Ktl-icon-tai-lieu

hah

Được đăng lên bởi thienthodt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, các ngành cụ thể là:
Sư phạm tiếng Anh, 70 chỉ tiêu: khối D1 có 78 TS đạt từ 26,5 điểm
Đông phương học 35 CT: khối D1 có 3 TS đạt từ 20,5 điểm; khối A1 có 34 TS đạt 23,5
điểm;
SP tiếng Pháp, 35 CT: khối D1 có 4 TS đạt từ 17,5 điểm; khối D3 1 TS đạt 19 điểm
SP tiếng Trung, 35 CT: khối D1 có 15 TS đạt từ 17 điểm
SP tiếng Anh bậc tiểu học, 70 CT: khối D1 có 67 TS đạt từ 23 điểm
CN tiếng Anh, 420 CT: khối D1 có 413 TS đạt từ 23,5 điểm
CN tiếng Nga 35 CT: khối D1 có 15 TS đạt từ 16 điểm
CN tiếng Pháp 35 CT: khối D1 có 25 TS đạt từ 27,5 điểm; khối D3 có 6 TS đạt từ 18
điểm
CN tiếng Trung 70 CT: khối D1 có 71 TS đạt từ 20,5 điểm; khối D4 1 TS đạt 18 điểm
Ngôn ngữ Nhật 105 CT: khối D1 có 93 TS đạt từ 24,5 điểm; khối D6 có 14 TS đạt từ 24
điểm
Ngôn ngữ Hàn 70 CT: khối D1 có 68 TS đạt từ 22 điểm
Ngôn ngữ Thái Lan 35 CT: khối D1 có 1 TS đạt từ 17,5 điểm
Quốc tế học 115 CT: khối D1 99 TS đạt từ 19 điểm
CN tiếng Anh thương mại 180 CT: khối D1 có 191 TS đạt từ 24,5 điểm
CN tiếng Anh du lịch 105 CT: khối D1 có 101 TS đạt 23,5 điểm
CN tiếng Nga du lịch 35 CT: khối D1 21 TS đạt từ 17,5 điểm
CN tiếng Pháp du lịch 35 CT: khối D1 44 TS đạt từ 19,5 điểm; khối D3 có 13 TS đạt
18,5 điểm
CN tiếng Trung thương mại 35 CT: khối D1 38 TS đạt từ 20 điểm
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, có 2.830 chỉ tiêu, theo lũy kế điểm thì có 2.574 TS đạt
từ 20 điểm và có 3.013 TS đạt từ 19,5 điểm.
Trong đó các ngành cụ thể là:

Công nghệ chế tạo máy 145 CT: khối A có 131 TS đạt từ 18 điểm
Kỹ thuật điện, điện tử 245 CT: khối A có 197 TS đạt từ 21,5 điểm
Kỹ thuật điện tử truyền thông 230 CT: khối A 201 TS đạt từ 19,5 điểm
Kỹ thuật công trình xây dựng 230 CT: khối A 189 TS đạt từ 21 điểm
Kỹ thuật tài nguyên nước 55 CT: khối A có 19 TS đạt từ 14 điểm
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 225 CT: khối A có 221 TS đạt từ 19 điểm
Nhiệt điện lạnh 70 CT: khối A có 71 TS đạt từ 17 điểm
Kỹ thuật cơ khí giao thông 155 CT: khối A có 150 TS đạt từ 19 điểm
Công nghệ thông tin 230 CT: khối A có 206 TS đạt từ 22 điểm
SP Kỹ thuật điện tử tin học 45 CT: khối A có 27 TS đạt từ 13 điểm
KT cơ điện tử 95 CT: khối A có 95 TS đạt 22 điểm
KT môi trường có 55 CT: có 44 TS đạt từ 19 điểm
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 55 CT: khối A có 32 TS đạt từ 13 điểm
Tin học xây dựng 110 CT: khối A có 96 TS đạt từ 16 điểm
Kỹ thuật tàu thủy 55 CT: có 18 TS đạt từ 13 điểm
KT năng lượng và môi trường 70 CT: khối A có 19 TS đạt 13 điểm
Quản lý tài nguyên môi trường 55 CT: khối A có 50 TS đạt từ 19,5 điểm
Quả...
Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, các ngành cụ thể là:
Sư phạm tiếng Anh, 70 chỉ tiêu: khối D1 có 78 TS đạt từ 26,5 điểm
Đông phương học 35 CT: khối D1 có 3 TS đạt từ 20,5 điểm; khối A1 có 34 TS đạt 23,5
điểm;
SP tiếng Pháp, 35 CT: khối D1 có 4 TS đạt từ 17,5 điểm; khối D3 1 TS đạt 19 điểm
SP tiếng Trung, 35 CT: khối D1 có 15 TS đạt từ 17 điểm
SP tiếng Anh bậc tiểu học, 70 CT: khối D1 có 67 TS đạt từ 23 điểm
CN tiếng Anh, 420 CT: khối D1 có 413 TS đạt từ 23,5 điểm
CN tiếng Nga 35 CT: khối D1 có 15 TS đạt từ 16 điểm
CN tiếng Pháp 35 CT: khối D1 có 25 TS đạt từ 27,5 điểm; khối D3 có 6 TS đạt từ 18
điểm
CN tiếng Trung 70 CT: khối D1 có 71 TS đạt từ 20,5 điểm; khối D4 1 TS đạt 18 điểm
Ngôn ngữ Nhật 105 CT: khối D1 có 93 TS đạt từ 24,5 điểm; khối D6 có 14 TS đạt từ 24
điểm
Ngôn ngữ Hàn 70 CT: khối D1 có 68 TS đạt từ 22 điểm
Ngôn ngữ Thái Lan 35 CT: khối D1 có 1 TS đạt từ 17,5 điểm
Quốc tế học 115 CT: khối D1 99 TS đạt từ 19 điểm
CN tiếng Anh thương mại 180 CT: khối D1 có 191 TS đạt từ 24,5 điểm
CN tiếng Anh du lịch 105 CT: khối D1 có 101 TS đạt 23,5 điểm
CN tiếng Nga du lịch 35 CT: khối D1 21 TS đạt từ 17,5 điểm
CN tiếng Pháp du lịch 35 CT: khối D1 44 TS đạt từ 19,5 điểm; khối D3 có 13 TS đạt
18,5 điểm
CN tiếng Trung thương mại 35 CT: khối D1 38 TS đạt từ 20 điểm
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, có 2.830 chỉ tiêu, theo lũy kế điểm thì có 2.574 TS đạt
từ 20 điểm và có 3.013 TS đạt từ 19,5 điểm.
Trong đó các ngành cụ thể là:
hah - Trang 2
hah - Người đăng: thienthodt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hah 9 10 4