Ktl-icon-tai-lieu

Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 3 - Phân tích Sản phẩm, Dịch vụ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 3 - Phân tích Sản
phẩm, Dịch vụ
Tiếp theo loạt bài về "Lập Kế hoạch kinh doanh:,
Phần 3 tôi xin giới thiệu với các bạn Những thông tin
cần mô tả về Sản phẩm, Dịch vụ mà Công ty bạn
đang hoặc sẽ kinh doanh.

Tiếp theo loạt bài về "Lập Kế hoạch kinh doanh:,
Phần 3 tôi xin giới thiệu với các bạn Những thông tin
cần mô tả về Sản phẩm, Dịch vụ mà Công ty bạn
đang hoặc sẽ kinh doanh.

Việc mô tả chính xác doanh nghiệp bán cái gì- làm
cho người đọc không những hiểu về bản thân sản
phẩm/dịch vụ mà còn hiểu được tại sao lại có nhu
cầu về sản phẩm/dịch vụ đó. Từ đó làm căn cứ để
bạn lập 1 Bản Kế hoạch kinh doanh có chất lượng.

A - Phân tích mô tả:

• Mô tả chính xác sản phẩm là gì, chức năng và tác
dụng của nó, sản phẩm của doanh nghiệp khác với
các công ty như thế nào

• Có nhiều dạng trong cùng một loại sản phẩm không•

• Chu kỳ sống của sản phẩm kéo dài bao lâu•

• Điều kiện vận hành thích hợp nhất của sản phẩm •

• Có cần tới các phụ tùng hay phụ liệu hay không;
chúng có được cung cấp không

• Cần tới chuyên môn kỹ thuật nào để có thể sử dụng
sản phẩm cho hiệu quả (đưa các mô tả kỹ thuật vào
phần phụ lục)

B - Phân tích ứng dụng:

• Sản phẩm được sử dụng như thế nào? Ai dùng?•

• Sản phẩm tiếp cận một khu vực thị trường mới hay
cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất đã có mặt
trên thương trường- trong trường hợp thứ hai, phần
Phân tích lợi ích (C) trở thành phần quan trọng nhất•

• Sản phẩm này bổ sung hay thay thế các sản phẩm
khác •

• Sản phẩm phải mua liên tục hay chỉ phải mua một
lần•

• Người mua và người sử dụng cuối cùng có phải là
một không, quan hệ giữa họ ra sao, quan điểm của
họ khác nhau như thế nào•

• Có yêu cầu lắp đặt hay sửa đổi sản phẩm theo nhu
cầu không; nếu có thì thời gian và chi phí là bao
nhiêu•

• Nhu cầu lắp đặt/sửa đổi trên có ảnh hưởng tiêu cực
tới doanh số không; nếu có thì có thể giảm những tác

động đó không•

• Việc lắp đặt có ảnh hưởng tới việc bảo hành các
thiết bị khác không, có phải sử dụng các dịch vụ đặc
biệt nào không.

C - Phân tích lợi ích:

• Sức hấp dẫn đối với thị trường-đánh giá giá trị thực
của sản phẩm hoặc giá trị được nhận thức bởi người
tiêu dùng để chứng minh lý do mua hàng của họ•

• Xem xét một cách đặc biệt tính độc đáo của sản
phẩm có liên quan với những gì người mua đang hiện
nay đang quan tâm khi chưa có sản phẩm này•

• Xem xét các khía cạnh: hình thức, hiệu suất, giá cả,
tính đa dạng, độ bền, tốc độ, độ chính xác, tính dễ sử
dụng, chi phí lắp đặt/sử dụng, khả năng gi...
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 3 - Phân tích Sản
phm, Dịch vụ
Tiếp theo loạt bài về "Lập Kế hoạch kinh doanh:,
Phần 3 tôi xin gii thiệu với các bạn Những thông tin
cần mô tả về Sản phẩm, Dịch vụ mà Công ty bạn
đang hoặc sẽ kinh doanh.
Tiếp theo loạt bài về "Lập Kế hoạch kinh doanh:,
Phần 3 tôi xin gii thiệu với các bạn Những thông tin
cần mô tả về Sản phẩm, Dịch vụ mà Công ty bạn
đang hoặc sẽ kinh doanh.
Việc mô tả chính xác doanh nghiệp bán cái gì- làm
cho người đọc không những hiểu về bản thân sản
phm/dịch vụ mà còn hiểu được tại sao lại có nhu
cầu về sản phẩm/dịch vụ đó. Từ đó làm căn cứ để
bạn lập 1 Bản Kế hoạch kinh doanh có chất lượng.
A - Phân tích mô t:
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 3 - Phân tích Sản phẩm, Dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 3 - Phân tích Sản phẩm, Dịch vụ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 3 - Phân tích Sản phẩm, Dịch vụ 9 10 964