Ktl-icon-tai-lieu

Họa động marketing du lịch của các công ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1625 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Họa động marketing du lịch của các công ty lữ
hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
Vũ Thị Quỳnh Thu
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 06 34 05
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Liên
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Chương 1: Tổng quan du lịch lữ hành và Cơ sở lý luận về hoạt động
Marketing du lịch. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing du lịch của các Công
ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (2006 – 2009). Chương 3: Kiến nghị và
giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của các Công ty lữ hành Việt Nam
trong thời kỳ hội nhập
Keywords: Việt Nam; Tiếp thị; Du lịch; Marketing; Quản trị kinh doanh
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Du lịch là một ngành công nghiệp hàng năm đã đem về cho mỗi quốc gia một khoản tiền
khổng lồ. Người ta nói rằng khi chính phủ bỏ ra một đồng để đầu tư vào ngành du lịch thì sẽ
thu về một ngàn đồng lợi nhuận. Đó là sự thật, bởi lẽ du lịch là một ngành tổng hợp, nó đã trở
thành hiện tượng phổ biến trên thế giới và ngày càng phát triển với nhịp độ cao. Du lịch
không còn là nhu cầu cao cấp, tốn kém mà người ta nhìn nhận du lịch là một trong những chỉ
tiêu đánh giá mức sống, mức độ phát triển của một quốc gia. Du lịch đã trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của nhiều quốc gia.
Nhờ thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế chính trị ổn định, đường
lối ngoại giao rộng mở, tăng cường hợp tác và khuyến khích đầu tư nước ngoài, ngành du lịch
Việt Nam đã đón ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế, việt kiều về thăm tổ quốc, nhân dân
đi du lịch trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa,
làm cho nhân dân hiểu biết thêm về đất nước con người Việt Nam.
Năm 2006, Việt Nam đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 17,5 triệu lượt
khách du lịch nội địa. Đến năm 2009,Việt Nam đã đón hơn 4 triệu khách du lịch quốc tế và 25

triệu lượt khách du lịch nội địa. Doanh thu từ du lịch năm 2006 là 380 tỷ đồng và năm 2009 là
800 tỷ đồng, đây là một con số ý nghĩa khẳng định thế mạnh của ngành du lịch.
Ngày 07/11/2006 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng đó là Việt Nam đã trở thành thành
viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) sau 11 năm liên tục đàm phán. Sự kiện
này mở ra những cơ hội lớn cũng như thách thức cho du lịch Việt Nam nói chung và các
doanh nghiệp du lịch Việt Nam nói riêng. Song những thách thức đặt ra cũng không nhỏ đòi
hỏi ngành du lịch và các doanh nghiệp phải biết khai thác tiềm năng, tận dụng cơ h...
Họa động marketing du lịch của các công ty lữ
hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
Vũ Thị Quỳnh Thu
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh; số: 06 34 05
Người ng dẫn: TS. Phm Thị Liên
m bảo vệ: 2011
Abstract: Chương 1: Tổng quan du lịch lữ hành sở luận về hoạt động
Marketing du lịch. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing du lịch của các ng
ty lữ hành Việt Nam trong thời khội nhập (2006 2009). Chương 3: Kiến nghị
giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của các Công ty lhành Việt Nam
trong thời k hội nhập
Keywords: Việt Nam; Tiếp thị; Du lịch; Marketing; Quản tr kinh doanh
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Du lịch là một ngành công nghiệp hàng năm đã đem về cho mỗi quốc gia một khoản tiền
khổng lồ. Người ta nói rằng khi chính phủ bra một đồng để đầu tư vào ngành du lịch t s
thu về một ngàn đồng lợi nhuận. Đó là sự thật, bởi lẽ du lịch một ngành tổng hợp, nó đã trở
thành hiện tượng phổ biến trên thế giới và ngày càng phát triển với nhịp độ cao. Du lch
không n là nhu cầu cao cấp, tốn kém mà người ta nhìn nhận du lịch một trong những chỉ
tiêu đánh gmức sống, mức độ phát triển của mt quốc gia. Du lịch đã trở thành ngành kinh
tế mũi nhn trong cơ cấu kinh tế của nhiều quốc gia.
Nhờ thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế chính tr ổn định, đường
li ngoại giao rộng mở, tăng cường hợp tác và khuyến khích đầu tư nước ngoài, ngành du lịch
Việt Nam đã đón ngày ng nhiều khách du lịch quốc tế, vit kiều về thăm tquốc, nhân dân
đi du lịch trong và ngoài nước, p phần pt triển kinh tế xã hi, m rộng giao lưu văn hóa,
làm cho nhân dân hiểu biết thêm về đất nước con người Việt Nam.
Năm 2006, Việt Nam đã đón n 3,5 triu lượt kch du lịch quốc tế và 17,5 triệu lượt
khách du lịch ni địa. Đến năm 2009,Việt Nam đã đón hơn 4 triệu khách du lịch quốc tế và 25
Họa động marketing du lịch của các công ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập - Trang 2
Họa động marketing du lịch của các công ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Họa động marketing du lịch của các công ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 9 10 927