Ktl-icon-tai-lieu

Lãng phí thực phẩm

Được đăng lên bởi Nguyễn HằngRabbit
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 3 lần
II. Hiện trạng lãng phí thực phẩm trên thế giới
Trên toàn thế giới, khoảng một phần ba các phần ăn được của thực phẩm sản
xuất cho tiêu dùng của con người, bị mất hoặc bị lãng phí, ước tính khoảng 1,3
tỷ tấn mỗi năm( FAO).

Hình 1: Tỷ lệ lãng phí thực phẩm tại khu vực khác nhau (%), 2009.

Hình 2: Lãng phí thực phẩm tại những vùng khác nhau trên thế giới
(Kcal/người/ngày), 2009.
Nhận xét:
Từ hình 1 và hình 2, khu vực châu Mỹ và châu Đại Dương là khu vực có tỷ lệ
Kcal/người/ngày bị lãng phí nhiều nhất (1520 Kcal/người/ngày), tuy nhiên tỷ lệ
(%) lãng phí của khu vực Châu Á (40%) lại lớn nhất. Vì châu Á là khu vực có
diện tích lớn, số dân đông và một số nước phát triển (Trung Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Singgapo, Hồng Kông...) cũng có tỷ lệ calo của một người trên ngày
bị lãng phí khá cao.

Hì
nh 3: Tổn thất và mất mát thực phẩm giai đoạn trước và sau khi tiêu dùng ở các
vùng trên thế giới.
Tổng bình quân đầu người các phần ăn được của thực phẩm ở châu Âu và Bắc
Mỹ khoảng 900 kg / năm, và trong tiểu vùng Sahara châu Phi và Nam / Đông
Nam Á, 460 kg / năm. Trong đó, mất mát lương thực bình quân trên đầu người ở
châu Âu và Bắc Mỹ là 280-300 kg / năm, tiểu vùng Sahara châu Phi và Nam /
Đông Nam Á là khoảng 120-170 kg / năm.
Thực phẩm tính theo đầu người bị lãng phí bởi người tiêu dùng ở châu Âu và
Bắc Mỹ là 95-115 kg / năm, trong khi con số này ở châu Phi cận Sahara và Nam
/ Đông Nam Á chỉ là 6-11 kg / năm.
Ở các nước phát triển hơn 40% trong những tổn thất thực phẩm xảy ra ở cấp độ
sau thu hoạch và chế biến, trong khi ở các nước có công nghiệp phát triển, hơn
40% số thiệt hại thực phẩm lại xảy ra ở khâu bán lẻ và tiêu dùng. Chất thải thực
phẩm ở mức người tiêu dùng của các nước công nghiệp phát triển (222 triệu tấn)
gần cao bằng tổng sản lượng lương thực trong tiểu vùng Sahara châu Phi (230
triệu tấn).
Lượng thức phẩm thừa của mỗi người phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập, cách ăn
uống và nơi sinh sống của họ. Tính trung bình mỗi người trên trái đất thải
khoảng 50 kg thức ăn ăn được mỗi năm. Tuy nhiên, lượng thực phẩm bị lãng phí
có sự chênh lệch lất lớn giứa người giàu và người nghèo.

Hình 4: Tỷ lệ (%) lãng phí thực phẩm giữa nước phát triển và đang phát triển,
2009.

Hình 5: Tỷ lệ lãng phí thực phẩm ở các giải đoạn khác nhau của từng khu vực,
2009 (%)
Nhận xét:
Từ hình 4 và hình 5, hầu hết tại những khu vực đang phát triển (Nam và Đông
Nam Á, Châu Phi, Sahara) tỷ lệ lãng phí thực phẩm thường rơi vào giai đoạn
trước khi tiêu dùng trong khi đó tại những nước phát ...
II. Hiện trạng lãng phí thực phẩm trên thế giới
Trên toàn thế giới, khoảng một phần ba các phần ăn được của thực phẩm sản
xuất cho tiêu ng của con người, b mất hoặc bị lãng phí, ước tính khoảng 1,3
tỷ tấn mỗi năm( FAO).
Hình 1: Tỷ lệ lãng phí thực phẩm tại khu vực khác nhau (%), 2009.
Hình 2: Lãng phí thực phẩm tại những vùng khác nhau trên thế giới
(Kcal/người/ngày), 2009.
Nhận xét:
Từ nh 1 hình 2, khu vực châu Mỹ châu Đại Dương là khu vực tỷ lệ
Kcal/người/ngày bị lãng phí nhiều nhất (1520 Kcal/người/ngày), tuy nhiên tỷ lệ
(%) lãng phí của khu vực Châu Á (40%) lại lớn nhất. châu Á là khu vực
diện tích lớn, số dân đông một số nước phát triển (Trung Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Singgapo, Hồng Kông...) cũng tỷ lệ calo của một người trên ngày
bị lãng phí khá cao.
Lãng phí thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lãng phí thực phẩm - Người đăng: Nguyễn HằngRabbit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lãng phí thực phẩm 9 10 907