Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Hàn Quốc

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp
Hàn Quốc
Thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm có mối
quan hệ mật thiết với thương hiệu quốc gia. Kinh
nghiệm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp ở Hàn
Quốc có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho
doanh nghiệp nói riêng và nỗ lực xây dựng thương
hiệu quốc gia nói chung.

Ba giai đoạn nhận thức
Khác với Mỹ, châu Âu và Nhật đã có nhiều thập niên
kinh nghiệm về xây dựng và quản lý thương hiệu, các
công ty Hàn Quốc coi thương hiệu là lĩnh vực tương
đối mới mẻ. Nhận thức về thương hiệu ở Hàn Quốc
đã tiến dần qua ba giai đoạn chính.
Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp coi thương hiệu
chỉ như là tên gọi của sản phẩm. Quan niệm này
không hoàn toàn sai bởi vì tên doanh nghiệp, tên sản
phẩm tự chúng đã rất quan trọng; nhưng dĩ nhiên
thương hiệu không chỉ là cái tên. Mới hai mươi năm

trước ở Hàn Quốc người ta còn xem phong thủy khi
chọn tên sản phẩm, tên công ty, giống như đặt tên
cho trẻ con vậy. Có thời các công ty đua nhau đăng
ký trước hàng trăm cái tên “tốt lành” để bảo đảm rằng
đối thủ cạnh tranh sẽ không thể giành được những
cái tên hay ho như vậy. Lề thói này bây giờ đã không
còn.
Giai đoạn thứ hai là khi các doanh nghiệp có ý thức
về thương hiệu và bản sắc của mình. Đây là lúc công
ty bắt đầu đánh giá cao ý nghĩa của thương hiệu; bắt
đầu thuê mướn các công ty tư vấn về văn hóa doanh
nghiệp thiết kế thương hiệu và xây dựng quan niệm
thương hiệu cho mình.
Đối với các thương hiệu Hàn Quốc, mục tiêu là toàn
cầu hóa hình ảnh. Ví dụ, đầu thập niên 1990 Công ty
Điện tử Goldstar đổi tên thành LG (viết tắt của chữ
Lucky Goldstar - Ngôi sao vàng may mắn) ngay sau
khi mua lại thương hiệu ti vi nổi tiếng của Mỹ là
Zenith. Thương hiệu mới của LG là một thành công

và cái logo và slogan mới, thân thiện, dễ đọc dễ nhớ
nhanh chóng trở nên quen thuộc khắp thế giới.
Một công ty Trung Quốc cũng đang đi theo cách này:
sau khi mua lại bộ phận sản xuất máy tính cá nhân
của tập đoàn IBM, Công ty máy tính Legend đổi tên
thành Lenovo. Tuy nhiên, không có lối đi tắt trong việc
xây dựng thương hiệu cho nên Lenovo cần bảo đảm
thương hiệu Lenovo được chấp nhận ở các thị
trường chính chứ không chỉ dựa vào tiếng tăm của vụ
sáp nhập.
Giai đoạn cuối là việc chấp nhận thương hiệu như
một tài sản chủ yếu của doanh nghiệp. Khái niệm
“vốn thương hiệu” có nghĩa là thương hiệu có giá trị
quy thành tiền, phải được coi trọng như mọi thứ khác
trong bảng cân đối tài sản của công ty. Để tăng giá trị
vốn thương hiệu, các công ty châu Á nên sử dụn...
Kinh nghim xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp
Hàn Quốc
Thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm mối
quan h mật thiết với thương hiệu quốc gia. Kinh
nghiệm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp Hàn
Quốc thể cung cấp những thông tin hữu ích cho
doanh nghiệp nói riêng n lực xây dựng thương
hiu quốc gia nói chung.
Ba giai đoạn nhận thức
Khác với Mỹ, châu Âu và Nhật đã có nhiều thập niên
kinh nghiệm về xây dựng và quản lý thương hiệu, các
công ty Hàn Quốc coi thương hiệu là lĩnh vực tương
đối mới mẻ. Nhận thức về thương hiệu ở Hàn Quốc
đã tiến dần qua ba giai đoạn chính.
Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp coi thương hiệu
ch như là tên gọi của sản phẩm. Quan niệm này
không hoàn toàn sai bởi vì tên doanh nghiệp, tên sản
phm tự chúng đã rất quan trọng; nhưng dĩ nhiên
thương hiệu không chỉ là cái tên. Mới hai mươi năm
Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Hàn Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Hàn Quốc - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Hàn Quốc 9 10 996