Ktl-icon-tai-lieu

Luật thi đấu Taekwondo

Được đăng lên bởi crosspham222
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUAÄT THI ÑAÁU
TAEKWONDO
TAEKWONDO COMPETITION
RULES

PHẦN I: LUẬT THI ĐẤU

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH
• Mục đích của luật thi đấu là nhằm giải quyết một
cách công bằng và hoàn hảo những vấn đề liên
quan đến các cuộc thi đấu ở các trình độ do WTF,
Hiệp hội khu vực và các Liên đoàn Quốc gia thành
viên tổ chức, thực hiện nhằm đảm bảo áp dụng
luật lệ theo đúng tiêu chuẩn.

ĐIỀU 2: Áp dụng
• Sẽ được Luật thi đấu này áp dụng cho tất cả các
giải thi đấu do WTF, các Hiệp hội khu vực và các
Liên Đoàn Quốc gia tổ chức, thực hiện. Bất kì Liên
đoàn Quốc gia nào muốn bổ sung và sửa đổi phần
nào của luật này trước tiên phải được sự chấp
thuận của WTF.

Điều 3: Khu vực thi đấu
• Khu vực thi đấu có kích thước 10x10m, sàn thi đấu
hoàn toàn bằng phẳng, không có bất kì vật cản
nào.
• Khu vực thi đấu phải được phủ bằng mặt thảm
đàn hồi. Tuy nhiên nếu cần thiết, khu vực thi đấu
có thể đặt cao từ 50 – 60cm so với mặt sàn và
phần ngoài đường biên không được nghiêng quá 300
để đảm bảo an toàn cho các đấu thủ.

3.1 Ranh giới trong khu vực thi
đấu:
Sự phân chia ranh giới trong khu vực thi đấu: khu
vực 10x10m được gọi là khu vực thi đấu (sàn đấu).
Mép ngoài của sàn đấu gọi là đường ranh giới.
Đằng trước đường ranh giới, sát cạnh bàn trọng
tài và bàn bác sĩ là đường ranh giới 1. Từ đường
ranh giới 1 theo chiều kim đồng hồ là đường ranh
giới 2, 3 và 4.

3.2 Quy định vị trí:
o Vị trí của trọng tài:
Vị trí của trọng tài được tính từ điểm cách tâm
sàn đấu tới đường ranh giới thứ 3 là 150cm và
được chỉ định là khu vực trọng tài.
o Vị trí giám định:
Vị trí của giám định 1 được đặt tại điểm cách góc
của đường biên 1 và 2 là 50cm. Vị trí của giám định
2 được đặt tại điểm cách góc của đường biên 2 và
3 là 50cm. Vị trí của giám định 3 được đặt tại
điểm cách góc của đường biên 3 và 4 là 50cm. Vị
trí của giám định 4 được đặt tại điểm cách góc
của đường biên 4 và 1 là 50cm.

o Vị trí thư kí:
Vị t rí của ban thư kí được đặt tại điểm cách
đường biên 1 và về phía sau là 2m, đối diện với khu
vực thi đấu và cách 2m tính từ góc của đường biên
1 và đường biên 2.
o Vị trí của bác sĩ:
vị trí của bác sĩ cách đường ranh giới khoảng hơn
3m về phía bên phải.
o Vị trí các đấu thủ:
vị trí các đấu thủ đặt cách tâm sàn 1m về phía bên
phải và bên trái, cách đường biên 1 là 5m. Hai đấu
thủ đứng ở 2 vị trí đối diện nhau (VĐV áo giáp đỏ
hướng về phía đường biên 2, VĐV áo giáp xanh
hướng về phía đường biên 4)

o Vị trí của Huấn luyện viên:
Vị trí của Huấn Luyện Viên được đặt tại điểm
chính giữa và cách đường biên của...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thi đấu Taekwondo - Người đăng: crosspham222
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Luật thi đấu Taekwondo 9 10 550