Ktl-icon-tai-lieu

ENZYME

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5146 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ENZYME
1- GIỚI THIỆU CHUNG:
Trong hoạt động sống của sinh vật nói chung luôn xảy ra những phản ứng thoái
biến ( dị hóa ) và tổng hợp ( đồng hóa ); sở dĩ những phản ứng đó xảy ra nhanh chóng và
hoàn toàn là nhờ sự hiện diện của những chất xúc tác sinh học gọi chung là enzyme.
Enzyme đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự sống, vì nếu không có sự hiện diện của
enzyme thì các quá trình trao đổi chất không thể xảy ra; và nếu chỉ thiếu một vài enzyme
thì quá trình sống sẽ bị rối loạn và đưa đến kết quả là sự sống bị hủy diệt.
Định nghĩa: enzyme là chất hữu cơ có ở sinh vật sống, giữ vai trò chất xúc tác
cho các phản ứng xảy ra trong quá trình sống của sinh vật đó.
2 - BẢN CHẤT HÓA HỌC:
Ban đầu người ta cho rằng chất xúc tác sinh học ( enzyme ) là một tổ chức có sự
sống như những vi sinh vật; về sau khi nhận thấy những chất ly trích được từ sự nghiền
nát “con men” sống ấy cũng có khả năng xúc tác như bản thân “con men” đó thì không
còn sự phân biệt giữa 2 khái niệm ferment ( con men ) và enzyme ( chất ly trích từ con
men ).
Hiện nay bản chất hóa học của enzyme được xác định rõ ràng : chúng đều là
proteine; trong số đó một số thuộc loại proteine đơn giản : enzyme đơn giản; và một số
thuộc loại proteine phức tạp ( enzyme 2 thành phần).
2.1/ Enzyme một thành phần :
Cấu tạo bởi những acid amin, hoạt tính xúc tác của enzym loại này là do cơ cấu của
proteine cấu tạo nên quyết định ( do 1 số nhóm, chức của phân tử proteine )
Nơi gắn các nhóm, chức hoạt đông này gọi là trung tâm hoạt động của enzyme; trung tâm
hoạt động này phụ thuộc vào cấu trúc bậc I, II, III, IV của proteine enzyme. Nếu cơ cấu
này bị phá vỡ thì hoạt tính của enzyme bị phá hủy theo ( mất hoạt động ).

39

2.2/ Enzyme hai thành phần :
Cấu tạo bởi ngoài phần proteine còn có 1 thành phần không phải proteine ( nhóm thêm ).
ở một vài enzyme thì nhóm thêm này gắn chặt với phần proteine, trường hợp còn lại thì
nhóm thêm này dễ tách rời khỏi phần proteine. Phần proteine gọi là Apoenzyme; phần
không phải proteine gọi là Coenzyme.
Apoenzyme thì có phân tử lượng rất lớn còn Coenzyme thì có cấu tạo đơn giản hơn. Hoạt
tính xúc tác của enzyme 2 thành phần là do Coenzyme quyết định; tuy nhiên hoạt tính của
Coenzyme gia tăng lên và có tính chuyên biệt khi được gắn liền với Apoenzyme.
2.3/ Trung tâm họat động:
Một phần nhỏ của phân tử enzyme chứa các nhóm, chức trực tiếp kết hợp với cơ chất,
tham gia trực tiếp trong việc hình thành, cắt đứt các liên kết …v.. v để tạo sản phẩm phản
ứng gọi là trung tâm họat động củ...
39
ENZYME
1- GIỚI THIỆU CHUNG:
Trong hoạt động sống của sinh vật nói chung luôn xảy ra những phản ứng thoái
biến ( dị hóa ) tổng hợp ( đồng hóa ); sở những phản ứng đó xảy ra nhanh chóng
hoàn toàn nhờ sự hiện diện của những chất xúc tác sinh học gọi chung enzyme.
Enzyme đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự sống, vì nếu không có sự hiện diện của
enzyme thì các quá trình trao đổi chất không thể xảy ra; nếu chỉ thiếu một vài enzyme
thì quá trình sống sẽ bị rối loạn và đưa đến kết quả là sự sống bị hủy diệt.
Định nghĩa: enzyme chất hữu sinh vật sống, giữ vai trò chất xúc tác
cho các phản ứng xảy ra trong quá trình sống của sinh vật đó.
2 - BẢN CHẤT HÓA HỌC:
Ban đầu người ta cho rằng chất xúc tác sinh học ( enzyme ) một tổ chức sự
sống nnhững vi sinh vật; về sau khi nhận thấy những chất ly trích được từ sự nghiền
nát “con men” sống y cũng khả năng xúc tác như bản thân “con men” đó thì không
còn sự phân biệt giữa 2 khái niệm ferment ( con men ) enzyme ( chất ly trích từ con
men ).
Hiện nay bản chất hóa học của enzyme được xác định ràng : chúng đều
proteine; trong số đó một số thuộc loại proteine đơn giản : enzyme đơn giản; một s
thuộc loại proteine phức tạp ( enzyme 2 thành phần).
2.1/ Enzyme một thành phần :
Cấu tạo bởi những acid amin, hoạt tính xúc tác của enzym loại này do cấu của
proteine cấu tạo nên quyết định ( do 1 số nhóm, chức của phân tử proteine )
Nơi gắn các nhóm, chức hoạt đông y gọi trung tâm hoạt động của enzyme; trung m
hoạt động này phụ thuộc vào cấu trúc bậc I, II, III, IV của proteine enzyme. Nếu cấu
này bị phá vỡ thì hoạt tính của enzyme bị phá hủy theo ( mất hoạt động ).
ENZYME - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ENZYME - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
ENZYME 9 10 277