Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống làm việc với người mớitrong kinh doanh theo mạng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI MỚI
TRONG KINH DOANH THEO MẠNG
------------------

Tính nhân bản trong kinh doanh theo mạng là sự
kèm cặp dìu dắt của những người bảo trợ (cầm tay
chỉ việc) cho những người mới tham gia vào mạng
lưới của mình.
Giai đoạn bắt đầu này của Hệ Thống đóng vai trò
rất quan trọng. Nếu không được sự hướng dẫn và
giúp đỡ tốt người mới sẽ dễ mất phương hướng,
không vượt qua được thời gian khó khăn nhất ban
đầu để bám trụ lại tồn tại và đi đúng hướng hoặc
bỏ cuộc sau vài tháng tham gia.
Ký được người mới chỉ là 1% Thành công. Đoạn đường còn lại chiếm 99% đó chính là
một cuộc hành trình dài trên con đường để trở thành người thành công rất cần phải bắt
đầu đúng. Nếu không định hướng đúng người mới sẽ hiểu sai và làm sai, không đạt được
kết quả, không sao chép được, người mới sẽ nản chí, từ đó sẽ gây ra nhiều vấn đề cho
bạn và cho chính người mới.
Với những người mới bước chân vào doanh nghiệp cần thường xuyên chăm sóc và hỗ trợ
họ. Người mới bất kể họ ở tuổi tác hoặc trình độ nào cũng nên hướng dẫn và bám sát họ
theo một quy trình chuẩn nhất định. Do vậy khi chúng ta đón nhận một thành viên mới,
bạn hãy dành thời gian để cùng giúp đỡ cho người mới nhận thức được tầm quan trọng
của tính sao chép.
Trong 90 ngày đầu tiên cần làm việc với người mới và hướng dẫn người mới sao chép cho
người mới của họ những việc sau:

Bước 1: Hướng dẫn người mới biết cách sử dụng sản phẩm, khuyến khích
phát triển việc bán lẻ sản phẩm và ghi nhận lại kết quả.
Chỉ có sử dụng sản phẩm mới có cảm nhận tốt, mới tin yêu sản phẩm và mới đi chia sẻ
một cách tự nguyện được. Trong kinh doanh theo mạng có câu: Thu nhập của bạn tỷ lệ
thuận với số lượng sản phẩm mà bạn sử dụng. Những người đỡ đầu khi đào tạo người
mới trong những bài học đầu tiên thường nói rằng: sản phẩm mua về lần đầu tiên không
nên bán mà chỉ để sử dụng thôi. Việc sử dụng sản phẩm chính là bạn đang đầu tư cho
chính bản thân.
Có những người mới bước vào doanh nghiệp kinh doanh theo mạng lao vào công việc rất
mạnh mẽ nhưng lại không sử dụng sản phẩm vì nghĩ rằng để bán lại cho khách hàng lấy
lai vốn. Thế nhưng dù có cố gắng họ cũng không bán được hoặc chỉ bán được rất ít cho
một vài người quen hiết trong thời điểm ban đầu thôi vì không có sử dụng sẽ không có

niềm tin mạnh mẽ. Không sử dụng sản phẩm nếu gặp những trở ngại họ sẽ sớm bỏ cuộc.
Vì vậy khi người mới đăng ký tham gia vào doanh nghiệp cần hướng dẫn và bám sát
người mới sử dụng sản phẩm ngay.
Ngoài ra bạn cần hướng dẫn cho người mới biết cách chăm s...
HỆ THỐNG LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI MỚI
TRONG KINH DOANH THEO MẠNG
------------------
Tính nhân bản trong kinh doanh theo mạng sự
kèm cặp dìu dắt của những người bảo trợ (cầm tay
chỉ việc) cho những người mới tham gia vào mạng
lưới của mình.
Giai đoạn bắt đầu này của Hệ Thống đóng vai trò
rất quan trọng. Nếu không được sự hướng dẫn
giúp đỡ tốt người mới sẽ d mất phương hướng,
không vượt qua được thời gian khó khăn nhất ban
đầu đ bám trụ lại tồn tại đi đúng hướng hoặc
bỏ cuộc sau vài tháng tham gia.
được người mới chỉ 1% Thành công. Đoạn đường còn lại chiếm 99% đó chính
một cuộc hành trình dài trên con đường để trở thành người thành công rất cần phải bắt
đầu đúng. Nếu không định hướng đúng người mới sẽ hiểu sai làm sai, không đạt được
kết quả, không sao chép được, người mới sẽ nản chí, từ đó sẽ gây ra nhiều vấn đề cho
bạn và cho chính người mới.
Với những người mới bước chân vào doanh nghiệp cần thường xuyên chăm sóc hỗ trợ
họ. Người mới bất kể họ tuổi tác hoặc trình độ nào cũng nên hướng dẫn bám sát h
theo một quy trình chuẩn nhất định. Do vậy khi chúng ta đón nhận một thành viên mới,
bạn hãy nh thời gian để cùng giúp đỡ cho người mới nhận thức được tầm quan trọng
của tính sao chép.
Trong 90 ngày đầu tiên cần làm việc với người mới và hướng dẫn người mới sao chép cho
người mới của họ những việc sau:
Bước 1: Hướng dẫn người mới biết cách sử dụng sản phẩm, khuyến khích
phát triển việc bán lẻ sản phẩm và ghi nhận lại kết quả.
Chỉ sử dụng sản phẩm mới cảm nhận tốt, mới tin yêu sản phẩm mới đi chia sẻ
một cách tự nguyện được. Trong kinh doanh theo mạng có câu: Thu nhập của bạn t lệ
thuận với số lượng sản phẩm bạn sử dụng. Những người đỡ đầu khi đào tạo người
mới trong những bài học đầu tiên thường nói rằng: sản phẩm mua về lần đầu tiên không
nên bán chỉ để sử dụng thôi. Việc sử dụng sản phẩm chính bạn đang đầu cho
chính bản thân.
những người mới bước vào doanh nghiệp kinh doanh theo mạng lao vào công việc rất
mạnh mẽ nhưng lại không sử dụng sản phẩm nghĩ rằng để bán lại cho khách hàng lấy
lai vốn. Thế nhưng cố gắng h cũng không bán được hoặc chỉ bán được rất ít cho
một vài người quen hiết trong thời điểm ban đầu thôi không s dụng sẽ không
Hệ thống làm việc với người mớitrong kinh doanh theo mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống làm việc với người mớitrong kinh doanh theo mạng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hệ thống làm việc với người mớitrong kinh doanh theo mạng 9 10 313