Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán ngoại tệ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
giámua (Tiềnmặt, chuyểnkhoản)
ãTỷgiábán (Tiềnmặt, chuyểnkhoản)
ãTỷgiácơbản:
(Tỷgiámua CK + Tỷgiábán CK)/2
Hạch toán ngoại tệ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hạch toán ngoại tệ 9 10 683