Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác quản trị thù lao lao động tại VNPT Lào Cai

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2243 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

BÙI PHÚ TIỆP

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI VNPT LÀO
CAI
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – NĂM 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Trọng Phong
(Ghi rõ học hàm, học vị)

Phản biện 1: ……………………………………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
\

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thù lao lao động (TLLĐ) bao gồm tiền lương, các khuyến khích tài chính và các
phúc lợi mà người lao động nhận được thông quan mối quan hệ lao động giữa họ với

doanh nghiệp. Đây là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên
cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường
làm việc, cơ hội thăng tiến... Một chế độ thù lao phù hợp có tác dụng nâng cao năng suất
và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những cán bộ, nhân
viên giỏi. Do đó thù lao cho người lao động chính là một chiến lược kích thích và động
viên lao động hiệu quả nhằm duy trì, củng cố và phát triển lực lượng lao động gắn bó với
doanh nghiệp. Đó là một trong những động lực tiên quyết kích thích người lao động làm
việc hăng hái, nhưng đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân gây trì trệ, bất
mãn, hoặc quyết định từ bỏ doanh nghiệp ra đi.
VNPT Lào Cai là đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam kinh
doanh dịch vụ Viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngoài những
thuận lợi thì VNPT Lào Cai hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn cả chủ quan lẫn
khách quan trong sản xuất kinh doanh: cạnh tranh ngày càng gay gắt, thị phần bị chia sẻ,
yêu cầu của khách hàng ngày một khắt khe hơn. Thực tế đó đòi hỏi VNPT Lào Cai phải
có những giải pháp để thúc đẩy và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu
quả hơn, một trong các giải pháp đó là đổi mới trong chính sách thù lao cho người lao
động, đây là động lực chính thúc đẩy người lao động hăng hái làm việc, đổi mới, sáng
tạo.
Bên cạnh đó bước sang năm 2011 với cơ chế kinh doanh mới của Tập đoàn đòi
hỏi VNPT Lào Cai phải đổi mới trong các chính s...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
BÙI PHÚ TIỆP
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI VNPT LÀO
CAI
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI M 2011
Hoàn thiện công tác quản trị thù lao lao động tại VNPT Lào Cai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác quản trị thù lao lao động tại VNPT Lào Cai - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hoàn thiện công tác quản trị thù lao lao động tại VNPT Lào Cai 9 10 781