Ktl-icon-tai-lieu

Khách hàng cũ khách hàng mới ai quan trọng hơn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khách hàng cũ và mới - ai quan trọng hơn?
Khách hàng cũ và mới – ai quan trọng hơn? Câu trả lời phụ thuộc vào các mục tiêu kinh
doanh của mỗi công ty. Nếu muốn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nhanh chóng trong
một thời gian ngắn, bạn nên chú trọng vào việc tiếp cận khách hàng mới. Trong trường
hợp mục tiêu của công ty là duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm ổn định trong
khoảng từ 10 đến 20%, việc củng cố các mối quan hệ cũ sẽ dễ dàng hơn.

Hầu hết các chủ doanh nghiệp đều cho rằng khách hàng trung thành và các giao dịch
lặp đi lặp lại chính là cơ sở vững chắc nhất tạo nên sự thành công ổn định và bền
vững của công ty họ. Lý do rất rõ ràng: chi phí để tạo ra giao dịch với khách hàng cũ
thấp hơn nhiều so với tìm kiếm những khách hàng mới. Điều này mang đến cho công
ty sự thuận lợi trong việc mở rông quy mô kinh doanh, đầu tư vào các hoạt động khác
nhằm thu lợi nhiều hơn.
Liệu nguyên lý này có còn giữ nguyên giá trị đúng đắn? Câu trả lời là có, trong
trường hợp tăng trưởng lợi nhuận mỗi năm được duy trì ở mức 20%. Bạn chỉ cần nỗ
lực tập trung vào việc làm tăng doanh số bán ra cho các khách hàng “top” của công ty,
mức lợi nhuận này hoàn toàn có thể đảm bảo từ năm này qua năm khác.

Nhưng tại sao lại phải dừng lại ở con số 20% ? Có thể đạt được mức tăng trưởng
nhanh hơn và nhiều hơn hay không? Sự tăng trưởng ồ ạt, đột phá chẳng hạn? 50%,
100% hoặc hơn, tại sao không? Để tạo ra sự tăng trưởng đó, công ty không thể chỉ dựa
vào một số lượng khách hàng trung thành nhất định mà sẽ phải cần thêm nhiều và thật
nhiều những khách hàng mới nữa.

Theo kết quả nghiên cứu gần đây của chuyên gia phát triển sản phẩm Doug Hall
(cựu giám đốc thương hiệu P&G – tác giả cuốn “Meaningful Marketing”), đối với sự
tăng trưởng lợi nhuận nhanh chóng của công ty, tầm quan trọng của một khách hàng
mới gấp 2,8 lần so với khách hàng cũ. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tự trả lời câu hỏi
sau : Mỗi khách hàng chi bao nhiêu tiền để sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của công ty
bạn? Liệu họ có thể chi gấp đôi số tiền đó hay không? Nếu câu trả lời là có, bạn có
thể đạt được mức lợi nhuận là 100% từ những khách hàng cũ này. Tuy nhiên, khả
năng này liệu có khả thi? Cứ cho là khả thi, có lẽ cũng chỉ được duy trì trong một năm
là tối đa. Thậm chí nếu công ty bạn chỉ dồn mọi cố gắng vào việc chăm chút mối quan
hệ vào các khách hàng cũ, tỉ lệ tăng trưởng có khi sẽ dẫm chân tại chỗ hoặc thậm chí
còn giảm sút đi.
Như vậy, khả năng tăng gấp đôi doanh số dựa trên nguồn khách hàng cũ là khó thể
thực hiện. Vậy ...
Kchng cũ và m i - ai quan tr ng h n? ơ
Khách hàng cũ và m i – ai quan tr ng h n? Câu tr l i ph thu c vào các m c tiêu kinh ơ
doanh c a m i công ty. N u mu n đ t m c tăng tr ng l i nhu n nhanh chóng trong ế ưở
m t th i gian ng n, b n nên chú tr ng vào vi c ti p c n khách hàng m i. Trong tr ng ế ườ
h p m c tiêu c a công ty là duy trì m c tăng tr ng l i nhu n hàng năm n đ nh trong ưở
kho ng t 10 đ n 20%, vi c c ng c các m i quan h cũ s d dàng h n. ế ơ
H u h t các ch doanh nghi p đ u cho r ng khách hàng trung thành và các giao d ch ế
l p đi l p l i chính là c s v ng ch c nh t t o nên s thành công n đ nh và b n ơ ở
v ng c a công ty h . Lý do r t rõ ràng: chi phí đ t o ra giao d ch v i khách hàng cũ
th p h n nhi u so v i tìm ki m nh ng khách hàng m i. Đi u này mang đ n cho công ơ ế ế
ty s thu n l i trong vi c m rông quy mô kinh doanh, đ u t vào các ho t đ ng khác ư
nh m thu l i nhi u h n. ơ
Li u nguyên lý này có còn gi nguyên giá tr đúng đ n? Câu tr l i là, trong
tr ng h p tăng tr ng l i nhu n m i năm đ c duy t m c 20%. B n ch c n nườ ưở ượ
l c t p trung vào vi c làm tăng doanh s bán ra cho các khách hàng “top” c a công ty,
m c l i nhu ny hoàn toàn có th đ m b o t năm này qua năm khác.
Khách hàng cũ khách hàng mới ai quan trọng hơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khách hàng cũ khách hàng mới ai quan trọng hơn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khách hàng cũ khách hàng mới ai quan trọng hơn 9 10 621