Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về kế toán và kế toán trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Doanh nghiệp:
ã Là một chủ thể kinh tế độc lập
ã Có quyền ra quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của m.nh
ã B.nh đẳng với các doanh nghiệp khác trên thị trường
ã Có tư cách pháp nhân
ã Hoạt động hợp pháp với tư cách là một đơn vị kinh doanh
Mục tiêu của doanh nghiệp:
ã Tối đa hoá lợi nhuận và gia tăng giá trị doanh nghiệp
ã Trả được các khoản nợ
Các loại h.nh doanh nghiệp: Dịch vụ, thương mại, sản xuất (cũng có thể bao gồm các
doanh nghiệp nông nghiệp và khai thác mỏ)
Các doanh nghiệp dịch vụ:
ã Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
ã Dịch vụ cung cấp cho khách hàng là những sản phẩm vô h.nh.
Các doanh nghiệp thương mại:
ã Mua hàng hoá và tích trữ để bán lại kiếm lời hoặc cung cấp đến tận tay người tiêu
dùng cuối cùng cung cấp cho các đại l., các doanh nghiệp thương mại khác để để
bán lại cho người tiêu dùng.
ã Có thể bao gói lại hàng hoá dưới nhiều mẫu m. khác nhau, nhưng không
thay đổi thực thể của hàng hoá dưới bất cứ h.nh thức nào.
Các doanh nghiệp sản xuất:
Mua nguyên liệu và đưa vào quá tr.nh sản xuất nhằm tạo tạo ra các sản phẩm, hàng
hoá bằng cách bỏ thêm các chi phí.
ã Lao động
ã Vốn
ã Các yếu tố đầu vào khách như:nhà xưởng, thiết bị, điện,

Khi hoàn thành quá tr.nh sản xuất, hàng hoá của các doanh nghiệp này thường được
bán cho những doanh nghiệp thương mại hoặc các doanh nghiệp sản xuất khác như
nguyên liệu đầu vào
Các doanh nghiệp trên bao gồm:
- Cá nhân kinh doanh
- Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty hợp danh
- Công ty cổ phần
- Công ty TNHH
Kế toán trong doanh nghiệp như là một hệ thống thông tin.
Kế toán là quá chính xác định, đo lường và truyền đạt các thông tin kinh tế của một
tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích ra quyết định.
Giới thiệu về kế toán và kế toán trong doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giới thiệu về kế toán và kế toán trong doanh nghiệp 9 10 735