Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm chống tham nhũng

Được đăng lên bởi Ku Nhật
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
của trung quốc
3.Kinh nghiệm của Trung Quốc.
Hiện nay vấn đề tham nhũng ở Trung Quốc đang diễn biến
phức tạp, tuy vậy, Trung Quốc vẫn được cộng đồng quốc tế hoan
nghênh , đánh giá về sự quyết liệt trong phòng chống tham nhũng
, thể hiện ở việc :chống tham nhũng là vấn đề luôn được Đảng Cộng Sản và
Nhà nước quan tâm, coi đó là một biện pháp hữu hiệu để đảm bảo cho sự nghiệp
cải cách, mở cửa thắng lợi.Trung Quốc coi chống tham nhũng là vấn đề sinh tử của
đất nước.Biểu hiện rõ nhất là việc Chính phủ Trung Quốc chính thức
thành lập cơ quan phòng chống tham nhũng đầu tiên của nước
này nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tham
nhũng và tiến tới bài trừ hoàn toàn tệ nạn này trong các ban
ngành của chính phủ.
Ở Trung Quốc, trong công tác phòng, chống tham
nhũng, Chính phủ luôn coi trọng việc nâng cao nhận thức
cho cán bộ, đảng viên, giáo dục chính trị tư tưởng và tác
phong liêm chính trong toàn Đảng, bởi theo họ, “giáo dục đạo
đức là hàng đầu, tu dưỡng bản thân là cơ bản”. Chính vì vậy,
Trung Quốc đã tăng cường giáo dục lý luận để nâng cao nhận thức
về bản chất trong sáng của Đảng cũng như phẩm chất đạo đức,
tác phong liêm chính trong mỗi cán bộ, đảng viên; giáo dục tác
phong sống giản dị, lành mạnh, đồng cam cộng khổ với nhân dân
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, có chức, có
quyền, có điều kiện nhận hối lộ; giáo dục ý thức tôn trọng pháp
luật, sống và làm việc theo pháp luật…
Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định:”Kiên quyết phòng chống tham
nhũng là một nhiệm vụ chính trị trọng đại của Đảng và Đảng phải quản Đảng,
Đảng phải trị Đảng thật tốt.Phương châm là kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ
lãnh đạo tham nhũng và chỉnh đốn tác phong liêm chính”. Bên cạnh đó, Chính
phủ cũng chủ trương kiên quyết trừng trị nghiêm khắc những kẻ
tham nhũng, cho dù đó là ai. Nhiều năm qua, Trung Quốc đã xử lý
hàng trăm nghìn vụ tham nhũng, trong đó có nhiều cán bộ cấp
cao bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Chỉ tính riêng năm
2010, Uỷ ban Điều tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung
Quốc đã xử lý kỷ luật 146.517 người, truy tố 5.373 người, xử lý
15.900 vụ án tham nhũng, liên quan đến 4,266 tỷ nhân dân tệ
Kinh nghiệm chống tham nhũng - Trang 2
Kinh nghiệm chống tham nhũng - Người đăng: Ku Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kinh nghiệm chống tham nhũng 9 10 574