Ktl-icon-tai-lieu

Gia phả Họ Lại

Được đăng lên bởi manhhung612
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌ LẠI VIỆT NAM

Phả họ Lại - Lời tựa cho lần tái bản 2003
Cuốn Phả Họ lại 1990 này( ) được viết theo tinh thần cuộc họp lớn của họ Lại toàn quốc tổ chức ở Phù
Vân Kim Bảng Hà Nam tháng 8 năm Quý Mão 1963, gồm 60 đại biểu của 23 chi trên 6 tỉnh Thanh Hóa,
Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Đông, Hà Nội. Cuộc họp đó quyết định tổng hợp phả các chi thành
một bộ phả chung lấy tên là Phả Họ Lại, ủy nhiệm một số người trong họ sưu tầm thêm tư liệu về công
tích của các thế hệ cha ông trước kia, nghiên cứu, tổng hợp, biên soạn, chuẩn bị thủ tục để in ra nhiều bản
giúp các chi tiện kê cứu sau này. Lúc đó, cuộc Chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta đã bước vào giai đoạn
gay go quyết liệt, vì thế công việc đề ra chưa làm được bao nhiêu.
Sau khi cuộc Chống Mĩ cứu nước thắng lợi, nước nhà được thống nhất hoàn toàn, tháng 7 năm 1980, đại
biểu các chi họp ở Hợp Long Nga Sơn Thanh Hóa, bàn thảo việc xúc tiến biên soạn Phả Họ Lại với yêu
cầu cao hơn; cụ Lại Nguyên Huệ chi Phù Vân Kim Bảng Hà Nam chịu trách nhiệm chấp bút, thực chất là
chủ biên. Cụ Lại Nguyên Huệ đã liên hệ với các chi, sưu tầm phả kí, hệ thống hóa thế thứ, đặc biệt là đối
với các chi họ ở miền Nam mới được giải phóng như Huế, Đà Nẵng... và các chi họ xưa nay chưa từng
biết đến như một số chi ở Phú Thọ, Hà Tây, Hà Nội... Đặc biệt có những chi vì lí do này khác phải thay
họ, nay đã đổi về, như chi Bằng Lục Yên Phong Bắc Ninh; chi Ngải Cầu Hoài Đức Hà Tây. Và đã tìm
thấy những cuốn phả có giá trị như cuốn phả họ Lại xưa nhất đời Cảnh Hưng ở Đà Nẵng và cuốn phả họ
Nguyễn vốn là họ Lại ở Yên Phong Bắc Ninh...
Ban tu phả đã nhiều lần họp ở nhà cụ Lại Phú Be chi Nghĩa Đô Hà Nội, bàn bạc nội dung cuốn phả và lo
kinh phí cho việc xuất bản. Chi Nghĩa Đô và Toà soạn Báo Nhân dân là những địa điểm liên lạc thường
xuyên của Ban Tu phả. Các chi ngành B Hải Hậu là nơi đóng góp nhiều công sức cho việc biên soạn cuốn
phả này, đặc biệt là các cụ Lại Thế Kha, Lại Thế Uyển, Lại Thế Khánh và một số cụ khác. Cụ Lại
Nguyên Huệ đã chấp bút và tự tay đánh máy bản thảo nhiều lần đưa ra Ban tu phả bàn bạc và xin ý kiến
các vị cao niên, thân sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức trong họ, như ông Lại Văn Ly, đại biểu Quốc hội khóa VII,
phó Chủ tịch tỉnh Bình - Trị - Thiên; ông Lại Xuân Thát, trưởng ti Công an Nam Định; ông Lại Đức Lịch,
cán bộ giảng dạy Trường Đảng Cao cấp Nguyễn ái Quốc; ông Lại Văn Đắc, phó giám đốc Nhà hát Kịch
nói Bộ Văn hóa; ông Lại Đình Thanh chuyên viên Bộ Nội thương, ông Lại Cao Nguyện giảng viên
Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nộ...
H LI VIT NAM
Gia phả Họ Lại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia phả Họ Lại - Người đăng: manhhung612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Gia phả Họ Lại 9 10 139