Ktl-icon-tai-lieu

Huyền Không Học

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 4802 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Huyền Không

thích

Giải
về 2 chữ Huyền Không, Thẩm trúc Nhưng (tác giả bộ "Thẩm thị
Huyền Không học") viết: Trong sách Pháp Ngôn của Dương Hùng viết "Huyền
giả nhất dã" (tức Huyền là một), lời giải thích này khá rõ ràng. Nhưng đến chữ
Không thì rất khó giải thích. Bởi vì "KHÔNG" không có nghĩa là trống không
hoàn toàn, mà trong cái "KHÔNG" lại bao hàm cái "CÓ". Các học giả Thiên
Trúc (Ấn độ) xưa luận giải như sau:
Dựa vào Lạc thư, sau này vua Văn Vương nhà Chu mới đặt ra Hậu thiên Bát
quái và định phương vị cho Cửu tinh như sau:
- Số 9 nằm ở trên tức hướng NAM. Vì phương NAM nóng, thuộc quẻ Ly-Hỏa
nên số 9 mang hành Hỏa.
- Số 1 nằm ở dưới nên thuộc hướng BẮC. Vì phương Bắc hàn lạnh, thuộc quẻ
Khảm-Thủy nên số 1 mang hành Thủy.
- Số 3 nằm bên trái thuộc phương ĐÔNG. Vì phương ĐÔNG là quẻ CHẤNMộc, nên số 3 mang hành Mộc.
- Số 7 nằm bên phải thuộc phương TÂY. Vì phương TÂY là quẻ ĐOÀI-Kim, nên
số 7 mang hành Kim.
- Số 2 là "vai” bên phải, nên nằm tại phía TÂY NAM. Vì phía TÂY NAM thuộc
quẻ KHÔN-Thổ, nên số 2 mang hành Thổ.
- Số 4 là "vai” bên trái, nện nằm tại phía ĐÔNG NAM. Vì ĐÔNG NAM thuộc quẻ
TỐN-Mộc, nên số 4 mang hành Mộc.
- Số 6 là "chân” bên phải, nên nằm tại phía TÂY BẮC. Vì TÂY BẮC thuộc quẻ
CÀN-Kim, nên số 6 có hành Kim.
- Số 8 là "chân” bên trái, nên nằm tại phía ĐÔNG BẮC. Vì phía ĐÔNG BẮC
thuộc quẻ CẤN-Thổ, nên số 8 mang hành Thổ.
- Số 5 nằm ở chính giữa (tức trung cung). Vì trung cung là nơi phát sinh và
cũng là nơi kết thúc của vạn vật, nên trung cung thuộc hành Thổ. Vì thế nên số
5 cũng mang hành Thổ.
Sắc bất dị không
Không bất dị sắc
Sắc tức thị không
Không tức thị sắc
Thụ tưởng hành thức
Diêc phục như thị
(Nghĩa là: Vật không khác gì "không", "Không" không khác gì vật. Vật tức là
"không", "không" tức là vật. Những điều con người cảm thụ và suy nghĩ được
cũng
vậy).
Như vậy "KHÔNG" bao hàm cả "khiếu" (tức mấu chốt của sự vật). "Khiếu" có 9
cái nên gọi là "Cửu khiếu", cũng là nói hai chữ "Huyền Không" bao hàm từ 1 tới
9. Nhưng đây không phải đơn thuần là số đếm, mà còn là mấu chốt để định vị
không gian và thời gian chứa đựng sự vật. Vì vậy mới dùng hai chữ Huyền
Không để làm đại biểu.
1

Nói một cách khác, Huyền Không là dùng các con số từ 1 tới 9 để biểu thị, quan
sát mọi sự thay đổi, biến hóa của sự vật. Như chúng ta đã biết, mọi vật thể,
cũng như vũ trụ đều được cấu trúc bằng những hạt nhân nguyên tử hay những
hành tinh di chuyển theo một quỹ đạo hình tròn. Còn 9 con số của Huyền
Không khi biểu thị sự biến hóa của sự vật sẽ di chuyển theo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyền Không Học - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Huyền Không Học 9 10 985