Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm thế giới và một số giải pháp thương hiệu quốc gia

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1892 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh nghiệm thế giới và một số giải pháp thương hiệu
quốc gia
Thương hiệu quốc gia là một tập hợp rộng các dạng thức
thương hiệu khác nhau.

Trong những tham luận trước đây, tôi có đề cập
những hình thức thể hiện của thương hiệu quốc gia
với nhận thức "thương hiệu quốc gia" là một tập hợp
rộng và có thể phân thành 8 nhóm chính bao gồm: (1)
Thương hiệu chính thức quốc gia, (2) Thương hiệu
chứng nhận, (3) Tập hợp các thương hiệu địa danh,
(4) Thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, (5) Tập hợp
sản phẩm tiêu biểu quốc gia và (6) Thương hiệu di
sản văn hoá lịch sử, (7) Thương hiệu hiệp hội & tập
thể và (8) tập hợp các sứ giả thương hiệu quốc gia.
Một số kinh nghiệm của thế giới
Chúng tôi xin đơn cử một số thành phố hay địa danh
nổi tiếng và phát triển nhờ sự đóng góp của
marketing và làm thương hiệu địa danh, thương hiệu
quốc gia (nation branding) thương hiệu sản phẩm

quốc gia hoặc một cách thức tương tự. Mỗi quốc gia
chỉ cần có một chiến lược tập trung vào một trong
tâm được định vị từ tất cả 8 hình thái thương hiệu
như trên cũng có thể mang lại những hiệu quả rất
mạnh mẽ cho cả nền kinh tế, hay hình ảnh của quốc
gia nói chung. Chẳng hạn chiến lược định vị tập
trung vào "giá trị thiên nhiên" của New Zealand thông
qua chiến dịch marketing và thông điệp định vị "100%
Pure" (100% tinh khiết từ thiên nhiên) New Zeadland
đã tập trung quảng bá và chinh phục tất cả các quốc
gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về một
hình ảnh đất nước New Zeadland với thiên nhiên
thuần khiết bảo chứng cho tất cả các sản phẩm nông
nghiệp, chăn nuôi, dinh dưỡng từ thiên thiên nhiên...
Kinh nghiệm của Mỹ
Nước Mỹ, nền kinh tế số một thế giới vẫn là quốc gia
đi đầu trong chiến lược thương hiệu tổng lực giữa
chính phủ, các địa phương và các đại thương hiệu
công ty & sản phẩm. Cơ cấu này mặc dù hình thành
tự phát qua một quá trình dài chứ không phải là một

chiến lược do một cá nhân hay tổ chức đề xuất
nhưng có thể nhận thấy có 3 nhóm: nỗ lực của chính
phủ, nỗ lực của địa phương và nỗ lực của doanh
nghiệp.
Dưới góc độ thương hiệu địa danh, có thể nói rằng
nước Mỹ có một tập hợp các địa danh nổi tiếng khắp
thế giới: ở phiá Đông có New York, Chicago,
Miami…ở phiá Tây có Las Vegas, Los Angeles,
Hollywood … ngoài ra còn là sự hình thành khái niệm
quyền lực mềm từ sau thế chiến thứ hai, và nhất là
sau mốc thời điểm 11-9 nước Mỹ càng tập trung hơn
nữa việc khai thác giá trị mềm mà theo phân tích của
chúng tôi đó chính là một cách gọi của giá trị thương
hiệu. Sự nổi bật của quyền lực mềm chi...
Kinh nghim thế giới và một số giải pháp thương hiệu
quốc gia
Thương hiệu quốc gia là một tập hợp rộng các dạng thức
thương hiệu khác nhau.
Trong những tham luận trước đây, tôi có đề cập
những hình thức thể hiện của thương hiệu quốc gia
với nhận thức "thương hiệu quốc gia" là một tập hợp
rộng và có thể phân thành 8 nm chính bao gồm: (1)
Thương hiệu chính thức quốc gia, (2) Thương hiệu
chứng nhận, (3) Tập hợp các thương hiệu địa danh,
(4) Thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, (5) Tập hợp
sản phẩm tiêu biểu quốc gia và (6) Thương hiệu di
sản văn hoá lịch sử, (7) Thương hiệu hiệp hội & tập
thvà (8) tập hợp các sứ giả thương hiệu quốc gia.
Một số kinh nghiệm của thế giới
Chúng tôi xin đơn cử một số thành phố hay địa danh
nổi tiếng và phát triển nhờ sự đóng góp của
marketing và làm thương hiệu địa danh, thương hiệu
quc gia (nation branding) thương hiệu sản phẩm
Kinh nghiệm thế giới và một số giải pháp thương hiệu quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm thế giới và một số giải pháp thương hiệu quốc gia - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kinh nghiệm thế giới và một số giải pháp thương hiệu quốc gia 9 10 670