Ktl-icon-tai-lieu

IQ test tuyển dụng

Được đăng lên bởi Thành Wru
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
IQ test tuyển dụng

1
1.

Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?
32
28
26
34
40
43

2

Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc".
1.
măng
ngô
trúc
liễu

3

Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em
bạn bao nhiêu tuổi?
1.
8
9
10
12
18
Không phải các đáp án trên.

4

Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng giá lên bao nhiêu % để trở
về giá ban đầu?
1.
40%
53,3%
66,7%
83,3%
25%
33,3%

5
1.

Một số A là B, không có B nào là C Khẳng định: Một số A có thể là C là:
Đúng
Sai

6

8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà
trong 12 giờ?
1.
3 cái
5 cái
7 cái
8 cái
9 cái
10 cái

7

Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?

2
1.

3232
2867
2655
3234
8756
9647

8

Bạn cho biết cái nào sau đây không cùng loại: Mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, Mặt Trăng,
ngôi sao, sao Hỏa.
1.
Mặt Trời
Trái Đất
sao Chổi
Mặt Trăng
ngôi sao
sao Hỏa

9

Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 rỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi rỏ thì bạn cần ít
nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.
1.
108 lần
121 lần
144 lần
168 lần
196 lần
225 lần

10

Một con sóc nhẩy theo một rỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhẩy con
sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhẩy để con
sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước
nhẩy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.
1.
6 bước nhẩy
16 bước nhẩy
17 bước nhẩy
18 bước nhẩy
19 bước nhẩy
20 bước nhẩy

11
1.

Nếu từ HOAHONG suy ra 8138124 thì LEQUYDOAN suy ra:
523647809
878213765
137890312
123456789
913852677
TRANNGUYEN

12

Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên:
1.
Một tỉnh thành
Một nhà thơ
Một thắng cảnh
Một bài hát

3
Một vị vua
Một quyển sách

13

Một hình lục giác đều có thể đựng được trong nó một hình vuông không, biết rằng
cạnh của hình lục giác và cạnh của hình vuông là bằng nhau.
1.
Có
Không

14

An đi chợ mua thức ăn, số tiền An trả là 44 nghìn đồng. Biết rằng trong số những tờ
tiền An trả chỉ có 2 tờ tiền cùng mệnh giá, ngoài ra không có 2 hoặc nhiều tờ nào cùng mệnh
giá nữa. Hỏi tờ tiền đó là tờ nào?
1.
1 nghìn
2 nghìn
5 nghìn
10 nghìn
20 nghìn
Đề bài có vấn đề.

15

Nam chuẩn bị đi gặp một cô gái mà anh chưa biết mặt. Tỷ lệ để đấy là một cô gái đẹp
là 50%, điều này là:
1.
Đúng
Sai

16

Điền vào dấu chấm hỏi: O2C1N4N7G5A6N3, CONNGAN, L3E2I5L1O4, LELOI, C5U2O?
N3B1, BUNOC.
1.
1
2
3
4
5
6

17
1.

Điền số và...
1
IQ test tuyển dụng
1 Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?
1. 32
28
26
34
40
43
2 Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc".
1. măng
ngô
trúc
liễu
3 Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em
bạn bao nhiêu tuổi?
1. 8
9
10
12
18
Không phải các đáp án trên.
4 Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng giá lên bao nhiêu % để trở
về giá ban đầu?
1. 40%
53,3%
66,7%
83,3%
25%
33,3%
5 Một số A là B, không có B nào là C Khẳng định: Một số A có thể là C là:
1. Đúng
Sai
6 8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà
trong 12 giờ?
1. 3 cái
5 cái
7 cái
8 cái
9 cái
10 cái
7 Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?
IQ test tuyển dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IQ test tuyển dụng - Người đăng: Thành Wru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
IQ test tuyển dụng 9 10 234