Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu tổng quan về enzym protease

Được đăng lên bởi phuunghi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 6954 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Đồ án Công nghệ 1
Xô

GVHD: Trần Thị

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ sinh học, các chế
phẩm enzyme được sản xuất càng nhiều và được sử dụng trong hầu hết trong các
lĩnh vực như: chế biến thực phẩm, nông nghiệp, chăn nuôi, y tế… Hàng năm
lượng enzyme được sản xuất trên thế giới đạt khoảng trên 300.000 tấn với giá trị
trên 500 triệu USD, được phân phối trong các lĩnh vực khác nhau [4].
Phần lớn enzyme được sản xuất ở quy mô công nghiệp đều thuộc loại
enzyme đơn cấu tử, xúc tác cho phản ứng phân hủy. Khoảng 75% chế phẩm là
enzyme thủy phân được sử dụng cho việc thủy phân cơ chất tự nhiên.
Protease là enzyme được sử dụng nhiều nhất hiện nay trong một số ngành
sản xuất như: chế biến thực phẩm (đông tụ sữa làm pho mát, làm mềm thịt, bổ
sung để làm tăng chất lượng sản phẩm trong sản xuất bia, xử lý phế phụ phẩm
trong chế biến thực phẩm…), sản xuất chất tẩy rửa, thuộc da, y tế, nông nghiệp…
Qua nhiều năm, việc gia tăng sử dụng vi sinh vật như là một nguồn cung cấp
protease đã cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và sản phẩm được tạo ra nhiều
hơn. Tuy nhiên giá thành chế phẩm protease còn khá cao, do đó cũng hạn chế việc
sử dụng rộng rãi enzyme trong sản xuất. Các chế phẩm thu được sau quá trình
nuôi cấy sản xuất enzyme chưa phải là chế phẩm có độ tinh khiết cao vì protein
chỉ chiếm 20-30% [6]. Vì vậy, việc nghiên cứu cải tiến phương pháp tách và tinh
chế enzyme nhằm thu được chế phẩm có độ tinh khiết cao rất cần thiết. Để tách và
tinh chế enzyme nói riêng và protein nói chung thường có một loạt phương pháp
hóa-lý và hóa học khác nhau. Có thể chia làm ba nhóm phương pháp sau:
- Phương pháp kết tủa

SVTH: Trần Giang Vũ Vi

Trang: 1

Đồ án Công nghệ 1
Xô

GVHD: Trần Thị

- Phương pháp sắc ký
- Phương pháp phân tách hệ hai pha nước
Protease phân bố ở thực vật, động vật, vi sinh vật. Tuy nhiên nguồn enzyme
ở vi sinh vật phong phú nhất, có ở hầu hết các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm mốc
và xạ khuẩn… Có thể nói vi sinh vật là nguồn nguyên liệu thích hợp nhất để sản
xuất enzyme ở quy mô lớn dùng trong công nghệ và đời sống.

SVTH: Trần Giang Vũ Vi

Trang: 2

Đồ án Công nghệ 1
Xô

GVHD: Trần Thị

Chương 1:
TỔNG QUAN VỀ ENZYM PROTEASE
1.1.

Tình hình nghiên cứu enzyme.

1.1.1. Vấn đề nghiên cứu enzyme ở nước ta
Hầu như mọi phản ứng hoá học trong cơ thể sống đều cần phải có vai trò
xúc tác của enzyme - chất xúc tác sinh học. Chính vì vậy, các nghiên cứu về
enzyme đã thu hút sự quan tâm của các cán bộ hoá sinh học, sinh học thực nghiệm
...
Đồ án Công nghệ 1 GVHD: Trần Thị
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ sinh học, các chế
phẩm enzyme được sản xuất càng nhiều được sử dụng trong hầu hết trong các
lĩnh vực như: chế biến thực phẩm, nông nghiệp, chăn nuôi, y tế… Hàng năm
lượng enzyme được sản xuất trên thế giới đạt khoảng trên 300.000 tấn với giá trị
trên 500 triệu USD, được phân phối trong các lĩnh vực khác nhau [4].
Phần lớn enzyme được sản xuất quy công nghiệp đều thuộc loại
enzyme đơn cấu tử, xúc tác cho phản ứng phân hủy. Khoảng 75% chế phẩm
enzyme thủy phân được sử dụng cho việc thủy phân cơ chất tự nhiên.
Protease enzyme được sử dụng nhiều nhất hiện nay trong một số ngành
sản xuất như: chế biến thực phẩm (đông tụ sữa làm pho mát, làm mềm thịt, b
sung đ làm tăng chất lượng sản phẩm trong sản xuất bia, xử phế phụ phẩm
trong chế biến thực phẩm…), sản xuất chất tẩy rửa, thuộc da, y tế, nông nghiệp…
Qua nhiều năm, việc gia tăng sử dụng vi sinh vật như là một nguồn cung cấp
protease đã cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất sản phẩm được tạo ra nhiều
hơn. Tuy nhiên giá thành chế phẩm protease còn khá cao, do đó cũng hạn chế việc
sử dụng rộng rãi enzyme trong sản xuất. Các chế phẩm thu được sau quá trình
nuôi cấy sản xuất enzyme chưa phải chế phẩm độ tinh khiết cao protein
chỉ chiếm 20-30% [6]. vậy, việc nghiên cứu cải tiến phương pháp ch tinh
chế enzyme nhằm thu được chế phẩm có độ tinh khiết cao rất cần thiết. Để tách và
tinh chế enzyme nói riêng protein nói chung thường một loạt phương pháp
hóa-lý và hóa học khác nhau. Có thể chia làm ba nhóm phương pháp sau:
- Phương pháp kết tủa
SVTH: Trần Giang Vũ Vi Trang: 1
Giới thiệu tổng quan về enzym protease - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu tổng quan về enzym protease - Người đăng: phuunghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Giới thiệu tổng quan về enzym protease 9 10 466