Ktl-icon-tai-lieu

lời cảm ơn đến BQT kiemtailieu.com

Được đăng lên bởi nthuongsphn@gmail.com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chào ban quản trị kiemtailieu.com, chào các bạn là thành viên của trang web kiemtailieu.com!
tôi là Hương, tôi có 1 ước vọng là: hi vọng bản thân sẽ làm việc hết mình khi còn có thể và cống
hiến những giá trị cho xã hội.
Hiện tại bản thân tôi thật chưa có gì để cống hiến những điều giá trị mà như tôi mong muốn, nên
chỉ có thể học, đó là con đường ngắn nhất để tôi có thể làm nhiều hơn với những gì mình mong
muốn.
Tôi tin rằng cũng có nhiều bạn trẻ cũng như tôi, hiện tại bản thân chưa đủ khae năng để cống
hiến, nên chỉ có thể học, lấy tài liệu về học, và trang kiemtailieu.com sẽ là trang rất bổ ích cho
các bạn.
Ở đây bạn sẽ thấy có rất nhiều tài liệu hay và giá trị của tất cả bạn bè 4 phương gửi lên, nhưng
cũng hãy cộng điểm cho mình bằng cách gửi tài liệu lên, hoặc ghé qua kiemtailieu.com mỗi
ngày các bạn nhé!
thân ái cảm ơn kiemtailieu.com!

...
Chào ban quản trị kiemtailieu.com, chào các bạn là thành viên của trang web kiemtailieu.com!
tôi là Hương, tôi có 1 ước vọng là: hi vọng bản thân sẽ làm việc hết mình khi còn có thể và cống
hiến những giá trị cho xã hội.
Hiện tại bản thân tôi thật chưa có gì để cống hiến những điều giá trị mà như tôi mong muốn, nên
chỉ thể học, đó con đường ngắn nhất để tôi thể làm nhiều hơn với những mình mong
muốn.
Tôi tin rằng cũng có nhiều bạn trẻ cũng như tôi, hiện tại bản thân chưa đủ khae năng để cống
hiến, nên chỉ thể học, lấy tài liệu về học, trang kiemtailieu.com sẽ trang rất bổ ích cho
các bạn.
đây bạn sẽ thấy có rất nhiều tài liệu hay giá trị của tất cả bạn 4 phương gửi lên, nhưng
cũng hãy cộng điểm cho mình bằng cách gửi tài liệu lên, hoặc ghé qua kiemtailieu.com mỗi
ngày các bạn nhé!
thân ái cảm ơn kiemtailieu.com!
lời cảm ơn đến BQT kiemtailieu.com - Người đăng: nthuongsphn@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
lời cảm ơn đến BQT kiemtailieu.com 9 10 19