Ktl-icon-tai-lieu

Làm sao để bảo vệ Hiến pháp Việt nam

Được đăng lên bởi Pepy Spark
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Làm sao bảo vệ Hiến pháp Việt Nam – Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Dũng
POSTED BY HIENPHAP ⋅ FEBRUARY 4, 2013
FILED UNDER NGUYỄN SĨ DŨNG, PHẠM DUY NGHĨA

Ông Phạm Duy Nghĩa lưu ý hiến pháp là khế ước của dân nhằm kiểm soát quyền lực
nhà nước
Một học giả trong lĩnh vực luật học của Việt Nam vừa nêu quan điểm với
truyền thông trong nước về việc ‘phải có thiết chế bảo hiến’ để tránh vi
phạm hiến pháp.
Hôm thứ Sáu, 18/8, tờ Lao Động online đăng ý kiến của Phó Giáo sư Phạm Duy
Nghĩa, Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nói:
“Các cơ quan giữ quyền lực công là chính phủ, tòa án, quốc hội. Một đạo luật do
quốc hội ban hành có thể vi phạm hiến pháp, chính vì vậy phải có thiết chế bảo
hiến.”
Mở đầu cuộc phỏng vấn với tờ này, ông Nghĩa lưu ý về bản chất và chức năng của
một bản hiến pháp. Ông nói:
“Trước hết, cần lưu ý hiến pháp là một khế ước của nhân dân lập ra để kiểm soát
quyền lực nhà nước. Hiến pháp viết ra để ràng buộc chính quyền chứ không phải
ban quyền cho người dân.
“Nhưng ở một số quốc gia, hiến pháp đã không được hiểu với ý nghĩa đó. Một số
quốc gia sử dụng hiến pháp như cương lĩnh của nhà nước, của những người lãnh
đạo, còn những quốc gia dân chủ, hiến pháp viết ra để trói buộc nhà cầm quyền.
“Trước hết, cần lưu ý hiến pháp là một khế ước của nhân dân lập ra để
kiểm soát quyền lực nhà nước. Hiến pháp viết ra để ràng buộc chính quyền
chứ không phải ban quyền cho người dân”
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa

“Bởi lẽ, người có khả năng vi phạm hiến pháp thường không phải nhân dân, mà là
các cơ quan có thể sử dụng quyền lực công. Các cơ quan giữ quyền lực công là
chính phủ, tòa án, quốc hội.”
Đưa ra khuyến nghị về giải quyết câu hỏi chế ước quyền lực của nhà nước ở Việt
Nam một cách cụ thể, ông Nghĩa nói:
“Trong cấu trúc quyền lực VN, quyền lực thực tế dồn vào Chính phủ và UBND các địa
phương. Hệ thống tòa án cần nỗ lực để có thêm niềm tin và sự kính trọng cao trong
xã hội.
“Quốc hội với 3/4 đại biểu kiêm nhiệm nên chưa thể chuyên nghiệp. Vì hai thiết chế
đó còn yếu nên quyền lực tập trung vào lực lượng hành pháp. Nếu phân bổ lại
quyền lực, cần phân nhiệm để có đối trọng và kiểm soát quyền lực.
“Quốc hội thực sự mạnh khi đại biểu Quốc hội thực sự nói lên tiếng nói cử tri của
mình.”
Cho ý kiến về việc củng cố vai trò của tư pháp thông qua tòa án, ông Nghĩa nói:
“Muốn tòa án mạnh, nhiệm kỳ của thẩm phán phải đủ dài, không hạn chế 5 năm
như hiện nay. Tổ chức tòa án phải độc lập, tách ra khỏi ảnh hưởng của lực lượng
hành pháp mà tòa án khu vực có ...
Làm sao bảo vệ Hiến pháp Việt Nam – Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Dũng
POSTED BY HIENPHAP ⋅ FEBRUARY 4, 2013
FILED UNDER NGUYỄN SĨ DŨNG, PHẠM DUY NGHĨA
Ông Phạm Duy Nghĩa lưu ý hiến pháp là khế ước của dân nhằm kiểm soát quyền lực
nhà nước
Một học giả trong lĩnh vực luật học của Việt Nam vừa nêu quan điểm với
truyền thông trong nước về việc ‘phải có thiết chế bảo hiến’ để tránh vi
phạm hiến pháp.
Hôm thứ Sáu, 18/8, tờ Lao Động online đăng ý kiến của Phó Giáo sư Phạm Duy
Nghĩa, Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nói:
Các cơ quan giữ quyền lực công là chính phủ, tòa án, quốc hội. Một đạo luật do
quốc hội ban hành có thể vi phạm hiến pháp, chính vì vậy phải có thiết chế bảo
hiến.”
Mở đầu cuộc phỏng vấn với tờ này, ông Nghĩa lưu ý về bản chất và chức năng của
một bản hiến pháp. Ông nói:
“Trước hết, cần lưu ý hiến pháp là một khế ước của nhân dân lập ra để kiểm soát
quyền lực nhà nước. Hiến pháp viết ra để ràng buộc chính quyền chứ không phải
ban quyền cho người dân.
“Nhưng ở một số quốc gia, hiến pháp đã không được hiểu với ý nghĩa đó. Một số
quốc gia sử dụng hiến pháp như cương lĩnh của nhà nước, của những người lãnh
đạo, còn những quốc gia dân chủ, hiến pháp viết ra để trói buộc nhà cầm quyền.
“Trước hết, cần lưu ý hiến pháp là một khế ước của nhân dân lập ra để
kiểm soát quyền lực nhà nước. Hiến pháp viết ra để ràng buộc chính quyền
chứ không phải ban quyền cho người dân”
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa
Làm sao để bảo vệ Hiến pháp Việt nam - Trang 2
Làm sao để bảo vệ Hiến pháp Việt nam - Người đăng: Pepy Spark
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Làm sao để bảo vệ Hiến pháp Việt nam 9 10 612