Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức giao dịch đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần may việt thắng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1343 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC
GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT THẮNG

GVHD: ThS. TRẦN HỮU DŨNG
SVTH: TRƯƠNG THỊ THU NGUYÊN

TP.HCM, 09/2007

MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Hiện nay nước ta đang từng bước đổi mới và mở cửa nền kinh tế, đặc biệt là mở rộng
quan hệ kinh tế đối ngoại với các quốc gia trên thế giới để tạo điều kiện thuận lợi cho
nền kinh tế nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới, không chỉ ở nước ta, việc mở
cửa và hội nhập nền kinh tế thế giới đã và đang trở thành một xu hướng đối với tất cả
các nước. Mục đích của các nước là đưa sản phẩm của nước mình thâm nhập và đứng
vững trên thị trường quốc tế. Do đó, lĩnh vực xuất nhập khẩu đóng một vai trò hết sức
quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của mỗi nước.
Để cho việc xuất khẩu sản phẩm của một doanh nghiệp ra nước ngoài thuận lợi và
thành công, ngoài việc chất lượng sản phẩm cao và tốt, đòi hỏi ở mỗi doanh nghiệp
cần phải có cho mình một bộ phận chuyên về xuất nhập khẩu. Bộ phận này đóng vai
trò quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp, đảm nhận việc giao dịch, đàm phán,
ký kết và tổ chức các hợp đồng xuất nhập khẩu.
Công ty Cổ Phần May Việt Thắng được thành lập trong thời kỳ đất nước chưa
hoàn toàn độc lập, là một công ty lâu đời, một trong những Công ty lớn nhất của tổng
công ty may Việt Nam, đã trải qua nhiều sự thay đổi lớn. Với xu thế toàn cầu hóa hiện
nay, nền kinh tế đất nước đang thực sự được mở cửa, việc phát triển hình thức kinh
doanh từ gia công sang tự doanh là sự tất yếu và là xu hướng phát triển kinh doanh của
công ty . Để đứng vững trên thị trường trong nước và quốc tế, Công ty sẽ phải không
ngừng nắm bắt thông tin khách hàng, tìm hiểu thị trường, đẩy mạnh chiến lược xâm
nhập thị trường nội địa, mở rộng thị trường nước ngoài, đa dạng hóa sản phẩm và phát
triển sản phẩm chủ chốt. Vì vậy, việc nắm rõ quy trình tổ chức đàm phán, ký kết và
thực hiện hợp đồng xuất khẩu là hết sức quan trọng nhằm mang lại hiệu quả cao khi
mua bán quốc tế, thể hiện văn hóa của công ty nhưng vẫn đạt kết quả cao trong ký kết.
Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức giao dịch đàm phán, ký kết và thực
hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty Cổ Phần May Việt Thắng” sẽ giúp chúng ta tìm
hiểu chi tiết hơn về vấn đề này.

2. Mục tiêu của đề tài

Tìm hiểu quy trình tổ chức giao dịch đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng
xuấ...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIP ĐẠI HỌC
GII PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHC
GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT VÀ THC HIỆN
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT THẮNG
GVHD: ThS. TRN HU DŨNG
SVTH: TRƯƠNG TH THU NGUYÊN
TP.HCM, 09/2007
Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức giao dịch đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần may việt thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức giao dịch đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần may việt thắng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức giao dịch đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần may việt thắng 9 10 352