Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Kế toán Tài chính (Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2231 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Giáo trình Kế toán Tài chính này do tập thể các giảng viên của trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh biên soạn năm 2009. Mục đích phục vụ cho việc giảng dạy được thống nhất trong khoa. Giúp ích cho sinh viên có tài liệu tham khảo. Giáo trình cập nhật nhiều thông tư, hướng dẫn, chuẩn mực kế toán - kiểm toán quốc tế hy vọng sẽ làm cho người học nắm bắt các kiến thức thời đại, hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình này cũng đồng thời là tài liệu cho các học viên Cao học tại trường nghiên cứu các kiến thức cơ bản, làm tiền đề cho sự nghiên cứu khoa học sau này.
Giáo Trình Kế toán Tài chính (Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo Trình Kế toán Tài chính (Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) 9 10 722