Ktl-icon-tai-lieu

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS BẢN RỊA

Được đăng lên bởi tangthuen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS BẢN RỊA

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS BẢN RỊA
KHÓA: 02
Nhiệm kỳ 2013-2014
ĐỀ MỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

NGƯỜI
THỰC
HIỆN

Tập trung Đại biểu, ổn định tổ chức
Người tổ chức điều hành

Chào cờ

Tuyên bố
lý do, giới
thiệu đại
biểu

Bầu đoàn
chủ tịch

Đã đến giờ làm việc tôi xin trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu và toàn
thể đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ :
- Nghiêm ! Chào cờ , chào !(đợi 5 giây)
- Quốc ca ! Tiến quân ca
- Đoàn ca ! Thanh niên làm theo lời Bác
- Kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu an tọa.
- Kính thưa các quý vị đại biểu!
- Thưa các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn!
Được sự đồng ý nhất trí của BCH trường PTDT Bán trú Tiểu Học và THCS Bản Rịa, chi
đoàn trường PTDT Bán trú Tiểu Học và THCS Bản Rịa tổ chức Đại hội chi đoàn khóa 02
nhiệm kỳ 2013- 2014 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra
phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra một ban chấp hành có đủ năng lực,
phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn.
Tới dự Đại hội chi đoàn hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu. Có:
+ ………………………………………………………………………..……..
+ ………………………………………………………..…………………….
+ ……………………………………………………………..………………..
+ ………………………………………………..……………………………..
Đến dự Đại hội còn có các đồng chí đại biểu đại diện cho các chi đoàn bạn (nếu
có) và ….. đồng chí đoàn viên trong chi đoàn, Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan
nghênh và chào mừng các quý vị đại biểu.
- Kính thưa toàn thể Đại hội!
Để điều hành Đại hội hôm nay, ban tổ chức xin mời Đại hội chúng ta tiến hành bầu đoàn
chủ tịch. Theo dự kiến của ban tổ chức, Đại hội chúng ta sẽ bầu đoàn chủ tịch với số lượng
3 đồng chí. Nếu Đại hội nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 3 đồng chí, xin mời Đại hội
cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
- Xin hỏi có đồng chí nào đồng ý? (đợi giơ tay xong).
- Xin hỏi có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? (đợi 5 giây).
Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% về số lượng đoàn chủ tịch là 03 đồng chí. Xin cảm
ơn Đại hội.
Tiếp theo xin mời Đại hội giới thiệu đoàn chủ tịch (đợi vài giây xem có ai giới thiệu
không). Theo dự kiến chúng tôi xin giới thiệu các đồng chí có tên sau trong đoàn chủ tịch.
1. Đồng chí: Hoàng Thị Thảo
2. Đồng chí: Đỗ Duy Tâm
3. Đồng chí: Phạm Thị Hồng
Nếu Đại hội nhất trí các đồng chí có tên trên trong đoàn chủ tịch thì xin Đại hội cho
biểu quyết bằng hình thức giơ tay(giơ tay biểu quyết).
- Xin hỏi có đồng chí nào ...
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS BẢN RỊA
KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS BẢN RỊA
KHÓA: 02
Nhiệm kỳ 2013-2014
ĐỀ MỤC NỘI DUNG THỰC HIỆN
NGƯỜI
THỰC
HIỆN
Tập trung Đại biểu, ổn định tổ chức
Người tổ chức điều hành
Chào cờ
Đã đến gilàm việc tôi xin trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu toàn
thể đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ :
- Nghiêm ! Chào cờ , chào !(đợi 5 giây)
- Quốc ca ! Tiến quân ca
- Đoàn ca ! Thanh niên làm theo lời Bác
- Kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu an tọa.
Đ/c:
Tâm
Tuyên bố
lý do, giới
thiệu đại
biểu
- Kính thưa các quý vị đại biểu!
- Thưa các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn!
Được sự đồng ý nhất trí của BCH trường PTDT Bán trú Tiểu HọcTHCS Bản Rịa, chi
đoàn trường PTDT Bán trú Tiểu Học THCS Bản Rịa tổ chức Đại hội chi đoàn khóa 02
nhiệm kỳ 2013- 2014 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra
phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới bầu ra một ban chấp hành đủ năng lực,
phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn.
Tới dự Đại hội chi đoàn hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu. Có:
+ ………………………………………………………………………..……..
+ ………………………………………………………..…………………….
+ ……………………………………………………………..………………..
+ ………………………………………………..……………………………..
Đến dự Đại hội còn các đồng chí đại biểu đại diện cho các chi đoàn bạn (nếu
có) ….. đồng chí đoàn viên trong chi đoàn, Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan
nghênh và chào mừng các quý vị đại biểu.
Bầu đoàn
chủ tịch
- Kính thưa toàn thể Đại hội!
Để điều hành Đại hội hôm nay, ban tổ chức xin mời Đại hội chúng ta tiến hành bầu đoàn
chủ tịch. Theo dự kiến của ban tổ chức, Đại hội chúng ta sẽ bầu đoàn chủ tịch với số lượng
3 đồng chí. Nếu Đại hội nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch 3 đồng chí, xin mời Đại hội
cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
- Xin hỏi có đồng chí nào đồng ý? (đợi giơ tay xong).
- Xin hỏi có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? (đợi 5 giây).
Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% về số lượng đoàn chủ tịch 03 đồng chí. Xin cảm
ơn Đại hội.
Tiếp theo xin mời Đại hội giới thiệu đoàn chủ tịch (đợi vài giây xem ai giới thiệu
không). Theo dự kiến chúng tôi xin giới thiệu các đồng chí có tên sau trong đoàn chủ tịch.
1. Đồng chí: Hoàng Thị Thảo
2. Đồng chí: Đỗ Duy Tâm
3. Đồng chí: Phạm Thị Hồng
Nếu Đại hội nhất trí các đồng chí tên trên trong đoàn chủ tịch thì xin Đại hội cho
biểu quyết bằng hình thức giơ tay(giơ tay biểu quyết).
- Xin hỏi có đồng chí nào đồng ý? (đợi giơ tay xong).
- Xin hỏi có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? (đợi 5 giây).
Như vậy Đại hội đã nhất trí cao danh sách đoàn chủ tịch Đại hội như trên. Xin trân
thành cảm ơn Đại hội xin kính mời đoàn chủ tịch lên vị trí làm việc để tiếp tục điều
hành Đại hội.
1
KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS BẢN RỊA - Trang 2
KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS BẢN RỊA - Người đăng: tangthuen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS BẢN RỊA 9 10 42