Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử vàng thế giới

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

đã đổ xô về đây. Ngày nay, Nam Phi chính là nơi có trữ lượng vàng lên
tới 40% của toàn thế giới.
Năm 1885
Quả trứng phục sinh đầu tiên của Faberge

Quả trứng phục sinh Faberge

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Carl Faberge đã làm ra những quả trứng phục sinh bằng vàng đầu tiên
cho Sa hoàng Alexander III. Quả trứng này có tên là “Trứng gà mái”, và
nó đã được Sa hoàng tặng lại cho vợ mình là nữ hoàng Maria
Fedorovna. Việc này đã khởi đầu cho một truyền thống kéo dài suốt cho
đến tận những năm 1917.
Năm 1870-1900
Thông qua chế độ bản vị vàng
Tất cả các quốc gia lớn trên thế giới trừ Trung Quốc đã chuyển sang chế
độ bản vị vàng mới và định giá cho vàng theo các đơn vị tiền tệ. Chế độ
hai bản vị bị bãi bỏ.
Năm 1925
Anh khôi phục chế độ bản vị vàng
Nước Anh quay về với chế độ bản vị vàng đặt ra từ trước chiến tranh với
77 shilling và 10,5 xu cho mỗi ounce vàng, bãi bỏ chuẩn mực đặt ra từ 6
năm trước khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ.
Năm 1933
Roosevelt ra lệnh cấm vàng
Tổng thống Roosevelt ra lệnh cấm đổi USD ra vàng (giá tại thời điểm đó
là 20.67 USD/ounce). Việc xuất khẩu và nắm giữ vàng tư nhân bị cấm

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

hoàn toàn. Tháng 1/1934, Roosevelt đã định lại giá vàng ở mức 35
USD/ounce.
Năm 1939
Chiến tranh thế giới lần thứ 2 làm thị trường vàng phải đóng cửa
Thị trường vàng ở London đã phải đóng cửa khi Chiến tranh thế giới lần
thứ 2 bùng nổ. Sau đó, cả thế giới đã quay về hệ thống tỉ giá hối đoái cố
định, lần này là cố định các đơn vị tiền tệ theo đồng USD và giá vàng
cũng được tính theo USD.
Năm 1944
Hội nghị Bretton Woods
Hội nghị Bretton Woods đã thiết lập nền tảng cho hệ thống tiền tệ sau
chiến tranh. Giá vàng được quy định ở mức 35 USD/ounce. Các đồng
tiền khác được niêm yết với tỉ giá cố định so với đồng USD, từ đó hình
thành nên chế độ bản vị trao đổi bằng vàng.
Năm 1961
Con chip máy tính đầu tiên dùng vàng làm dây dẫn
Dây dẫn bằng vàng đã được sử dùng để chế tạo ra các con chip máy tính
tại phòng thí nghiệm Bell ở Mỹ. Ngày nay, hàng tỉ con chip máy tính đã

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

sử dụng loại dây dẫn này để điều khiển toàn bộ hoạt động của các đồ
dùng điện thiết yếu.
Năm 1961
Vàng được dùng trong công nghệ vũ t...