Ktl-icon-tai-lieu

latex

Được đăng lên bởi tranhuy93-nb
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 3709 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT TÀI LIỆU NGẮN GỌN
GIỚI THIỆU về LATEX 2ε
hay LATEX 2ε trong 140 phút

Biên soạn: Tobias Oetiker
Hubert Partl, Irene Hyna và Elisabeth Schlegl
Dịch bởi: Nguyễn Tân Khoa
Phiên bản 4.00, Ngày 09 tháng 02 năm 2003

ii
Bản quyền 2000-2002 thuộc về Oetiker và những người đóng góp cho tài liệu
LShort. “All rights reserved”.
Đây là một tài liệu miễn phí. Bạn hòan toàn có thể phân phối nó lại cho những
người sử dụng khác hoặc có thể chỉnh sửa cho phù hợp nhưng phải tuân theo
những yêu cầu trong giấy phép bản quyền GNU (General Public License của Free
Software Foundation; phiên bản 2 hay các phiên bản khác).
Tài liệu này được phát hành với hy vọng rằng nó sẽ trở nên hữu ích, nhưng
nó KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, ngay cả những
đảm bảo ngầm hiểu về việc thương mại hoá hay phải phù hợp với một đích cụ thể
nào đó (vấn đề này bạn có thể tham khảo giấy phép GNU General Public License
để biết thêm chi tiết).
Thông thường, bạn sẽ nhận được một bản sao của giấy phép GNU General
Public License kèm theo tài liệu này; nếu chưa có, bạn có thể viết thư đến địa chỉ
sau Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
để có một bản giấy phép.

Cám ơn!
Phần lớn nội dung của tài liệu này được lấy từ bản giới thiệu về LATEX 2.09
bằng tiếng Đức của:
Hubert Partl <partl@mail.boku.ac.at>
Zentraler Informatikdienst der Universit¨
at f¨
ur Bodenkultur Wien

Irene Hyna <Irene.Hyna@bmwf.ac.at>
Bundesministerium f¨
ur Wissenschaft und Forschung Wien

Elisabeth Schlegl <no email>
in Graz

Nếu bạn quan tâm đến tài liệu bằng tiếng Đức, bạn có thể tải về bản cập
nhật của J¨org Knappen tại CTAN:/tex-archive/info/lshort/german.

iv

Cám ơn!
Trong thời gian thực hiện tài liệu này, tôi đã tham vấn ý kiến của một số
người có chuyên môn về LATEX ở nhóm tin comp.text.tex và đã nhận được
nhiều sự hưởng ứng và đóng góp ý kiến của mọi người. Chính nhờ vào sự
nhiệt tình giúp đỡ thông qua việc chỉnh sửa các lỗi và đề nghị thêm vào một
số nội dung cho tài liệu mà tôi mới có thể hoàn tất tài liệu này. Tôi thành
thật cám ơn mọi người. Tất cả các lỗi trong tài liệu này là của tôi !!! (tôi là
người soạn thảo mà). Nếu bạn tìm thấy một từ nào đó viết sai lỗi chính tả
thì có lẽ rằng một trong những người bạn sau đã bỏ xót nó!
Rosemary Bailey, Marc Bevand, Friedemann Brauer, Jan Busa,
Markus Br¨
uhwiler, Pietro Braione, David Carlisle, José Carlos Santos,
Mike Chapman, Pierre Chardaire, Christopher Chin, Carl Cerecke,
Chris McCormack, Wim van Dam, Jan Dittberner, Michael John Do...
MỘT TÀI LIỆU NGẮN GỌN
GIỚI THIỆU v L
A
T
E
X 2
ε
hay L
A
T
E
X 2
ε
trong 140 phút
Biên soạn: Tobias Oetiker
Hubert Partl, I rene Hyna và Elisabeth Schlegl
Dịch bởi: Nguyễn Tân Khoa
Phiên bản 4.00, Ngày 09 tháng 02 năm 2003
latex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
latex - Người đăng: tranhuy93-nb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
latex 9 10 205