Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đức mỹ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2070 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC MỸ

GVHD: ThS. MAI THỊ HOÀNG MINH
SVTH: BÙI ĐỨC CHÍNH

TP.HCM, 09/ 2007

LỜI MỞ ĐẦU
Xã

hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng
được nâng cao. Vì thế hàng hoá và dịch vụ trên thị trường cũng ngày
một đa dạng và phong phú. Với nền kinh tế mở như hiện nay, nhiều
thành phần kinh tế tham gia đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt và
quyết liệt giữa các doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp nào cũng quan
tâm đến hiệu quả kinh doanh của mình, mong muốn tìm kiếm được
nhiều khách hàng. Để đạt được điều này, mỗi doanh nghiệp đều có
những chiến lược khác nhau phù hợp với tình hình của công ty.
Lợi nhuận là kết quả cuối cùng trong kinh doanh của một doanh
nghiệp, trong quá trình hoạt động của mọi doanh nghiệp luôn cố gắng
tối đa hoá lợi nhuận bằng cách tối đa hoá doanh thu, tối thiểu hoá chi
phí. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là tiêu chí quan trọng
nhất đánh giá sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Do
đó em chọn đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
tại công ty TNHH SX-TM-DV ĐỨC MỸ, thấy rõ hơn tình hình hoạt
động tại doanh nghiệp.

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................... i
TÓM TẮT ĐỀ TÀI ........................................................................... ii
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH
1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG ............................................ 2
1.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN LÀM GIẢM DOANH THU .................. 5
1.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN ................................................. 6
1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG .................................................... 9
1.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ..................... 13
1.6 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH .......................................... 16
1.7 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC ................................................... 23

1.8 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH .............. 32

CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU TỔNG QUOÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
ĐỨC MỸ
Trang
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY
1. giới thiệu chung về công ty............................................................ 36
2. quá trình hình thành và phát triển................................................... 36
3. chức năng và nhiệm vụ củ...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIP ĐẠI HỌC
K TOÁN TIÊU TH SN PHM VÀ XÁC ĐỊNH KT
QU KINH DOANH TI CÔNG TY TNHH ĐỨC M
GVHD: ThS. MAI TH HOÀNG MINH
SVTH: BÙI ĐỨC CHÍNH
TP.HCM, 09/ 2007
Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đức mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đức mỹ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đức mỹ 9 10 388