Ktl-icon-tai-lieu

hóa học

Được đăng lên bởi dothuhaz113
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân dạng và phương pháp giải các bài toán Hóa học lớp 8
PHầN I: ĐặT VấN Đề
I.Lý do chọn đề tài:
Sự nghiệp xây dựng XHCN ở nước ta đang phát triển với tốc độ ngày càng cao,
với quy mô ngày càng lớn và đang được tiến hành trong điều kiện cách mạng khoa
học kỹ thuật phát triển như vì bão, nó tác động một cách toàn diện lên mọi đối
tượng, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Một trong những trọng tâm của sự phát triển
đất nước là đổi mới nền giáo dục. Phương hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước, của
ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài là đào tạo
những con người “lao động, tự chủ, sáng tạo” có năng lực thích ứng với nền kinh tế
thị trường, có năng lực giải quyết được những vấn đề thường gặp, tìm dược việc
làm, biết lập nghiệp và cải thiện đời sống ngày một tốt hơn.
Để bồi dưỡng cho học sinh năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, lý luận
dạy học hiện đại khẳng định: Cần phải đưa học sinh vào chủ thể hoạt động nhận
thức, học trong hoạt động. Học sinh bằng hoạt động tự lực, tích cực của mình mà
chiếm lĩnh kiến thức. Quá trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ góp phần hình
thành và phát triển cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo. Tăng cường tính tích cực
phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong quá trình học tập là một yêu cầu rất cần
thiết. đòi hỏi người học tích cực, tự lực tham gia sáng tạo trong quá trình nhận thức.
Bộ môn hóa học ở phổ thông có mục đích trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức
cơ bản, bao gồm các kiến thức về cấu tạo chất, phân loại chất và tính chất của chúng.
Việc nắm vững các kiến thức cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc
phổ thông, chuẩn bị cho học sinh tham gia các hoạt động sản xuất và các hoạt động
sau này.
Để đạt được mục đích trên, ngoài hệ thống kiến thức về lý thuyết thì hệ thống bài
tập hóa học giữ một vị trí và vai trò rÊt quan trọng trong việc dạy và học hóa học ở
trường phổng thông nói chung, đặc biệt là ở lớp 8 trường THCS nói riêng. Bài tập
hóa học giúp người giáo viên kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Từ đó
phân loại học sinh để có kế hoạch dạy học sát với đối tượng. Qua nghiên cứu bài tập
hóa học, bản thân tôi thấy rõ nhiệm vụ của mình trong giảng dạy cũng như trong
giáo dục học sinh.
Người giáo viên dạy hóa học muốn nắm vững chương trình hóa học phổ thông, thì
ngoài việc nắm vững nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy còn cần nắm
vững các bài tập hóa học của từng chương, hệ thống các bài tập cơ bản nhất và cách
giải tổng quát cho từng dạng bài tập...
Phân dạng và phương pháp giải các bài toán Hóa học lớp 8
PHầN I: ĐặT VấN Đề
I.Lý do chọn đề tài:
Sự nghiệp xây dựng XHCN nước ta đang phát triển với tốc độ ngày càng cao,
với quy ngày càng lớn và đang được tiến hành trong điều kiện cách mạng khoa
học kỹ thuật phát triển n bão, tác động một cách toàn diện lên mọi đối
tượng, thúc đẩy s tiến bộ của hội. Một trong những trọng tâm của sự phát triển
đất nước đổi mới nền giáo dục. Phương hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước, của
ngành giáo dục đào tạo trong thời gian trước mắt cũng n lâu dài đào tạo
những con người lao động, tự chủ, ng tạo năng lực thích ứng với nền kinh tế
thị trường, năng lực giải quyết được những vấn đ thường gặp, tìm dược việc
làm, biết lập nghiệp và cải thiện đời sống ngày một tốt hơn.
Để bồi dưỡng cho học sinh năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, luận
dạy học hiện đại khẳng định: Cần phải đưa học sinh vào chủ thể hoạt động nhận
thức, hc trong hoạt động. Học sinh bằng hoạt động tự lực, tích cực của mình
chiếm lĩnh kiến thức. Quá trình này được lặp đi lặp li nhiều lần sẽ góp phần hình
thành phát triển cho học sinh năng lực duy ng tạo. Tăng cường tính tích cực
phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong quá trình học tập là một yêu cầu rất cần
thiết. đòi hỏi người học tích cực, tự lực tham gia sáng tạo trong qtrình nhận thức.
Bộ môn hóa hc phổ thông mục đích trang bị cho hc sinh hệ thống kiến thức
cơ bản, bao gồm các kiến thức về cấu tạo chất, phân loại chất và tính chất của chúng.
Việc nắm vững các kiến thức cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bậc
phổ thông, chuẩn bị cho học sinh tham gia c hoạt động sản xuất các hoạt động
sau này.
Để đạt được mục đích trên, ngoài hệ thống kiến thức về thuyết thì hệ thống bài
tập hóa học giữ một vị trí vai trò rÊt quan trọng trong việc dạy học hóa học
trường phổng thông nói chung, đặc biệt lớp 8 trường THCS nói riêng. Bài tập
hóa học giúp người giáo viên kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Từ đó
phân loại học sinh để có kế hoạch dạy học sát với đối tượng. Qua nghiên cứu bài tập
hóa học, bản thân tôi thy nhiệm vụ của nh trong giảng dạy cũng như trong
giáo dục học sinh.
Người giáo viên dạy hóa học muốn nắm vững chương trình hóa học phổ thông, thì
ngoài việc nắm vững nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy còn cần nắm
vững các bài tập hóa học của từng chương, hệ thống các bài tập bản nhất cách
giải tổng quát cho từng dạng bài tập, biết sử dụng bài tập phù hợp vi từng công
việc: luyện tập, kiểm tra nhằm đánh giá trình độ nắm vững kiến thức của học sinh.
GV: Từ Thị Hồng Thanh Trường THCS Hồng Thủy
hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học - Người đăng: dothuhaz113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
hóa học 9 10 963