Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH KHOAN NỔ MÌN KHAI THÁC MỎ

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Sang
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 84167 lần   |   Lượt tải: 1393 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA MỎ

GS.TS NHỮ VĂN BÁCH
TS. LÊ NGỌC NINH (CHỦ BIÊN)
THS. HOÀNG TUẤN CHUNG

GIÁO TRÌNH
KHOAN NỔ MÌN KHAI THÁC MỎ

4/2010
33

BÀI 1. ĐẤT ĐÁ MỎ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐÊN CÔNG TÁC
KHOAN NỔ MÌN
Đất đá mỏ là bao gồm toàn bộ đất đá thuộc đới thạch quyển vỏ trái đất được
tiến hành công tác khai thác mỏ. Như vậy đất đá mỏ bao gồm cả đất đá thải và
khoáng sản có ích. Đất đá mỏ là đối tượng chính của công nghệ khoan nổ mìn.
1.1. CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT ĐÁ MỎ ẢNH HƯỞNG TỚI KHOAN NỔ
MÌN:

1.1.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các tính thuốc cơ lý của đất đá mỏ ảnh
hưởng đến công tác khoan nổ mìn:
Sức cản của từng loại đất đá mỏ khác nhau đối với cùng một loại thiết
bị. Với mỗi khâu công nghệ thì sức cản của đất đá cũng khác nhau. Sức cản
của đất đá tác động trực tiếp tới tính hiệu quả khi thực hiện các khâu công
nghệ, nó làm giảm năng suất, độ bền, tuổi thọ của thiết bị khai thác và làm
tăng giá thành khai thác.
Mục đích của công tác khoan nổ mìn là tạo trong khối đá lỗ khoan, nạp
thuốc nổ, khởi nổ để sử dụng năng lượng thuốc nổ phá vỡ làm tơi đất đá phục vụ
khai thác. Hiệu quả của công tác khoan nổ mìn bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián
tiếp bởi các tính thuốc cơ lý khác nhau của đất đá một cách phức tạp. Do vậy
việc nghiên cứu các tính chất cơ lý của đất đá có ý nghĩa to lớn nhằm:
- Lựa chọn, tính toán các giải pháp kỹ thuật trong công tác khoan phù
hợp như: phương pháp khoan, đường kính lỗ khoan, loại thiết bị khoan, các
thông số lỗ khoan . . .
- Lựa chọn, tính toán các phương pháp nổ mìn, loại thuốc nổ và phương
thức khởi nổ, tính toán các thông số nạp nổ mìn, tổ chức thi công hợp lý…
Tuy nhiên, trong điều kiện tự nhiên tính chất cơ lý của đất đá mỏ thay
đổi phức tạp không quy luật trên diện rộng. Vì vậy cần xác định các tính
chất cơ lý có tính đặc trưng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả khoan nổ mìn.
Đồng thời các tính chất này cần xác định một cách định tính tương đối,
không thể xác định định lượng chính xác, nên khi tính toán, lựa chọn cần
xác định khoảng giá trị tiêu biểu trong điều kiện thực tế cụ thể và cần xem
xét lại đối với các điều kiện khoan nổ khác nhau.
1.1.2. Các tính chất cơ lý của đất đá mỏ:
Có nhiều tính chất lý học và cơ học của đá ảnh hưởng đến hiệu quả của công
tác khoan nổ mìn. Ở đây chỉ nghiên cứu một số tính chất tiêu biểu ảnh hưởng
lớn đến khoan nổ mìn.
1. Độ cứng:
Độ cứng của đất đá được đặc trưng bởi sức chống lại sự xâm nhập của vật
thể khác vào đất đá mà không để lại biến dạng.
Độ cứng của đất đá được thể hiện bằng ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA MỎ
GS.TS NHỮ VĂN BÁCH
TS. LÊ NGỌC NINH (CHỦ BIÊN)
THS. HOÀNG TUẤN CHUNG
GIÁO TRÌNH
KHOAN NỔ MÌN KHAI THÁC MỎ
4/2010
33
GIÁO TRÌNH KHOAN NỔ MÌN KHAI THÁC MỎ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH KHOAN NỔ MÌN KHAI THÁC MỎ - Người đăng: Nguyễn Trường Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
GIÁO TRÌNH KHOAN NỔ MÌN KHAI THÁC MỎ 9 10 97