Ktl-icon-tai-lieu

Haccp cho mặt hàng cá basa

Được đăng lên bởi tran-huyen1
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 34 lần
 Thành lập đội HACCP
 Mô tả sản phẩm
 Dự kiến phương thức sử dụng sản phẩm
 Lập sơ đồ qui trình công nghệ
 Kiểm tra sơ đồ qui trình công nghệ trên thực tế
 Phân tích mối nguy, đề xuất biện pháp phòng ngừa
 Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)
 Thiết lập các giới hạn tới hạn cho mỗi CCP
 Thiết lập các chương trình giám sát cho mỗi CCP
 Đề ra các hành động sửa chữa
 Xây dựng các thủ tục thẩm tra
 Thiết lập các thủ tục lưu trữ hồ sơ

Kiểm tra tình trạng, hoạt động trang thiết bị, nhà xưởng,

phòng thí nghiệm
Xem xét lại hệ thống HACCP cùng hồ sơ ghi chép
Chất vấn ban lãnh đạo
Xem xét lại các sai lệch và các cách sử dụng sản phẩm
Khẳng định là các CCP đang được kiểm soát

...