Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH
MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

V/v: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
(cấp lần đầu)

TP HCM, ngày

tháng 08 năm 2014

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp lần đầu)
Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH
1.1. Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN NAM
Địa chỉ trụ sở chính: 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08 38 298 888

Fax: 08 38 255 999

Email: Không có
Tài khoản số: 000165130-001

Tại: Ngân hàng Đông Á – Hội sỡ Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp:
0303581603, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27 tháng 12 năm 2013 do Phòng đăng ký
kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): Lê Duy Giáp
Chức vụ: PT. HCNS
Điện thoại: 0983 304 321
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:
Tên: XƯỞNG BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH
MIỀN NAM
Địa chỉ: 1026 Tạ Quang Bửu, Phường 06, Quận 8, TP.HCM
Điện thoại: 08 54 306 888

Fax: 08 54 308 999

Email: không có
Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp:
0303581603, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27 tháng 12 năm 2013 do Phòng đăng ký
kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.
2. Dữ liệu về sản xuất
2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hóa chất và số lượng sử dụng trung bình

STT

Nguyên liệu thô/hoá chất

Số lượng trung bình (kg/năm)

1.

Xăng thơm

336

2.

Sơn ô tô

480

3.

Nước axit

1248

4.

Nhớt máy ( dầu động cơ)

5.

Mỡ bôi trơn

6.

Dầu động cơ các loại ( thắng, trợ lực)

104,4

7.

Vỏ xe

1.440

8.

Gas R134 ( máy lạnh)

244,8

9.

Nhớt hộp số

840

10.

Bố thắng

5.000

11.

Gió đá

4.000

12.

Tole, sắt

300

13.

Vật liệu khác

600

13.620
108

Tổng

28.321,2

2.2. Danh sách sản phẩm
STT

Tên sản phẩm

Số lượng trung bình/năm

1

Lượng xe được bảo dưỡng

6.300

3. Dữ liệu về chất thải
3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên:
Trạng thái tồn tại Số lượng trung
bình (kg/năm)
(Rắn/lỏng/bùn)

Mã
CTNH

TT

Tên chất thải

1

Chất hấp thụ, vật liệu lọc,
giẻ lau, vải bảo vệ thải bị
nhiễm các thành phần nguy
hại

Rắn

192

18 02 01

2

Bao bì cứng thải bằng kim
loại (thùng chứa sơn, hóa
chất)

Rắn

120

18 01 02

3

Bao bì cứng thải bằng nhựa
(thùng chứa sơn, hóa chất,
nhớt,…)

Rắn

230

18 01 03

4

Bóng đèn huỳnh quang thải

Rắn

24

16 01 06

5

Dầu thải

Lỏn...
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH
MIỀN NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
V/v: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
(cấp lần đầu)
TP HCM, ngày tháng 08 năm 2014
ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp lần đầu)
Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH
1.1. Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN NAM
Địa chỉ trụ sở chính: 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08 38 298 888 Fax: 08 38 255 999
Email: Không có
Tài khoản số: 000165130-001 Tại: Ngân hàng Đông Á – Hội sỡ Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Công ty Cổ phần, số doanh nghiệp:
0303581603, đăng thay đổi lần thứ 14 ngày 27 tháng 12 năm 2013 do Phòng đăng
kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): Duy Giáp
Chức vụ: PT. HCNS
Điện thoại: 0983 304 321
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:
Tên: XƯỞNG BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH
MIỀN NAM
Địa chỉ: 1026 Tạ Quang Bửu, Phường 06, Quận 8, TP.HCM
Điện thoại: 08 54 306 888 Fax: 08 54 308 999
Email: không có
Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Công ty Cổ phần, số doanh nghiệp:
0303581603, đăng thay đổi lần thứ 14 ngày 27 tháng 12 năm 2013 do Phòng đăng
kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.
2. Dữ liệu về sản xuất
2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hóa chất và số lượng sử dụng trung bình
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Trang 2
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 9 10 976