Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Quản trị kinh doanh4.1 Các học thuyết quản trị kinh doanh
4.2 Các quan điểm cơ bản về khách hàng
4.3 Các phương pháp phục vụ và kích thích khách hàng mua hàng
4.5 Các phương pháp quản trị kinh doanh
4.5 Thông tin và quyết định quản trị kinh doanh
4.6 Các phương pháp sử dụng đối với các đối thủ cạnh tranh
4.7 Các quan điểm cơ bản về khách hàng
4.8 Cạnh tranh trong cơ chế thị trường
4.9 Nghệ thuật quản trị kinh doanh
4.10 Quản trị rủi ro trong quản lý kinh tế
Giáo trình Quản trị kinh doanh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình Quản trị kinh doanh 9 10 408