Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết vấn đề trùng lắp trong quá trình điều phối, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của các cơ quan quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU

Như chúng ta đã biết, ODA là một nguồn vốn quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy mà việc thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này là vô cùng quan trọng.
Kể từ năm 1993 cho đến nay, nguồn hỗ trợ chính thức (ODA) luôn là một kênh huy động vốn quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Trong chặng đường 17 năm có mặt tại Việt Nam, lượng ODA mà chúng ta huy động được không ngừng tăng lên qua từng năm, so với các nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới, thành tích huy động ODA của chúng ta thật đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh công tác thu hút vốn rất tốt đó là nỗi lo về công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nhiều ưu đãi này. Trong giai đoạn 1993-2009, số vốn ODA ký kết mà chúng ta có được là 42010,25 triệu USD trong khi giải ngân thời kỳ này chỉ đạt 26184 triệu USD (khoảng 62%), đó là chưa kể có những giai đoạn mà giải ngân ODA của chúng ta chỉ đạt khoảng 30% tổng số vốn ký kết ( giai đoạn 1993-1994)
Việt Nam là một nước đang phát triển với quy mô nhỏ, đại bộ phận dân cư cũn nghốo, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, nên cần phải tận dụng nguồn vốn ưu đãi này sao cho có hiệu quả để củng cố tiềm lực kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Hơn nữa, hiện nay Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, nên số vốn ODA được tài trợ sẽ giảm dần cộng với lãi suất sẽ tăng lên, nếu không sử dụng hợp lý thì sẽ tạo ra gánh nặng nợ nần cho thế hệ mai sau.
Từ những phân tích nêu trên, có thể thấy vấn đề quản lý và sử dụng ODA hiện nay là một vấn đề quan trọng, cần nghiên cứu tìm ra nguyên nhân dẫn đến nhữngạư chồng chéo trong chính sách quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức nhằm đưa ra giải pháp khắc phục.
Chính vì vậy tụi đó chọn Đề tài “Giải quyết vấn đề trùng lắp trong quá trình điều phối, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của các cơ quan quản lý Nhà nước” để khắc phục những mặt hạn chế nhằm nâng cao hoạt động quản lý và sử dụng ODA của Việt Nam có hiệu quả.
Nội dung Đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Mô tả tình huống
Phần II: Phân tích và xử lý tình huống
Phần III: Nhận xét và kiến nghị
Với thời gian bồi dưỡng kiến thức chưa được nhiều và trình độ nghiên cứu của tôi còn hạn chế. Vì vậy, tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ, đống góp ý kiến của các Thầy cỏc Cụ để Tiểu luận của tôi được hoàn thiện hơn, đồng thời qua đó tôi có thể trao đổi, học tập được kinh nghiệm, phục vụ cho công việc chuyên môn của mỡnh tốt hơn.
Giải quyết vấn đề trùng lắp trong quá trình điều phối, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của các cơ quan quản lý nhà nước - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giải quyết vấn đề trùng lắp trong quá trình điều phối, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của các cơ quan quản lý nhà nước 9 10 889