Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN

Doanh nghiệp:
· Là một chủ thể kinh tế độc lập
· Có quyền ra quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình
· Bình đẳng với các doanh nghiệp khác trên thị trường
· Có tư cách pháp nhân
· Hoạt động hợp pháp với tư cách là một đơn vị kinh doanh
Mục tiêu của doanh nghiệp:


Tối đa hoá lợi nhuận và gia tăng giá trị doanh nghiệp


· Trả được các khoản nợ
Các loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ, thương mại, sản xuất (cũng có thể bao gồm các doanh nghiệp nông nghiệp và khai thác mỏ)
Các doanh nghiệp dịch vụ:
· Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
· Dịch vụ cung cấp cho khách hàng là những sản phẩm vô hình.
Các doanh nghiệp thương mại:


Mua hàng hoá và tích trữ để bán lại kiếm lời hoặc cung cấp đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng cung cấp cho các đại lý, các doanh nghiệp thương mại khác để để bán lại cho người tiêu dùng.


· Có thể bao gói lại hàng hoá dưới nhiều mẫu mã khác nhau, nhưng không thay đổi thực thể của hàng hoá dưới bất cứ hình thức nào.
Các doanh nghiệp sản xuất:
Mua nguyên liệu và đưa vào quá trình sản xuất nhằm tạo tạo ra các sản phẩm, hàng hoá bằng cách bỏ thêm các chi phí.
· Lao động
· Vốn
· Các yếu tố đầu vào khách như:nhà xưởng, thiết bị, điện,
Khi hoàn thành quá trình sản xuất, hàng hoá của các doanh nghiệp này thường được bán cho những doanh nghiệp thương mại hoặc các doanh nghiệp sản xuất khác như nguyên liệu đầu vào
Các doanh nghiệp trên bao gồm:
- Cá nhân kinh doanh
- Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty hợp danh
- Công ty cổ phần
- Công ty TNHH
Kế toán trong doanh nghiệp như là một hệ thống thông tin.
Kế toán là quá chính xác định, đo lường và truyền đạt các thông tin kinh tế của một tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích ra quyết định.
Kế toán là nghệ thuật quan sát, ghi chép, phân loại tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp và trình bày kết quả của chúng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định và ra các quyết định đánh giá hiệu quả của một tổ chức.
Mục tiêu của kế toán:


Cung cấp thông tin


· Phục vụ cho việc ra các quyết định
· So sánh, dự đoán và đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của một tổ chức.
Nhóm người sử dụng thông tin kế toán:
- Bên ngoài tổ chức: Với các nhu cầu về thông tin khác nhau, cách hiểu khách nhau về các báo cáo tài chính
- Bên trong tổ chức: Các nhà quản lý, ban giám đốc
Thông tin mà người sử dụng quan tâm:
Với những nhu cầu khác nhau như vậy, người bên ngoài tổ chức được lựa chọn 1 trong 2 dạng thông tin mà kế toán cung cấp.
- Các báo cáo tài chính tổng hợp gồm:
+ Bảng cân đối kế toán
+ Báo cáo lãi lỗ (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Các báo cáo tài chính về một mục cụ thể : Báo cáo chi phí, các báo cáo đánh giá về hoạt động
Người ngoài tổ chức yêu cầu thông tin chính xác về các nguồn lực do công ty kiểm soát. Các thông tin này chỉ liên quan đến các sự kiện trong quá khứ và liên quan tới thực thể kinh doanh.
Hệ thống báo cáo cung cấp cho người ngoài doanh nghiệp phải là một hệ thống báo cáo phù hợp một cách toàn diện với bản chất của các báo cáo tài chính và tuân thủ theo :
· Các yêu cầu của luật pháp
· Các yêu cầu của thị trường chứng khoán
· Các chuẩn mực, nguyên tắc kế toán được thừa nhận
· Các quy định của chính phủ
Người cho vay quan tâm đến:
- Khả năng thanh toán của doanh nghiệp, khả năng thanh khoản của tài sản (khả năng chuyển đổi thành tiền)
- Sự ổn định về tài chính của doanh nghiệp trong dài hạn
- Có nên mở rộng quan hệ tín dụng không? Có nên tiếp tục cho vay hoặc cho doanh nghiệp mua trả chậm hàng hoá, dịch vụ hay không?
Nhà đầu tư (Các cổ đông) quan tâm đến:
- Khả năng tạo ra doanh thu và mức độ an toàn của đồng vốn đầu tư
- Khả năng trả lãi vay và chia lợi nhuận
Giới thiệu về kế toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giới thiệu về kế toán 9 10 434