Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động PR của các doanh nghiệp và báo in tại TP.HCM (qua khảo sát một số doanh nghiệp và cơ quan báo chí, giai đoạn 2008-2010)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1981 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hoạt động PR của các doanh nghiệp và báo in
tại TP.HCM (qua khảo sát một số doanh nghiệp
và cơ quan báo chí, giai đoạn 2008-2010)
Lê Ngọc Hường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60.32.01.
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Văn Hường
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tìm hiểu và tổng hợp các nguồn tư liệu cần thiết liên quan đến hoạt động PR
và mối quan hệ giữa PR - báo chí để phục vụ công tác nghiên cứu. Khảo sát thực trạng
mối quan hệ PR - báo chí trong phạm vi một số doanh nghiệp và cơ quan báo chí, đặc
biệt là các tòa soạn báo in. Qua đó khảo sát nhận thức của người làm PR trong doanh
nghiệp và người làm báo về việc thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa hai bên. Đánh giá
tác động thực tế của mối quan hệ đó trên 2 mặt tích cực và tiêu cực, ưu điểm và nhược
điểm. Tìm kiếm, đề xuất giải pháp để xây dựng mối quan hệ chân chính giữa PR trong
doanh nghiệp - báo chí.
Keywords. Báo chí học; Nghề làm báo; Quảng cáo; Doanh Nghiệp; Báo in
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
“Chưa bao giờ giá trị của Quan hệ công chúng (Public Relation- PR) lại được đánh giá
cao như lúc này trong vai trò một hình thức giao tiếp thuyết phục của doanh nghiệp. Tỉ lệ ngân
sách đầu tư cho PR lớn hơn, số sinh viên tốt nghiệp tìm việc trong lĩnh vực này cũng tăng
nhanh và số lượng các nhà tư vấn PR được tuyển dụng trên toàn thế giới đang ở mức cao nhất
từ trước đến nay”, chuyên gia lão làng trong ngành PR Gerry McCusker đã phát biểu như vậy
trong quyển sách “Nguyên nhân và bài học từ những thất bại PR nổi tiếng thế giới”.
Có thể định nghĩa ngắn gọn PR là quá trình quản lý truyền thông để xây dựng, duy trì
mối quan hệ tốt đẹp và sự hiểu biết lẫn nhau giữa một tổ chức, một cá nhân với những cộng
đồng liên quan, tạo ra hình ảnh và thông tin tích cực với mục đích quảng bá, gây ảnh hưởng có
lợi trong công chúng của tổ chức hoặc cá nhân đó.
Xuất hiện tại Việt Nam chưa lâu nhưng PR đang được coi là một ngành nghề được ưa
chuộng bởi đặc tính năng động, sáng tạo và khả năng đem lại nguồn thu nhập cao. Cuốn theo
làn sóng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường Việt Nam do chính
sách mở cửa của Chính phủ nước ta từ những năm đầu thập niên 1990, lĩnh vực PR như có chất
xúc tác để phát triển mạnh. Đặc biệt, đi cùng với sự phát triển của báo chí, nghề PR hiện đang

rất phát triển ở TP.HCM- một thành phố với nền kinh tế biến chuyển rất năng động, một vùng
đất tiềm năng và màu mỡ cho mọi ngành nghề phát triển.
Có t...
Hoạt động PR của các doanh nghiệp và báo in
tại TP.HCM (qua khảo sát một số doanh nghiệp
và cơ quan báo chí, giai đoạn 2008-2010)
Lê Ngọc Hường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo c
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60.32.01.
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Văn Hường
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tìm hiểu và tổng hợp các nguồn tư liệu cần thiết liên quan đến hoạt động PR
mối quan hệ giữa PR - báo chí để phục vụ công tác nghiên cứu. Khảo sát thực trạng
mối quan hệ PR - báo chí trong phạm vi một số doanh nghiệp quan báo chí, đặc
biệt các tòa soạn báo in. Qua đó khảo sát nhận thức của người làm PR trong doanh
nghiệp và người làm báo về việc thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa hai bên. Đánh giá
tác động thực tế của mối quan hệ đó trên 2 mặt tích cực tiêu cực, ưu điểm nhược
điểm. Tìm kiếm, đề xuất giải pháp để xây dựng mối quan hệ chân chính giữa PR trong
doanh nghiệp - báo chí.
Keywords. Báo chí học; Nghề làm báo; Quảng cáo; Doanh Nghiệp; Báo in
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
“Chưa bao giờ giá trị của Quan hệ công chúng (Public Relation- PR) lại được đánh giá
cao như lúc này trong vai trò một hình thức giao tiếp thuyết phục của doanh nghiệp. Tỉ lệ ngân
sách đầu cho PR lớn hơn, số sinh viên tốt nghiệp tìm việc trong lĩnh vực y cũng tăng
nhanh số lượng các nvấn PR được tuyển dụng trên toàn thế giới đang mức cao nhất
từ trước đến nay”, chuyên gia lão làng trong ngành PR Gerry McCusker đã phát biểu như vậy
trong quyển sách “Nguyên nhân và bài học từ những thất bại PR nổi tiếng thế giới”.
thể định nghĩa ngắn gọn PR quá trình quản truyền thông để xây dựng, duy trì
mối quan hệ tốt đẹp sự hiểu biết lẫn nhau giữa một tổ chức, một nhân với những cộng
đồng liên quan, tạo ra hình ảnh và thông tin tích cực với mục đích quảng bá, gây ảnh hưởng có
lợi trong công chúng của tổ chức hoặc cá nhân đó.
Xuất hiện tại Việt Nam chưa lâu nhưng PR đang được coi một ngành nghề được ưa
chuộng bởi đặc tính năng động, sáng tạo khả năng đem lại nguồn thu nhập cao. Cuốn theo
làn sóng các doanh nghiệp, các nhà đầu nước ngoài đổ vào thị trường Việt Nam do chính
sách mở cửa của Chính phủ nước ta từ những năm đầu thập niên 1990, lĩnh vực PR như có chất
xúc tác để phát triển mạnh. Đặc biệt, đi cùng với sự phát triển của báo chí, nghề PR hiện đang
Hoạt động PR của các doanh nghiệp và báo in tại TP.HCM (qua khảo sát một số doanh nghiệp và cơ quan báo chí, giai đoạn 2008-2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động PR của các doanh nghiệp và báo in tại TP.HCM (qua khảo sát một số doanh nghiệp và cơ quan báo chí, giai đoạn 2008-2010) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hoạt động PR của các doanh nghiệp và báo in tại TP.HCM (qua khảo sát một số doanh nghiệp và cơ quan báo chí, giai đoạn 2008-2010) 9 10 271