Ktl-icon-tai-lieu

Dòng tiền - dòng máu của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dòng tiền - dòng máu của
doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp than phiền rằng, trong sổ sách, họ luôn thấy
mình có lãi nhưng trong két lại không thấy tiền đâu. Từ chỗ mất
kiểm soát dòng tiền, họ đi vào nợ nần, thâm hụt tài chính và kết
cục phá sản là tất yếu. Vậy vai trò của dòng tiền với doanh
nghiệp là gì và làm thế nào để quản lý dòng tiền?
PCDN đã có buổi trò chuyện về chủ đề nêu trên cùng ông
Nguyễn Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty Berjaya Việt Nam,
một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Theo ông, dòng tiền có vai trò như thế nào?

Đối với một doanh nghiệp, dòng tiền có vai trò rất quan trọng.
Dòng tiền với doanh nghiệp cũng giống như máu với cơ thể. Ví
dụ: một doanh nghiệp có 10 chiếc xe tải chở hàng cho khách.
Tiền thu được đủ để trang trải chi phí lương tài xế, nhiên liệu, bảo
trì, khấu hao và còn lại là lợi nhuận. Nay bỗng có đến 8 khách
hàng do khó khăn không kịp trả tiền chuyên chở đúng hạn. Trên
sổ sách, tình hình tài chính của doanh nghiệp này vẫn rất lành
mạnh nhưng trong két không còn đồng nào để trả lương cho tài
xế. Đây là vấn đề của không ít doanh nghiệp.

Vậy cần quản lý dòng tiền như thế nào?

Nếu nói bằng thuật ngữ tài chính thì sẽ rất dài dòng, khó hiểu.
Theo kinh nghiệm của tôi, để quản lý tốt dòng tiền chỉ cần nắm 4
vấn đề chính như sau:
1. Tổng số tiền mình có (trong túi, trong tài khoản…)

2. Mình nợ người bao nhiêu
3. Người nợ mình bao nhiêu
4. Số hàng hóa trong kho là bao nhiêu

Bảng báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp luôn bao gồm dòng
tiền vào và dòng tiền ra. Nếu bạn có lượng tiền vào nhiều hơn
lượng tiền ra thì bạn sẽ có được khoản dự trữ tiền mặt tốt. Trong
dòng tiền mặt có tiền cố định và không cố định (định phí và biến
phí). Định phí thường bao gồm: tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền
lương… (có thể dung sai nhưng cố định). Biến phí thường bao
gồm: vốn kinh doanh, tiền trả lãi, tiền phát sinh, tiền mua sắm…
Định phí càng cao thì càng chủ động. Càng đưa biến phí thành
định phí bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thí dụ tiền điện không
phải tháng nào cũng giống nhau nhưng nếu ta ghi chép và thống
kê tốt thì vẫn có con số cố định.

Giữa đòi nợ và trả nợ, việc nào quan trọng hơn, thưa ông?

Theo tôi, trả nợ quan trọng hơn vì ở đây áp lực rất cao. Bạn sẽ
chẳng yên tâm làm ăn khi suốt ngày nghe tiếng léo nhéo, nỗi
canh cánh trong lòng vì mình là con nợ của ai đó. Thông thường
người ta sẽ chọn trả cho những người to mồm nhất, léo nhéo
nhất, hoặc sẽ trả cho mỗi người một tí. Cả hai phương pháp trên
đều chưa tốt. Nếu trả đều c...
Dòng tiền - dòng máu ca
doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp than phiền rằng, trong sổ sách, họ luôn thấy
mình có lãi nhưng trong két lại không thấy tiền đâu. Từ chỗ mt
kiểm soát dòng tiền, họ đi vào n nần, thâm hụt tài chính và kết
cục phá sản là tt yếu. Vậy vai trò của dòng tiền với doanh
nghiệp là gì và làm thế nào để quản lý dòng tiền?
PCDN đã có buổi trò chuyện về chủ đề nêu trên cùng ông
Nguyễn Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty Berjaya Việt Nam,
một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Theo ông, dòng tiền có vai trò như thế nào?
Dòng tiền - dòng máu của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dòng tiền - dòng máu của doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dòng tiền - dòng máu của doanh nghiệp 9 10 180