luận về
giá trị của thương hiệu, tài
sản vô hình.
Vấn đề trên trở nên đặc biệt
quan trọng khi công ty tư
nhân hoc doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn trong
danh sách VNR500 tiến hành cổ phần hóa hay khi một
công ty trách nhiệm hữu hạn muốn thu hút sự tham gia của
thành viên mới.
Lúc này, một câu hỏi lớn được đặt ra là doanh nghiệp có
giá trị bao nhiêu? Đồng thời, việc định giá thương hiệu, tài
sản vô hình còn quan trọng bởi nó cho phép đánh giá hiệu
quả của marketing gia tăng giá trị tài sản vô hình.
Định giá thương hiệu, tài sản vô hình-khoa học hay nghệ thuật... - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá thương hiệu, tài sản vô hình-khoa học hay nghệ thuật... - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Định giá thương hiệu, tài sản vô hình-khoa học hay nghệ thuật... 9 10 570