Ktl-icon-tai-lieu

Làng hoa Hà Đông

Được đăng lên bởi Pham Thi Huong Sen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND Phường 8 – Tp Đà Lạt
Ban Quản Lý Nhà Văn Hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Làng Hoa Hà Đông
Đà lạt, Ngày 08/09/2015
Kính gửi : .............................................................................................
...............................................................................................................
Hưởng ứng các hoạt động của địa phương thiết thực chào mừng Đại Hội
đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ (2015-2020); có sản phẩm
văn hóa – thông tin – truyền thông phục vụ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI (2015
- 2016) và tổ chức các hoạt động họp mặt truyền thống, giao lưu nhân dịp kỉ
niệm 5 năm xây dựng nhà Văn Hóa làng hoa Hà Đông … Chúng tôi đã tổ chức
vận động sáng tác, sưu tầm, biên tập được một cuốn hợp truyện văn – thơ – tư
liệu lịch sử của nhiều tác giả là các nhà nghiên cứu Văn Hóa – Khoa Học - Lịch
Sử, văn nghệ sĩ, ngệ nhân, nhà báo chủ yếu ở địa phương Đà Lạt - Lâm Đồng và
Thủ đô Hà Nội. Nội dung của tác phẩm tập trung viết về Ấp Hà Đông ngày xưa.
Làng nghề truyền thống bây giờ và phương hướng đoàn kết phấn đấu xây dựng
quê hương giàu đẹp, văn minh, thân thiện; thực sự trở thành một điểm đến hấp
dẫn của thành phố Festival Hoa Đà Lạt , đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
vào cuộc sống.
Dự kiến ấn phẩm dày hơn 200 trang khổ 16cm x 24cm, số lượng đợt đầu
500 cuốn, in tại xí nghiệp bản đồ Đà Lạt, xong trước ngày 10/10/2015, kịp phục
vụ Đại Hội Tỉnh Đảng Bộ lần thứ X, Festival VI và làm tặng phẩm lưu niệm tri
ân hai địa phương Hà Nội - Lâm Đồng cùng tập thể, cá nhân có công đóng góp
tích cực xây dựng nhà Văn Hóa và giúp đỡ làng hoa Hà Đông trước đây cũng
như hiện nay.
Kính báo cáo các cấp lãnh đạo, quản lý được biết, nhờ đóng góp thêm ý
kiến nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tác phẩm; cấp giấy phép xuất bản
và cộng tác giúp đỡ, tạo điều kiện về kinh phí in ấn, phát hành công trình tình
nghĩa này đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.
Rất mong các đồng chí đặc biệt quan tâm, đồng tình ủng hộ, hỗ trợ chúng
tôi khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt tâm nguyện vì sự nghiệp xây dựng,
phát triển Làng hoa Hà Đông – Đà Lạt quê hương thân yêu.
Trân trọng cảm ơn.
TM.BQL Nhà Văn Hóa và Ban Biên Tập tác phẩm
Trưởng ban

PHAN HỮU GIẢN

...
UBND Phường 8 – Tp Đà Lạt
Ban Quản Lý Nhà Văn Hóa
Làng Hoa Hà Đông
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đà lạt, Ngày 08/09/2015
Kính gửi : .............................................................................................
...............................................................................................................
Hưởng ứng các hoạt động của địa phương thiết thực chào mừng Đại Hội
đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ (2015-2020); sản phẩm
văn hóa – thông tin – truyền thông phục vụ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI (2015
- 2016) tổ chức các hoạt động họp mặt truyền thống, giao lưu nhân dịp kỉ
niệm 5 năm xây dựng nhà Văn Hóa làng hoa Đông Chúng tôi đã tổ chức
vận động sáng tác, sưu tầm, biên tập được một cuốn hợp truyện văn thơ
liệu lịch sử của nhiều tác giả các nhà nghiên cứu Văn Hóa Khoa Học - Lịch
Sử, văn nghệ sĩ, ngệ nhân, nhà báo chủ yếu ở địa phương Đà Lạt - Lâm Đồng
Thủ đô Hà Nội. Nội dung của tác phẩm tập trung viết về Ấp Hà Đông ngày xưa.
Làng nghề truyền thống bây giờ phương hướng đoàn kết phấn đấu xây dựng
quê hương giàu đẹp, văn minh, thân thiện; thực sự trở thành một điểm đến hấp
dẫn của thành phố Festival Hoa Đà Lạt , đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
vào cuộc sống.
Dự kiến ấn phẩm dày hơn 200 trang khổ 16cm x 24cm, số lượng đợt đầu
500 cuốn, in tại nghiệp bản đồ Đà Lạt, xong trước ngày 10/10/2015, kịp phục
vụ Đại Hội Tỉnh Đảng Bộ lần thứ X, Festival VI làm tặng phẩm lưu niệm tri
ân hai địa phương Nội - Lâm Đồng cùng tập thể, nhân công đóng góp
tích cực xây dựng nhà Văn Hóa giúp đỡ làng hoa Đông trước đây cũng
như hiện nay.
Kính báo cáo c cấp lãnh đạo, quản được biết, nhờ đóng góp thêm ý
kiến nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tác phẩm; cấp giấy phép xuất bản
cộng tác giúp đỡ, tạo điều kiện về kinh phí in ấn, phát hành công trình tình
nghĩa này đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.
Rất mong các đồng chí đặc biệt quan tâm, đồng tình ủng hộ, hỗ trợ chúng
tôi khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt tâm nguyện sự nghiệp xây dựng,
phát triển Làng hoa Hà Đông – Đà Lạt quê hương thân yêu.
Trân trọng cảm ơn.
TM.BQL Nhà Văn Hóa và Ban Biên Tập tác phẩm
Trưởng ban
PHAN HỮU GIẢN
Làng hoa Hà Đông - Người đăng: Pham Thi Huong Sen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Làng hoa Hà Đông 9 10 500