Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại VCOM

Được đăng lên bởi onlycornsharp
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3447 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đang hoạt động trong
một nền kinh tế thị trường hết sức sôi động với nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm tàng
không ít những nguy cơ. Một trong những nguy cơ đó là các doanh nghiệp đang phải
đối mặt với một môi trường cạnh tranh khốc liệt cùng những biến hoá khồn lường và
các mối quan hệ vô cùng phức tạp của nó.
Điẻu đó đòi hỏi các doanh nghiệp ngày càng phải tập trung vào các hoạt động
Marketing hơn nữa. Đặc biệt là hoạt động Marketing của hệ thống kênh phân phối
của đoanh nghiệp. Vì nếu kênh phân phối của công ty hoạt động thống suốt sẽ thúc
đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm, làm giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí phân
phối, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.
Do tầm quan trọng của kênh phân phối, trong bài viết này em xin được lựa
chọn đề tài: " Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH
Công Nghệ và Thương Mại VCOM
Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại VCOM là một công ty hoạt
động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như: cung cấp máy tính và các thiết
bị ngoại vi, cung cấp các địch vụ kỹ thuật, bảo trì các thiết bị điện tử, tin học, các
thiết bị văn phòng...
Công tỵ có mạng lưới phân phối tương đối rộng khắp. Tuy nhiên, với môi
trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, công tỵ cũng gặp không ít những khó
khăn, hiệu quả hoạt động của công ty bị ảnh hường bởi nhiều nguyên nhân, trong đó
có những bất cập đo hoạt động phân phối của công ty gây ra. Trong bài viết này em
xin trình bày một số vấn đề có liên quan đến thực trạng hoạt động của kênh phân
phối sản phẩm máy tính và các thiết bị ngoại vi của công ty nhằm thấy được những
ưu nhược điểm trong hoạt động phân phối của công ty. Từ đó, em cũng xin mạnh
dạn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối này.
Bài viết này được hoàn thành dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Trương
Đình Chiến và của các thầy cô trong khoa Marketing cũng như của các anh chị trong
công ty. Do kiến thức thực tế và kinh nghiệm có hạn, bài viết của em không tránh
khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy, các cô.
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNGI

NHŨNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KÊNH PHÂN PHOI SẢN PHAM
I/ KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA KÊNH PHÂN PHOI

1

1. Khái niệm về kênh phân phối:
Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về kênh phân phối:
*Đối với người sản xuất: kênh phân phối là các hình thức lưu thông sản phẩm
qua các trung gian khác nhau.
*Đối vói các trung gian thương mại ( các nhà bán buôn, bán lẻ): kên...
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong
một nền kinh tế thị trường hết sức sôi động với nhiều hội nhưng cũng tiềm tàng
không ít những nguy cơ. Một trong những nguy cơ đó là các doanh nghiệp đang phải
đối mặt với một môi trường cnh tranh khốc liệt cùng những biến hoá khồn lường và
các mối quan hệ vô cùng phức tạp của nó.
Điẻu đó đòi hỏi các doanh nghiệp ngày càng phải tập trung o các hoạt động
Marketing hơn nữa. Đặc biệt là hoạt động Marketing của hthống nh phân phối
của đoanh nghiệp. nếu nh phân phối của công ty hoạt động thống suốt sẽ thúc
đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm, làm giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí phân
phối, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.
Do tầm quan trọng của nh phân phối, trong bài viết này em xin được lựa
chọn đề tài: " Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH
Công Nghệ và Thương Mại VCOM
Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại VCOM một công ty hoạt
động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như: cung cấp máy tính và các thiết
bị ngoại vi, cung cấpc địch vụ kỹ thuật, bảo tc thiết bị điện t, tin học, các
thiết bị văn phòng...
Công tỵ mạng lưới phân phối tương đối rộng khắp. Tuy nhiên, với môi
trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, công tỵ cũng gặp không ít những khó
khăn, hiệu quả hoạt động của công ty bị ảnh hường bởi nhiều nguyên nhân, trong đó
những bất cập đo hoạt động phân phối của công ty gây ra. Trong i viết này em
xin trình bày một số vấn đề liên quan đến thực trạng hoạt động của kênh phân
phối sản phẩm y tính các thiết b ngoại vi của công ty nhằm thấy được những
ưu nhược đim trong hoạt động phân phối của công ty. Từ đó, em cũng xin mạnh
dạn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối này.
Bài viết này được hoàn thành dưới s giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Trương
Đình Chiến và của các thầy cô trong khoa Marketing cũng như của các anh chị trong
công ty. Do kiến thức thực tế kinh nghiệm có hạn, bài viết của em không tránh
khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy, các cô.
Em xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNGI
NHŨNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KÊNH PHÂN PHOI SẢN PHAM
I/ KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA KÊNH PHÂN PHOI
1
Luận văn Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại VCOM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại VCOM - Người đăng: onlycornsharp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Luận văn Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại VCOM 9 10 179