Ktl-icon-tai-lieu

kiến trúc lịch sử thế giới

Được đăng lên bởi Giang St
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Học phần
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THẾ GIỚI
Mã học phần: KTR3213
Học phần: Tự chọn
Số tín chỉ: 3

………………………………………………………….
GV đảm nhận: TS.KTS Trần Đình Hiếu
Email: hieuchi2000@yahoo.com
DĐ: 0948740214
Website: 

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THẾ GIỚI

Mục tiêu của học phần:
- Tìm hiểu một cách khái quát lịch sử hình thành và phát triển của kiến trúc các
nền văn minh tiêu biểu trên thế giới từ xã hội nguyên thuỷ cho đến thế kỷ XX.
- So sánh được sự khác nhau về đặc trưng kiến trúc của các thời kỳ và các vùng
lãnh thổ trên thế giới dưới sự tác động của lịch sử. Phân tích và nhận biết các
trào lưu, phong cách và tác phẩm tiêu biểu của từng giai đoạn lịch sử.
- Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình chiếu, và thuyết trình
của sinh viên.
Đối với mục tiêu cụ thể: Nắm vững lịch sử hình thành, phát triển và đặc trưng
kiến trúc của Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại, Byzantine, Roman,
Gotich, Phục Hưng, Baroc và Roccoco, Kiến trúc phương Tây thế kỷ XVIII và
XIX, kiến trúc đầu thế kỷ XX, và các trào lưu kiến trúc sau này như Kiến trúc
Hậu Hiện Đại, High-Tech, Hiện Đại Hậu Kỳ, Hiện Đại Mới, và Kiến trúc Giải
Toả Kết Cấu.

Giới thiệu giáo trình áp dụng

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THẾ GIỚI

Chương 1

KIẾN TRÚC XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
Xã hội nguyên thủy được chia làm 3 giai đoạn: Thời kỳ đồ đá cũ, Thời kỳ đồ đá mới,
Thời kỳ đồ đồng.
Biểu hiện nguyên thuỷ nhất của những công trình nghệ thuật nhân tạo xuất hiện vào
cuối thời kỳ đồ đá cũ (2,5 vạn năm đến 1 vạn năm Tr. CN)
Mặt bằng và mặt cắt nơi ở đào sâu vào trong đất đá ở Pont de Game, Pháp, nơi có
vết tích cư trú của con người nguyên thủy đồ đá cũ. ở ba nơi 7,8,10 có bích họa khác
trên đá dài tới 123 mét.

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THẾ GIỚI

Chương 1

KIẾN TRÚC XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
Một số công trình tiêu biểu thời kỳ đồ đá cũ

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THẾ GIỚI

Hình thức nhà ở bằng lều tranh, lá

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THẾ GIỚI

Chương 1

KIẾN TRÚC XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
THỜI KỲ ĐỒ ĐÁ MỚI
(1 vạn năm - 3 nghìn năm tr. CN, hay còn gọi là thời kỳ đá mài)
Do nhu cầu định cư nên trong giai đoạn này thôn xóm đã được hình thành,
làng mạc tập trung hơn với những nhà ở có nhiều gian, mỗi gian có một bếp lò riêng.
Nhà ở có thêm kho và chuồng súc vật chứng tỏ con người đã có sản phẩm dư thừa
và chân nuôi được chú trọng.
Quy hoạch kiến trúc của con người ở thời kỳ này cũng bắt đầu mang tính
quy luật cao hơn. Nhà được đặt quanh sân, có nhà chính và nhà phụ,
quanh làng có chướng ngại vật để bảo vệ,
đó là hình thức phôi tha...
Học phần
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THẾ GIỚI
Mã học phần: KTR3213
Học phần: Tự chọn
Số tín chỉ: 3
………………………………………………………….
GV đảm nhận: TS.KTS Trần Đình Hiếu
Email: hieuchi2000@yahoo.com
DĐ: 0948740214
Website: https://sites.google.com/site/hoctapkientruc
Link truy cập bài giảng
https://sites.google.com/site/hoctapkientruc/baigiang/lichsukientructhegioi
kiến trúc lịch sử thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến trúc lịch sử thế giới - Người đăng: Giang St
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
kiến trúc lịch sử thế giới 9 10 827