Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

Được đăng lên bởi thanhdungbh15
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 7 lần
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA
CHẤT

MỞ ĐẦU
- Xuất xứ dự án
Công ty TNHH hóa chất công nghiệp Việt Hoa thành lập năm 2008 với số vốn ban
đầu 4.000.000.000 đ, với các ngành nghề kinh doanh hóa chất công nghiệp. Hiện
nay, doanh thu từ việc kinh doanh hóa chất chiếm 90% doanh thu của Công ty.
- Tính cần thiết phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Với hệ thống cửa hàng trực thuộc và kho chứa hóa chất hiện nay, Công ty hiểu được
các sự cố trong hoạt động kinh doanh, lưu chứa và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
có thể xảy ra như rò rỉ, tràn đổ, mất cắp… Các sự cố này có thể gây ảnh hưởng tới
người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất, người sử dụng hóa chất, môi trường
và cộng đồng xung quanh. Xác định được các nguy cơ đó, Công ty tiến hành xây
dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho Axit clohydric và Axit
sunfuric để có phương án kiểm soát và xử lý thích hợp khi xảy ra sự cố hóa chất.
- Các căn cứ pháp lý lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy
định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07
tháng 10 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa
chất;
Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Phần I.
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
1. Quy mô đầu tư

- Vốn đầu tư: 4.000.000.000 đồng.
- Quy mô kinh doanh: 200 tấn/năm.
- Văn phòng Công ty và cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm: 551, Nguyễn Văn
Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, diện tích: 12 m 2.
- Cửa hàng kinh doanh và kho chứa: 551, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành
phố Hà Nội, diện tích 105 m2.
2. Các hạng mục công trình
- Kho chứa của Công ty thuộc (quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp/thuê của Công ty
Xe lửa Gia Lâm theo hợp đồng thuê kho số 42).
- Diện tích sử dụng: 105 m2 diện tích chung.
- Kết cấu: nhà kho xây dựng kiên cố, mái lợp tôn, tường gạch, nền láng xi-măng.
- Quy mô: gồm 3 gian (mỗi gian có diện tích 50 m 2, 25 m2, 30 m2 ), trong đó:
+ 80 m2, gian được sử dụng làm nhà kho chứa hàng.
+ 25 m2, gian làm văn phòng và nhà bả...
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA
CHẤT
MỞ ĐẦU
- Xuất xứ dự án
Công ty TNHH hóa chất công nghiệp Việt Hoa thành lập năm 2008 với số vốn ban
đầu 4.000.000.000 đ, vi các ngành nghề kinh doanh hóa chất công nghiệp. Hiện
nay, doanh thu từ việc kinh doanh hóa chất chiếm 90% doanh thu của Công ty.
- Tính cần thiết phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Với hệ thống cửa ng trực thuộc và kho chứa hóa chất hiện nay, Công ty hiểu được
các sự c trong hoạt động kinh doanh, lưu chứa vận chuyển hóa chất nguy hiểm
thể xảy ra như rò rỉ, tràn đổ, mất cắp… Các s cố này có thể y ảnh hưởng tới
người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất, người sử dụng a chất, môi trường
cộng đng xung quanh. Xác định được các nguy đó, Công ty tiến hành xây
dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho Axit clohydric Axit
sunfuric để có phương án kiểm soát và xử lý thích hợp khi xảy ra sự cố hóa chất.
- Các căn cứ pháp lý lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Nghị định s 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Thông số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 m 2010 của Bộ Công Thương Quy
định c thể một số điều của Luật Hóa chấtNghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07
tháng 10 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa
chất;
Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi, b
sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
Phần I.
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
1. Quy mô đầu tư
Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất - Người đăng: thanhdungbh15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất 9 10 195