Ktl-icon-tai-lieu

Kí hiệu viết tắt trong xây dựng

Được đăng lên bởi Thinh Quocthinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 0 lần

















Diễn đàn
Danh bạ
Thư viện
Bản vẻ
BloGs
Gallery
Video
Cafe
Tư vấn
Thi công
VLXD
Vữa khô
Phối màu
Gen CRM
Hướng dẫn
Quyên góp

Diễn Đàn Xây Dựng Việt Nam > F17: THƯ VIỆN DÀNH CHO
SINH VIÊN, KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG > English Room > Anh
ngữ trong XD

Tài khoản

Tài kho?n

Ghi Nhớ?

ME
NU

IN
F
Thuật ngữ Xây dựng viết tắt thông dụng !
O
1
Đăng
Album
Blogs
Cộng
Lịc
Game
Bài Trong
Tìm
POINT
IN
ký
s
đồng
h
Online
Ngày
Kiếm
Online
F
Quy định khi trả lời bài. Nên đọc!
O
CÁC CÔNG VIỆC HỖ TRỢ TRÊN DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG
2
IN
 Cty VietCons Thiết Kế - Thi Công Hotline: 0903813337
F
O
3
 Công Việc Tư Vấn Thiết Kế Online hoặc Tại VPĐD DDXD
S
P.
 Bảng Giá Thiết Kế Ủng Hộ Toàn Quốc và Giữ Uy Tín DDXD
0
1
S
P.
Share this Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
0
11-26-2009, 12:06 AM
#1 2
S
Thuật ngữ Xây dựng viết tắt thông dụng !
P.
phamquangd
0
at
3
A
Mod - Quản Trị Viên
S
A - Ampere
P.
A/C - Air Conditioning
0
A/H - After Hours
4
AB - As Built (Hoàn công)
S
AEC - Architecture, Engineering, and Construction
P.
AFL - Above Floor Level (Phía trên cao trình sàn)
0
AFL - Above Finished Level (Phía trên cao độ hoàn thiện)
5
AGL - Above Ground Level (Phía trên Cao độ sàn nền)
S
Tham gia: Apr 2008
AHU - Air Handling Unit (Thiết bị xử lý khí trung tâm)
P.
Nơi ở: Nghệ An
APPROX - Approximately (xấp xỉ, gần đúng)
0
Số bài: 183
AS - Australian Standard
Thanks: 71
6
ASCII – American Standard Code for Information Interchange
Được cám ơn: 611
S
ATF - Along Top Flange (dọc theo mặt trên cánh dầm)
Ảnh: 1
P.
Downloads: 29 |
0
Uploads: 22
B
7
B - Basin or Bottom
S
BLDG - Building
P.
BNS - Business Network Services
0
Point: 694
BOP- Bottom of Pipe (đáy ống)
8
BOQ - Bill of Quantities (Bảng Dự toán Khối lượng)
S
BOT - Bottom
P.
BQ - Bendable Quality
??
BSP - British Standard Pipe (ống theo tiêu chuẩn Anh)
S
BT - Bath Tub (bồn tắm)
P.
BT - Boundary Trap
??
BTM - Bottom
S
BW - Both Ways
P.
??
C
T
C - C shaped steel purlin (xà gồ thép tiết diện chữ C)
O
C/C - Cross Centres
P
Mật mã

Ðang Nh?p

C.J. - Control Joint (or Construction Joint) Khe thi công
CAD - Computer Aided Design. Less commonly use is
Computer Assisted Drafting.
CCTV - Closed Circuit TeleVision
CFW - Continuous Fillet Weld (đường hàn mép liên tục)
CHS - Circular Hollow Section (thép tiết diện tròn rỗng)
CL - Center Line
CLR - Clearance (kích thước thông thuỷ, lọt lòng)
CMU - Cement Masonry Unit (khối xây vữa XM)
CNJ - Construction Joint
COL - Column
COMMS - Communications
CONN - Connection (mối nối)
CONT - Continuous
CS - C...
Di n àn đ
Danh b
Th vi nư
B n v
BloGs
Gallery
Video
Cafe
T v nư
Thi công
VLXD
V a khô
Ph i màu
Gen CRM
H ng d nướ
Quyên góp
Kí hiệu viết tắt trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kí hiệu viết tắt trong xây dựng - Người đăng: Thinh Quocthinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kí hiệu viết tắt trong xây dựng 9 10 889