Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Xây Dựng Xưởng May

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 1 lần
`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

NHÀ MÁY MAY
TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM : LÔ H, KCN AN NGHIỆP, XÃ AN HIỆP
HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG
CHỦ ĐẦU TƯ : TUNTEX INCORPORATION

Sóc Trăng - Tháng 07 năm
2013

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

NHÀ MÁY MAY
TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ
TUNTEX INCORPORATION
(Chủ tịch)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Phó Tổng Giám đốc)

YANG TE SHENG

NGUYỄN BÌNH MINH

Sóc Trăng - Tháng 7 năm 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN......................................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư....................................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án..............................................................................................1
I.3. Căn cứ pháp lý....................................................................................................................2
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.................................................3
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án............................................3
II.1.1. Môi trường vĩ mô...........................................................................................................3
II.1.2. Ngành dệt may Việt Nam..............................................................................................6
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án....................................................................................8
II.2.1. Chính sách phát triển của Chính phủ.........................................................................8
II.2.2. Điều kiện của khu vực thực hiện dự án.......................................................................9
II.3. Kết luận sự cần thiết đầu tư..........................................................................................11
CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY.................................................................12
III.1. Giới thiệu Nhà máy.......................................................................................................12
III.1.1. Địa điểm thành lập nhà máy.....................................................................................12
III.1.2. Hình thức...
`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH
BÁOO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN
NHÀ MÁY MAY
TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM
ĐỊA ĐIỂM : LÔ H, KCN AN NGHIỆP, XÃ AN HIỆP
HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG
CHỦ ĐẦU TƯ : TUNTEX INCORPORATION
1
Sóc Trăng - Tháng 07 năm
2013
Dự Án Xây Dựng Xưởng May - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Xây Dựng Xưởng May - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Dự Án Xây Dựng Xưởng May 9 10 8